Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผิวแห้ง 

บทนำ

ยาแอมโมเนียมแลคเตท (Ammonium lactate) เป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในระดับต่ำๆมักใช้เป็นส่วนประกอบในโลชั่นบำรุงผิวหนัง รักษาอาการผิวแห้งหรือผื่นคัน หลังการใช้แอมโมเนียมแลคเตทอาจทำให้ผิวหนังมีความไวกับแสงอาทิตย์/แสงแดดได้มากขึ้น ดังนั้นขณะที่ใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการออกแดดโดยตรง หรือต้องสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดผิวหนังอย่างมิดชิด หรือใช้สารกันแดด/ครีมกันแดดทาผิวป้องกันก่อนการออกแดด

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาแอมโมเนียมแลคเตทจะเป็นประเภทยาทาภายนอก/ยาใช้ภายนอก เช่น โลชั่นขนาดความเข้มข้น 12%

อนึ่งมีข้อควรระวังที่สำคัญๆซึ่งผู้บริโภคควรทราบก่อนการใช้ยาประเภทแอมโมเนียมแลคเตทคือ

 • เป็นยาทาภายนอกจึงห้ามรับประทานและห้ามไม่ให้เข้าตา
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ทาบริเวณแผลเปิด แผลพุพอง ด้วยจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนหรือคันในบริเวณที่ใช้ยาได้อย่างมาก
 • ไม่ควรใช้ทาในบริเวณใบหน้าด้วยความแรงของยานี้สามารถส่งผลให้ผิวหนังใบหน้าเกิดอาการ แพ้ขึ้นมาได้
 • ควรใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ไม่สมควรไปซื้อหามาใช้เอง
 • การทายานี้ควรใช้กับบริเวณที่มีอาการเท่านั้น ไม่ควรทายาเป็นบริเวณกว้างหรือทาผิวหนังบริเวณที่ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ยาทาประเภทแอมโมเนียมแลคเตทไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้ป่วยเด็ก ด้วยยังไม่มีข้อมูลทาง คลินิกมาสนับสนุนถึงความปลอดภัยในการใช้ยานี้ หรือแม้แต่การที่จะใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ก็ควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

แอมโมเนียมแลคเตทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอมโมเนียมแลคเตท

ยาแอมโมเนียมแลคเตทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แอมโมเนียมแลคเตทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแอมโมเนียมแลคเตทคือ ตัวยาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังได้เป็นเวลานาน อีกทั้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ในระดับต่ำๆ จากกลไกดังกล่าวส่งผลให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

แอมโมเนียมแลคเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอมโมเนียมแลคเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • โลชั่นทาผิวภายนอก ขนาดความเข้มข้น 12%
 • ครีมทาผิว ขนาดความเข้มข้น 12%

แอมโมเนียมแลคเตทมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแอมโมเนียมแลคเตทมีขนาดการบริหารยาเช่น

 • ผู้ใหญ่: ทาผิวในบริเวณที่มีอาการวันละ 2 ครั้งหรือทายาตามคำสั่งแพทย์
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่สนับสนุนถึงความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดและระยะเวลาของการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาแอมโมเนียมแลคเตท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาแอมโมเนียมแลคเตทสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องทายาเพิ่มเป็น 2 เท่า

แอมโมเนียมแลคเตทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอมโมเนียมแลคเตทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น แสบ คัน และมีรอยแดง ในบริเวณผิวหนังที่ทายานี้ อาจทำให้ผิวแห้งได้เล็กน้อยหรืออาจทำให้สีผิวจางลง

มีข้อควรระวังการใช้แอมโมเนียมแลคเตทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอมโมเนียมแลคเตทเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอมโมเนียมแลคเตทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แอมโมเนียมแลคเตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากเป็นยาทาภายนอกจึงยังไม่พบมีรายงานว่ายาแอมโมเนียมแลคเตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาแอมโมเนียมแลคเตทอย่างไร?

ควรเก็บยาแอมโมเนียมแลคเตทภายใต้อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยาแอมโมเนียมแลคเตทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอมโมเนียมแลคเตทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
LAC-HYDRIN (แลค-ไฮดริน) Ranbaxy

บรรณานุกรม

 1. 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_lactate [2016,Jan9]
 2. http://www.drugs.com/pro/ammonium-lactate.html [2016,Jan9]
 3. http://www.medicinenet.com/ammonium_lactate_topical/article.html [2016,Jan9]
 4. http://www.drugs.com/availability/generic-lac-hydrin.html [2016,Jan9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom