Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง 

บทนำ

ยาแอสทรีโอแนม(Aztreonam)เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มเบต้า-แลคแทม(Beta-Lactam antibiotic)มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ(Gram negative bacteria) เช่น Pseudomonas aeruginosa ทางคลินิกใช้ยานี้ในการรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่มีระดับอาการรุนแรง อาทิ การติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อที่ผิวหนัง ที่อวัยวะในช่องท้อง ที่อวัยวะของระบบทางเดินหายใจ(การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ) การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะะ ตลอดจนกระทั่งใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาแอสทรีโอแนมเป็น ยาชนิดฉีด และยาพ่นเข้าทางลมหายใจ ตัวยานี้ในกระแสเลือดจะโดนทำลายโดยตับ และร่างกายต้องใช้เวลานานประมาณ 1.7 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ทิ้ง โดยผ่านไปกับปัสสาวะ

ยาแอสทรีโอแนมมีกลไกยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ในตัวแบคทีเรียจึงเป็นเหตุให้แบคทีเรียตายลง การใช้ยาแอสทรีโอแนม ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกมีอาการดีขึ้นภายใน 2–3 วัน แต่ยังต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องให้ครบคอร์ส(Course)ของการรักษาเหมือนกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้บริโภคควรทราบเกี่ยวกับยาแอสทรีโอแนมมีดังนี้

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ยาชนิดนี้เป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลควรมีสำรองไว้ให้บริการกับผู้ป่วย และหากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวยาแอสทรีโอแนม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาหรือเภสัชกรได้ทั่วไป

แอสทรีโอแนมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แอสทรีโอแนม

ยาแอสทรีโอแนมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

แอสทรีโอแนมการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาแอสทรีโอแนมจะมีกลไกออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของกลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อยานี้ เช่น Citrobacter species, Enterobacter species, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia species, Aeromonas hydrophila, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Providencia rettgeri, Yersinia enterocolitica ส่งผลให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโต หยุดการแบ่งเซลล์ และตายลงในที่สุด

แอสทรีโอแนมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

แอสทรีโอแนมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา Aztreonam ขนาด 1 และ 2 กรัม/ขวด
 • ยาพ่นเข้าทางเดินหายใจ ที่ประกอบด้วยตัวยา Aztreonam ขนาด 75 มิลลิกรัม/ขวด

แอสทรีโอแนมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแอสทรีโอแนมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับการติดเชื้อในกระแสเลือด:

ข. สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงระดับกลางๆ:

ค. สำหรับรักษาอาการ Cystic fibrosis:

 • ผู้ใหญ่: ใช้ยาแบบสูดพ่นขนาด 75 กรัมผ่านเครื่องพ่นยา (Nebulizer) ประมาณ 2–3 นาที วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 28 วัน หลังจากผู้ป่วยได้รับยา 28 วัน ให้หยุดการให้ยานี้ไปอีก 28 วัน จึงกลับมาเริ่มใช้ยาชนิดนี้โดยเป็นไปตามคำสั่งแพทย์

ง. สำหรับการติดเชื้อในช่องท้อง:

จ. สำหรับการติดเชื้อในกระดูก/กระดูกอักเสบ:

ฉ. สำหรับรักษาโรคปอดบวม:

ช. สำหรับรักษากรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลัน:

ซ. สำหรับรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ:

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแอสทรีโอแนม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

แอสทรีโอแนมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอสทรีโอแนมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แอสทรีโอแนมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอสทรีโอแนม เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาแอสทรีโอแนมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แอสทรีโอแนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอสทรีโอแนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแอสทรีโอแนมอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาแอสทรีโอแนม ดังนี้

 • กรณียาชนิดสูดพ่น: ให้เก็บที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • กรณียาที่เป็นผงแห้ง: ให้เก็บยาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • เก็บยานี้ทุกรูปแบบในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แอสทรีโอแนมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอสทรีโอแนม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Azactam (อะแซคแทม)Bristol-Myers Squibb Company

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Atreon, Aztreo, Trezam

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Aztreonam [2018,April7]
 2. https://davisplus.fadavis.com/3976/meddeck/pdf/aztreonam.pdf [2018,April7]
 3. https://www.drugs.com/mtm/aztreonam-injection.html [2018,April7]
 4. https://www.drugs.com/dosage/aztreonam.html#Usual_Adult_Dose_for_Bacteremia [2018,April7]
 5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/aztreonam/?type=brief&mtype=generic [2018,April7]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom