Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  หนังศีรษะ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผมร่วง 

บทนำ

ยาแอลฟาเทรดิออล (Alfatradiol หรือ 17 Alfa-estradiol หรือ 17-epiestradiol)เป็นยาในกลุ่ม 5 แอลฟา รีดักเตส อินฮิบิเตอร์ (5 alpha reductase inhibitor) มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen) ทางคลินิกใช้เป็นยาทาหนังศีรษะที่เกิดอาการผมร่วงซึ่งใช้ได้กับทั้งบุรุษและสตรี โดยตัวยาจะกระตุ้นและทำให้เส้นผมเจริญขึ้นมาใหม่

ยาแอลฟาเทรดิออลมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นสารละลาย นักวิทยาศาสตร์เคยทดลองใช้ยาแอลฟาเทรดิออลทาหนังศีรษะโดยเปรียบเทียบการใช้กับยา Minoxidil และได้ข้อสรุปได้ว่า ยาแอลฟาเทรดิออลไม่ทำให้ความหนาแน่นของเส้นผมมากขึ้นเพียงแต่ช่วยป้องกันมิให้เส้นผมที่มีอยู่แล้วร่วงมากกว่าเดิม

เนื่องจากยาแอลฟาเทรดิออลเป็นยาประเภทฮอร์โมน การใช้ยานี้ปริมาณเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนานๆย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ/ผลข้างเคียงกับร่างกายได้ จึงมีข้อห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา ผู้ที่ใช้ยานี้อาจรู้สึกแสบคันหนังศีรษะบริเวณที่มีการทายานี้ ทั้งนี้เกิดจากส่วนประกอบที่เป็นสารประเภทแอลกอฮอล์ และยังทำให้ต่อมไขมันใต้ผิวหนังทำงานได้มากยิ่งขึ้น ผู้ที่ใช้ยานี้ทาหนังศีรษะต่อเนื่องเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะพบว่า การเจริญของเส้นผมมีมากขึ้น และช่วยลดภาวะผมร่วงลงไปได้มาก แต่ผู้บริโภคอาจต้องใช้ยานี้อยู่เรื่อยๆ เพราะการหยุดใช้ยานี้ อาการผมร่วงก็อาจกลับมาเป็นใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม ทางการแพทย์ได้มีการศึกษาผลกระทบจากการใช้ยาประเภทฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่รวมถึงยาแอลฟาเทรดิออลต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ และพบว่า อาจเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่ ดังนั้นจึงถือเป็นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการใช้ยาแอลฟาเทรดิออล

ปัจจุบันทางคลินิก ได้กำหนดให้ใช้ยาแอลฟาเทรดิออลตามคำแนะนำของแพทย์และไม่ควรที่จะใช้ยาชนิดนี้ต่อเนื่องนานเกิน 1 ปี

เราอาจจะเห็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแอลฟาเทรดิออลภายใต้ชื่อการค้าว่า Avicis ,Ell-cranell ,Pantostin ในแถบประเทศบราซิล อาร์เจนติน่า เปรู เม็กซิโก และเยอรมันนี แต่ยังไม่พบเห็นการใช้ในประเทศเรา

แอลฟาเทรดิออลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แอลฟาเทรดิออล

ยาแอลฟาเทรดิออลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เพื่อ

 • ใช้บำบัดอาการผมร่วงของบุรุษและสตรี

แอลฟาเทรดิออลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอลฟาเทรดิออล มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายในกลุ่มแอนโดรเจน(Androgen)ที่มีชื่อว่า Dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งการที่ร่างกายมีปริมาณ DHT มากเกินไป จะกระตุ้นให้เกิดอาการผมร่วงตามมา จากกลไกดังกล่าว ผู้บริโภค/ผู้ป่วย อาจต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ จึงจะเห็นพัฒนาการของเส้นผมที่ดูหนาแน่นขึ้น

แอลฟาเทรดิออลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอลฟาเทรดิออลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

แอลฟาเทรดิออลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแอลฟาเทรดิออล มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: ชโลมยานี้ประมาณ 3 มิลลิลิตรในบริเวณหนังศีรษะที่มีอาการผมร่วงวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
 • เด็กและผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี: ห้ามใช้ยานี้

อนึ่ง:

 • ก่อนการใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสภาพร่างกายว่า เหมาะสม ที่จะใช้ยาฮอร์โมนชนิดนี้หรือไม่
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วย มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร สตรีมีครรภ์
 • การใช้ยานี้เพื่อให้เกิดประสิทธิผล อาจต้องใช้เวลานาน 12 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่ควรใช้ยานี้นานเกิน 1 ปี

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแอลฟาเทรดิออล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หาลืมทายา/ใช้ยาแอลฟาเทรดิออล สามารถใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณยาเพิ่มเป็น 2 เท่า ให้ทายาในปริมาณเท่าเดิม

แอลฟาเทรดิออลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอลฟาเทรดิออลอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อผิวหนัง/หนังศีรษะที่สัมผัสกับตัวยานี้ เช่น เกิดผื่นคัน รวมถึงมีอาการแดง และแสบ ผิวหนัง/หนังศีรษะ

มีข้อควรระวังการใช้แอลฟาเทรดิออลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอลฟาเทรดิออล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยา หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรตำรับยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สียาเปลี่ยนไป หรือยาตกตะกอนแข็ง
 • ห้ามรับประทาน และระวังมิให้ยานี้เข้า ตา-จมูก-ช่องปาก
 • ห้ามใช้ยานี้ต่อเนื่องนานเกิน 1 ปี
 • กรณีใช้ยานี้แล้วเกิดอาการ วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ตัวบวม น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ควรรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว
 • เมื่อหยุดใช้ยานี้ อาการผมร่วงอาจกลับมาเป็นใหม่ได้
 • พักผ่อน รับประทานอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ในปริมาณที่ไม่ทำให้มีน้ำหนักตัวเกิน/โรคอ้วน ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการกระตุ้นสมดุฃของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายให้เหมาะสมมากขึ้น
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้วไม่ได้ผล ให้กลับมาปรึกษาแพทย์อีกครั้ง และต้องปฏิบัติตามคำสั่ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอลฟาเทรดิออลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แอลฟาเทรดิออลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยยาแอลฟาเทรดิออล เป็นยาทาผิวหนัง/ทาหนังศีรษะ/ยาใช้ภายนอก จึงยังไม่มีรายงานที่พบปฏิกิริยาระหว่างยานี้กับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาแอลฟาเทรดิออลอย่างไร?

ควรเก็บยาภายแอลฟาเทรดิออล ใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

แอลฟาเทรดิออลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอลฟาเทรดิออล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Avicis (เอวิซิส)Galderma
Avixis (เอวิซิส)Galderma
Ell-Cranell (เอล-เครเนล)Galderma
Pantostin (แพนโทสติน)Simons

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alfatradiol[2017,May13]
 2. http://nomorehairloss.org/alfatradiol-medication-hair-loss/[2017,May13]
 3. http://ecoffi-life.com/en/EN-pantostin-p8666804/[2017,May13]
 4. https://www.drugs.com/international/alfatradiol.html[2017,May13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom