Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Alpha-1 adrenergic receptor agonist) หรือ แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก อะโกนิสต์ (Alpha-1 adrenergic agonist) เป็นกลุ่มยาหรือกลุ่มสารเคมีซึ่งออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ตามหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่น ผิวหนัง หูรูดในช่องทางเดินอาหาร ไต และสมอง กลุ่มยานี้ส่งผลให้หลอดเลือดดังกล่าวเกิดการหดตัว จึงมีอิทธิ พลต่ออวัยวะที่หลอดเลือดไปหล่อเลี้ยง นอกจากนี้ยาในกลุ่มของแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ยังออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ในอวัยวะอื่นๆหดตัวได้อีก ไม่ว่าจะเป็นท่อทางเดินปัสสาวะ กล้ามเนื้อบริเวณรูขุมขน มดลูก กล้ามเนื้อหูรูดของท่อทางเดินปัสสาวะ หลอดลม รูม่านตา ท่อทางเดินของน้ำอสุจิ เป็นต้น และกลุ่มยานี้ยังออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ลดความอยาอาหาร และมีผลต่อการทำงานของหัวใจ การหลั่งน้ำลาย การหลั่งเหงื่อได้อีกด้วย ตัวอย่างยา ในกลุ่มแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ดังต่อไปนี้เช่น Cirazoline, Desvenlafaxine, Etilefrine, Metaraminol, Methoxamine, Midodrine, Naphazoline, Oxymetazoline, Pseudo ephedrine, Phenylephrine, Synephrine, Tetrahydrozoline, และ Xylometazoline

ประมาณครึ่งหนึ่งของยาที่กล่าวมาถูกนำมาใช้ในการรักษาภาวะคัดจมูกน้ำมูกมาก ยาตัวที่เหลือจะนำมาใช้ในการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำยารูม่านตา ใช้ผสมในยาชาเฉพาะที่เพื่อลดการดูดซึมยาชาเข้าสู่ร่างกาย กระตุ้นสมองลดอาการง่วงนอนในโรคลมหลับ เป็นต้น

ด้วยยากลุ่มนี้มีทั้งประเภทยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ การเลือกใช้ยาเพื่อรักษาอาการของผู้ป่วย จึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นที่จะคัดกรองการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอลฟา1อะดรีเนอร์จิก

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีสรรพคุณดังนี้

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะกระ ตุ้นที่ตัวรับ (Receptor) ที่เรียกว่า แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก (Alpha-1 adrenergic receptor)ในบริเวณผนังหลอดเลือดที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆที่มีตัวรับนี้ ทำให้หลอดเลือดและอวัยวะเหล่านั้นตอบ สนองตามชนิดของกลุ่มยาที่เข้าไปกระตุ้นและก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาเม็ดที่ผสมรวมกับยาอื่น ขนาดความแรง 5, 10, 12.5, 15 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาเม็ดขนาด 2.5, 5, 10, 50 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาแคปซูลที่ผสมรวมกับยาอื่น ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 0.09, 0.1, 0.12, 2.5, 10 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
  • ยาหยอดจมูก ขนาดความเข้มข้น 0.025 และ 0.05 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
  • ยาสเปรย์จมูก ขนาดความเข้มข้น 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
  • ยาน้ำที่ผสมรวมกับยาอื่น ขนาดความแรง 2.5, 5, 10 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร
  • ยาน้ำ ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยในกลุ่มยาแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีหลากหลายรายการของตัวยา ขนาดรับประทานจึงขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ โดยต้องอาศัยข้อมูลของตัวผู้ป่วย (เช่น อาการเกิดกับอวัยวะใด ความรุนแรงของอาการ อายุ และน้ำหนักตัวผู้ป่วย) ร่วมกับเลือกใช้ยาให้ตรงตามอาการ และมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นการรับประทานจึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาในกลุ่มแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาในกลุ่มแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์สามารถรับประ ทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น เหงื่อออกมาก หงุดหงิด ประสาทหลอนหรือจิตหลอน นอนไม่หลับ ซีด ความดันโลหิตสูง เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ/ชีพจรเต้นผิดจังหวะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ฝันร้าย อ่อนแรง ท้องผูก ท้องเสีย วิตกกังวล เมื่อตรวจปัสสาวะจะพบมีโปรตีนในปัสสาวะ การมองเห็นไม่ชัดเจนจากรูม่านตาขยาย

มีข้อควรระวังการใช้แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีหลายตัวยา ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างยาเฉพาะที่ใช้บ่อยของยาในกลุ่มนี้กับยาตัวอื่นๆดังนี้

ควรเก็บรักษาแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์อย่างไร?

สามารถเก็บยาแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) แต่มีบางสูตรตำรับยาที่ต้องเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 - 8 องศาเซลเซียสเช่น ยาหยอดตา ดังนั้นการใช้ยาต่างๆจึงควรต้องอ่านเอกสารกำกับยาให้ดี นอกจากนั้นคือ ควรเก็บยาทุกชนิดในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

แอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่น และบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Lotronex (โลโทรเน็ค) GSK
Iliadin (อิลีอะดิน) Merk
Metzodin (เมทโซดิน) Sriprasit Pharma
Oxymet (ออกซิเมท) Greater Pharma
Pernazene Oxy (เพอร์นาซีนี ออกซี) sanofi-aventis
Hyposia (ไฮโพเชีย) Asian Pharm
Circula (เซอร์คูลา) T. Man Pharma
Otrivin (โอทริวิน) Novartis
Gutron (กูตรอน) Nycomed Austria
Buracard (บูราการ์ด) Burapha
Aorinyl (เอโอรีนิล) Medicine Products
Apracur (อะพราเคอร์) Apracure
Asiatapp (เอเชียแท็ป) Asian Pharm
Bepeno (เบเพโน) Milano
Bepeno-G (เบเพโน-จี) Milano
Bromceryl (บรอมเซอริล) Suphong Bhaesaj
Bromesep (บรอมอีเซพ) Siam Bheasach
Bromlamine (บรอมลามีน) Chinta
Bromped (บรอมเพด) B L Hua
Bromtussia (บรอมทัสเซีย) Asian Pharm

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-1_adrenergic_receptor [2014,Nov8]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-adrenergic_agonist [2014,Nov8]
3 http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3406200019.html [2014,Nov8]
4 http://www.livestrong.com/article/249077-side-effects-of-an-adrenergic-agonist-drug/ [2014,Nov8]
5 https://www.mims.com/USA/drug/info/desvenlafaxine%20/?type=full&mtype=generic#Actions [2014,Nov8]
6 https://www.mims.com/USA/drug/info/metaraminol/?type=brief&mtype=generic [2014,Nov8]
7 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=Oxymetazoline%20 [2014,Nov8]

8 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=methoxamine [2014,Nov8]
9 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=xylometazoline+hydrochloride [2014,Nov8]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom