Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคกระดูก 

บทนำ

แอลฟาแคลซิดอล (Alfacalcidol) เป็นรูปโครงสร้างหนึ่งของวิตามินดี ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมต่ำในเลือด โรคกระดูกอ่อน ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ ตลอดจนรักษาอาการพาราไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำผิดปกติ

แอลฟาแคลซิดอลถูกดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร สามารถจับกับพลาสมาและถูกเปลี่ยนโครงสร้างโดยตับ และได้สารแคลซิไตรออล (Calcitriol) ซึ่งเป็นตัวยาที่มีประสิทธิภาพ(Active) ที่ออกฤทธ์รักษาโรค แอลฟาแคลซิดอลจะถูกขับออกมากับอุจจาระและส่วนน้อยจะผ่าน มากับปัสสาวะ ยานี้ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยาจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

แอลฟาแคลซิดอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอลฟาแคลซิดอล

แอลฟาแคลซิดอลมีสรรพคุณ ดังนี้

แอลฟาแคลซิดอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

แอลฟาแคลซิดอลเป็นสารตั้งต้นของแคลซีไตรออล (Calcitriol) ซึ่งเป็นรูปหนึ่งของวิตามิน ดี3 และทำให้กระบวนการเผาผลาญของวิตามินดีในร่างกายเกิดขึ้นได้ตามปกติ อีกทั้งสนับ สนุนร่างกายให้ได้รับแคลเซียมได้อย่างเพียงพอ

แอลฟาแคลซิดอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

แอลฟาแคลซิดอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • รูปแบบยาแคปซูล ขนาดความแรง 0.25 และ 0.5 ไมโครกรัม/แคปซูล
  • รูปแบบยาแคปซูลนิ่ม (Soft gelatin capsule: แคปซูลที่ดูดซึมได้ดีกว่าแคปซูลทั่วไป) ขนาดความแรง 0.25 และ 1 ไมโครกรัม/แคปซูล
  • รูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 0.25 และ 0.5 ไมโครกรัม/เม็ด

แอลฟาแคลซิดอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอลฟาแคลซิดอลมีขนาดรับประทาน สำหรับภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ โรคกระดูกอ่อน ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ ภาวะพาราไทรอยด์ต่ำ และโรคกระดูกที่เกิดจากไตวายเรื้อรัง ดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้น 1 ไมโครกรัม/วัน โดยขนาดรับประทานต่อเนื่อง 0.25 - 1 ไมโครกรัม/วัน
  • เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือเด็กเกิดใหม่: รับประทาน 0.05 - 0.1 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
  • เด็กอายุอื่นๆที่น้ำหนักน้อยกว่า 20 กิโลกรัม รับประทาน 0.05 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1กิโลกรัม/วัน
  • เด็กอายุอื่นๆที่น้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม รับประทาน 1 ไมโครกรัม/วัน

***** หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร
  • เนื่องจากยานี้เป็นยาอันตราย ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาจึงต้องอยู่ในคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแอลฟาแคลซิดอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอลฟาแคลซิดอล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แอลฟาแคลซิดอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอลฟาแคลซิดอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปัสสาวะมาก เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ กระหายน้ำ เวียนศีรษะ ผื่นคัน ลมพิษ มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (อาการ เช่น ซึม วิงเวียน คลื่นไส้), มีแคล เซียมออกมากับปัสสาวะมาก (อาการ เช่น ปัสสาวะขุ่น และเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดนิ่วในไต), ในผู้ ป่วยโรคไตสามารถเกิดภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงขึ้น (อาการเช่น เป็นตะคริว)

มีข้อควรระวังการใช้แอลฟาแคลซิดอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้แอลฟาแคลซิดอลดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอลฟาแคลซิดอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แอลฟาแคลซิดอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอลฟาแคลซิดอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษาแอลฟาแคลซิดอลอย่างไร?

ควรเก็บยาแอลฟาแคลซิดอลที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้ พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

แอลฟาแคลซิดอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอลฟาแคลซิดอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Alpha D3 (แอลฟา ดี3) Teva
Bon-One (บอน-วัน) Teijin
Medi-alpha (เมดี-แอลฟา) Mega Lifesciences
One-Alpha (วัน-แอลฟา) LEO Pharma

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=alfacalcidol [2014,Sept13]
2 http://www.mims.com/USA/Drug/info/alfacalcidol/?type=brief&mtype=generic [2014,Sept13]
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Alfacalcidol [2014,Sept13]
4 http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26565/SPC/Alfacalcidol+0.25microgram+Capsules/ [2014,Sept13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa
Frame Bottom