Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคภูมิแพ้ 

บทนำ

ยาแอสเทมมีโซล (Astemizole) จัดเป็นยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine drug) รุ่นที่ 2 หรือจะกล่าวว่ายาแอสเทมมีโซลเป็นสารประเภท H1-receptor antagonist ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับยา Terfenadine และ Haloperidol มีการออกฤทธิ์ได้นานและออกฤทธิ์ได้กับหลายอวัยวะของร่างกายเช่น กระเพาะอาหาร-ลำไส้ มดลูก หลอดเลือด กล้ามเนื้อของผนังหลอดลม แต่ไม่สามารถซึมผ่านเข้าสมองได้ จึงไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงนอน ใช้ป้องกันการแพ้ต่างๆเช่น การจาม คัดจมูก คันตา และอาการแพ้ต่างๆทางผิวหนังเช่น ลมพิษ ผื่นคัน บริษัทเจนเซน (Jensen’s pharmacy) เป็นผู้พัฒนายาชนิดนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) ชื่อการค้าที่รู้จักกันในต่าง ประเทศคือ “Hismanal” แต่มีการเพิกถอนการใช้ยาในหลายประเทศด้วยอาการข้างเคียงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน ด้วยมีการดูดซึมจากระบบทาง เดินอาหารได้ดี เมื่อยานี้เข้าสู่กระแสเลือดก็จะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยของยาแอสเทมมีโซลโดยนำไปใช้รักษาโรคมาลาเรีย ด้วยตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายยา Chloroquine หรือนำไปใช้ป้องกันกล้ามเนื้อลีบกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างปกติ แต่ยังมิได้สรุปสรรพคุณเหล่านี้อย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตายานี้เป็นยาอันตราย การใช้ยาอันตรายต่างๆได้อย่างปลอดภัยควรต้องเป็น ไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ผู้บริโภคไม่ควรไปซื้อหายามารับประทานเองโดยเด็ดขาด

แอสเทมมีโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอสเทมมีโซล

ยาแอสเทมมีโซลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ใช้รักษาและบรรเทาอาการแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ รวมถึงอาการคัดจมูก แต่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงเรื่องทำให้ง่วงนอน

แอสเทมมีโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอสเทมมีโซลมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับที่มีชื่อว่า H1-receptor ซึ่งพบตากระเพาะอาหาร-ลำไส้ มดลูก หลอดเลือดทั่วร่างกาย รวมถึงกล้ามเนื้อของหลอดลม ส่งผลให้ลดอาการบวม อาการผื่นคันต่างๆที่มีสาเหตุจากสาร Histamine

แอสเทมมีโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอสเทมมีโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 10 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาน้ำชนิดรับประทาน ขนาด 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 5 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

แอสเทมมีโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอสเทมมีโซลมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 10 มิลลิกรัม/วันโดยรับประทานก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังอา หาร 2 ชั่วโมง ควรรับประทานยากับน้ำธรรมดา ไม่ควรรับประทานร่วมกับน้ำผลไม้เช่น Grape fruit juice ด้วยจะทำให้ตัวยาแอสเทมมิโซลมีระดับในกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้นจนอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ติดตามมา
 • เด็ก: เนื่องจากยานี้อาจมีผลข้างเคียงที่อาจก่ออันตรายต่อการทำงานของหัวใจได้ การใช้ยานี้ในเด็กจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแอสเทมมีโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอสเทมมีโซลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แอสเทมมีโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอสเทมมีโซลอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น วิงเวียน ปวดศีรษะ หงุดหงิด คลื่นไส้ ท้องเสีย รู้สึกไม่สบายท้อง ปากแห้ง ผิวแห้ง และมีผื่นคัน

อนึ่ง:

มีข้อควรระวังการใช้แอสเทมมีโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอสเทมมีโซลเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอสเทมมิโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แอสเทมมีโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอสเทมมีโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาแอสเทมมีโซลอย่างไร?

ควรเก็บยาแอสเทมมีโซลภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แอสเทมมีโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอสเทมมีโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Hismanal (ฮีสมานอล) Ethnor

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Astemizole [2015,July11]
 2. http://www.buymedicinesx.org/buy-hismanal-price-side-effects/ [2015,July11]
 3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=astemizole[2015,July11]
 4. http://www.druglib.com/activeingredient/astemizole/ [2015,July11]
 5. http://www.drugs.com/sfx/astemizole-side-effects.html[2015,July11]
 6. http://www.drugs.com/drug-interactions/astemizole-index.html?filter=3&generic_only=[2015,July11]
 7. http://tajpharma.com/astemizole-generics-taj-pharmaceuticals.htm [2015,July11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom