Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide) หรือเรียกอีกชื่อว่า “Lysergide” หรือ“แอซิด (Acid)” คนไทยมักเรียก “กระดาษเมาหรือกระดาษมหัศจรรย์ (Magic paper)” และจากรูปแบบจำหน่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นกระดาษซับและเป็นชิ้นเล็กๆพิมพ์ลวดลายคล้ายแสตมป์จึงเรียกอีกชื่อว่า “แสตมป์มรณะ”

แอลเอสดีถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1938 (พ.ศ. 2481) ประโยชน์ทางการแพทย์ได้นำไปบำบัดอาการทางจิตประสาท ลดอาการปวด รักษาอาการติดสุรา ในหลายประเทศจัดให้แอลเอสดีเป็นสารที่ถูกควบคุมและใช้กฎหมายของยาเสพติดเข้ามากำกับและดูแล ตามกฎหมายไทยจัดแอลเอสดีเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1

ในเชิงการผลิตจะสังเคราะห์แอลเอสดีจากกรดที่มีชื่อว่า Lysergic acid ที่พบในเชื้อราที่ขึ้นอยู่บนเมล็ดข้าวไรด์ (Rye) แอลเอสดีมีลักษณะเป็นผลึกไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และมีรสขมเล็กน้อย ลักษณะที่นำออกจำหน่ายจะเป็นยาเม็ดหรือไม่ก็แคปซูลหรือจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่า กระดาษซับ/Absorbent paper โดยมีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษซับ/ซับหมึก และมีรูปภาพการ์ตูน (แผ่นเล็กๆคล้ายแสตมป์) บางกรณีแอลเอสดีจะถูกจำหน่ายในรูปของสารละลาย/ยาน้ำก็ได้

ผู้ที่ลักลอบเสพแอลเอสดีได้มีการตั้งชื่อเพื่อใช้เป็นรหัสสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมากกว่า 80 ชื่อทั่วโลกเช่น Acid, Blotter, Cid, Doses และ Dots เป็นต้น

อาการของผู้ที่ได้รับแอลเอสดีที่ผิดขนาด มักจะพบอาการรูม่านตาขยาย อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลง หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เหงื่อออกมาก ไม่รู้สึกหิว นอนไม่หลับ หูอื้อ ปากแห้ง ตัวสั่น น้ำตาลในเลือดสูง ถึงแม้แอลเอสดีจะไม่ก่อให้เกิดอาการถอนยาในทางคลินิกแต่ก็สามารถเกิดอาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงจนก่อให้เกิดผลเสียและอันตรายต่อชีวิตตามมา

แอลเอสดีมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอลเอสดี

แอลเอสดีมีสรรพคุณคือ

แอลเอสดีมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ที่แน่ชัดของแอลเอสดียังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจน แต่มีการศึกษาเรื่องการกระจายตัวของแอลเอสดีในสมองพบว่า แอลเอสดีจะแสดงฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้นตัวรับของสารเซโรโทนิน (5-HT autoreceptor agonist/5 Hydroxytryptophan autoreceptor agonist) โดยจะออกฤทธิ์ที่บริเวณตัวรับที่มีชื่อว่า 5-HT1Areceptor จนเกิดการรบกวนสมดุลของสารสื่อประ สาทในสมองและเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และทางร่างกายอย่างรวดเร็ว

แอลเอสดีมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

แอลเอสดีมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

* หมายเหตุ: แอลเอสดีไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยและจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1

แอลเอสดีมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดการนำแอลเอสดีมาใช้ในมนุษย์ในทางการแพทย์ โดยมากจะเป็นการรับประทาน โดยหลังจากร่างกายได้รับแอลเอสดีประมาณ 30 - 90 นาทีก็จะเริ่มออกฤทธิ์

  • การออกฤทธิ์ต่ำ - เบาบาง: ขนาด 25 - 75 ไมโครกรัม
  • การออกฤทธิ์ปานกลาง: ขนาด 50 - 150 ไมโครกรัม
  • การออกฤทธิ์อย่างรุนแรง: ขนาด 150 - 400 ไมโครกรัม
  • ขนาดแอลเอสดีในช่วง 75 - 150 ไมโครกรัมจะก่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม รู้สึกเป็นสุข

*****หมายเหตุ:

แอลเอสดีมีผลข้างเคียง/พิษอย่างไร?

แอลเอสดีมีผลข้างเคียง/มีพิษดังนี้เช่น รูม่านตาขยาย อุณหภูมิของร่างกายต่ำหรือไม่ก็สูงขึ้น เหงื่อออกมากหรือไม่ก็หนาวสั่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปากแห้ง ตัวสั่น

ผลข้างเคียง/พิษของแอลเอสดีที่อันตรายอีกประการคือ มีผลต่อระบบประสาทคือ เห็นภาพหลอน เกิดความรู้สึกหวาดกลัว คลุ้มคลั่ง ซึมเศร้าอย่างรุนแรง

******หมายเหตุ:

แอลเอสดีมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ไม่มีการผลิตและใช้แอลเอสดีทางการแพทย์ในประเทศไทย ประเทศไทยจัดให้แอลเอสดีเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 การลักลอบเสพมีโทษจำคุกตามกฎหมายยาเสพติด

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Lysergic_acid_diethylamide [2015,June20]
2 http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/lsd.html [2015,June20]
3 http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/lsd/what-are-the-risks-of-lsd.html [2015,June20]
4 http://www.maps.org/research-archive/w3pb/2008/2008_Passie_23067_1.pdf [2015,June20]
5 http://www.quora.com/What-is-LSDs-mechanism-of-action-in-the-brain [2015,June20]
6 http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/lsd/the-harmful-effects-of-lsd.html [2015,June20]
7 http://recreationaldrugs.wikia.com/wiki/LSD [2015,June20]
8 https://www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd_interactions.shtml [2015,June20]
9 https://www.erowid.org/ask/ask.php?ID=82 [2015,June20]
10 http://nctc.oncb.go.th/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1080:2555-02-13-03-%M-%S&catid=239:all-content&Itemid=270 [2015,June20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom