Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาแก้ไอ  ยาปรับภาวะกรด-ด่าง  

บทนำ

ยาแอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride) เป็นสารประกอบอนินทรีย์มีลักษณะคล้ายผลึกเกลือสีขาว เมื่อละลายน้ำจะได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ แหล่งกำเนิดตามธรรมชาติจะพบในแถบพื้นที่ที่เป็นภูเขาไฟ มนุษย์ได้นำแอมโมเนียมคลอไรด์ไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านงานโลหะ งานในห้องทดลองและในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับทางคลินิกแพทย์ได้ใช้ยาแอมโมเนียมคลอไรด์รักษาภาวะร่างกายมีปริมาณเกลือคลอไรด์ (Chloride) ต่ำ รวมถึงภาวะ Metabolic alkalosis (ภาวะร่างกายเป็นด่างผิดปกติ) บางกรณีก็ใช้เป็นยาปรับสภาพ/ภาวะความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะเพื่อให้กลับมาสู่ภาวะปกติ

สำหรับประเทศไทยสามารถพบเห็นยาแอมโมเนียมคลอไรด์ผสมร่วมกับยารับประทานชนิดอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นยาขับเสมหะและเป็นยาแก้ไอ ส่วนรูปแบบของยาเดี่ยวชนิดรับประทานและยาฉีดจะมีการใช้ที่ต่างประเทศเสียส่วนมาก

การได้รับยาแอมโมเนียมคลอไรด์ที่ผิดขนาดอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองของกระเพาะอาหารจนกระตุ้นให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้

ด้วยยานี้จัดเป็นยาอันตราย การเลือกใช้ยานี้สำหรับรักษาอาการป่วย ควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

แอมโมเนียมคลอไรด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอมโมเนียมคลอไรด์

ยาแอมโมเนียมคลอไรด์มีสรรพคุณดังนี้

แอมโมเนียมคลอไรด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแอมโมเนียมคลอไรด์คือ ตัวยาจะแสดงฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ โดยทำให้เกิดการเพิ่มไฮโดรเจนไอออน (Hydrogen ion) ในกระแสเลือด ประกอบกับคอยปลด ปล่อยคลอไรด์ไอออน (Chloride ion) ให้กับร่างกายเพื่อชดเชยภาวะเกลือคลอไรด์ต่ำ จากการปรับสมดุลของไอออน (ประจุไฟฟ้า) ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาติดตามมา

แอมโมเนียมคลอไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอมโมเนียมคลอไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

  • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 500 มิลลิกรัม/เม็ด (0.5 กรัม/เม็ด)
  • ยาฉีด ขนาด 5 มิลลิอิควิวาเลนท์ (Milliequivalent)/มิลลิลิตร
  • ยาน้ำชนิดรับประทานที่ผสมร่วมกับยาอื่น

แอมโมเนียมคลอไรด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอมโมเนียมคลอไรด์มีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 4 - 12 กรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุกๆ 4 - 6 ชั่วโมง
  • เด็ก: รับประทาน 75 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานวันละ 4 ครั้ง

* อนึ่ง: ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแอมโมเนียมคลอไรด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอมโมเนียมคลอไรด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แอมโมเนียมคลอไรด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอมโมเนียมคลอไรด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เกิดผื่นคัน ปวดศีรษะ วิงเวียน มีอาการสับสน หัวใจเต้นช้าผิดปกติจนถึงขั้นโคม่า

ในรูปแบบยาฉีด ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดระคายเคืองตรงบริเวณที่ฉีดยา

ส่วนกรณีที่ได้รับยานี้เกินขนาดสามารถก่อให้เกิดภาวะ Metabolic acidosis (ภาวะร่างกายเป็นกรดผิดปกติ) มีอาการสับสน จนถึงขั้นโคม่า ซึ่งแพทย์อาจใช้ยา Sodium bicarbonate หรือ Sodium lactate เพื่อต้านฤทธิ์ของยาแอมโมเนียมคลอไรด์

มีข้อควรระวังการใช้แอมโมเนียมคลอไรด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้แอมโมเนียมคลอไรด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอมโมเนียมคลอไรด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่น กัน

แอมโมเนียมคลอไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอมโมเนียมคลอไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น การใช้แอมโมเนียมคลอไรด์ร่วมกับยา Amphetamine อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาของ Amphetamine ลดต่ำลง หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน แพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นกรณีๆไป

ควรเก็บรักษาแอมโมเนียมคลอไรด์อย่างไร

ควรเก็บยาแอมโมเนียมคลอไรด์ในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

แอมโมเนียมคลอไรด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอมโมเนียมคลอไรด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ammonium chloride injection (แอมโมเนียมคลอไรด์ อินเจ็คชั่น) Hospira
Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์) Nutricology
Aracaf (อะราแคฟ) Thai Nakorn Patana
Bonadine CD (โบนาดีน ซีดี) Pharmasant Lab
Chlorleate Expectorant (คลอร์ลีท เอ็กซ์เป็คทอแรนท์) Silom Medical

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_chloride [2015,April25]
2. http://www.drugs.com/pro/ammonium-chloride.html [2015,April25]
3. http://www.mims.com/USA/drug/info/ammonium%20chloride/ammonium%20chloride?type=full [2015,April25]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=ammonium%20chloride [2015,April25]
5. http://www.robholland.com/Nursing/Drug_Guide/data/monographframes/A050.html [2015,April25]
6. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=1198&drugName=&type=2 [2015,April25]
7. http://www.drugs.com/drug-shortages/ammonium-chloride-injection-933 [2015,April25]
8. http://www.iherb.com/Nutricology-Ammonium-Chloride-Buffered-90-Tablets/17598 [2015,April25]
9. http://www.drugs.com/drug-interactions/ammonium-chloride-index.html?filter=2&generic_only= [2015,April25]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom