Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาแอมบรอกซอล (Ambroxol) จัดเป็นยาที่พบแพร่หลายในร้านยาและสถานพยาบาลทั่วไป ใช้รักษาโรคทางเดินหายใจที่มีเสมหะเหนียวข้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการไอ

ยาแอมบรอกซอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอมบรอกซอล

ยาแอมบรอกซอลมีสรรพคุณเป็นยาขับและยาละลายเสมหะ ช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง อีกทั้งช่วยรักษาอาการเจ็บคอชนิดเฉียบพลันอันเกิดจากเชื้อไวรัส

ยาแอมบรอกซอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอมบรอกซอลออกฤทธิ์โดยละลายเสมหะ ทำให้เสมหะลดความข้นเหนียวลง อีกทั้งกระตุ้นการหลั่งสารลดแรงตึงผิวของหลอดลม จึงทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายขึ้น

ยาแอมบรอกซอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอมบรอกซอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ชนิดเม็ด 30 มิลลิกรัม
  • ชนิดน้ำเชื่อม 30 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (1 ช้อนชา)

ยาแอมบรอกซอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอมบรอกซอลมีขนาดการใช้ยาที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับอายุ ความรุนแรง สภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย ดังนั้นจึงควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสั่งจ่ายยาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อรับประทานเอง ขนาดรับประทานสูงสุดในผู้ใหญ่ต้องไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/วัน ส่วนในเด็กควรต้องเป็นคำแนะนำจากแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาแอมบรอกซอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาแอมบรอกซอลควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอมบรอกซอลสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาแอมบรอกซอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากยาแอมบรอกซอลคือ ระคายเคืองกระเพาะอาหาร และลำไส้ จึงควรรับประทานพร้อมหรือหลังอาหาร

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอมบรอกซอลอย่างไร?

ระวังการใช้ยาในผู้ที่แพ้ยานี้ ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้ และห้ามใช้ยาหมดอายุ

*****อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมถึงยาแอมบรอกซอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะ ยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาแอมบรอกซอลมีปฏิกิริยาระหว่างยาแอมบรอกซอลกับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยังไม่พบว่ายาแอมบรอกซอลมีปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่น

ควรเก็บรักษายาแอมบรอกซอลอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาแอมบรอกซอลโดยเก็บยาให้พ้นแสงแดด เลี่ยงการเก็บในที่ชื้นหรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูง สามารถเก็บยาในอุณหภูมิห้องได้ ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุ ควรนำทิ้งทำลาย (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ‘วิธีทิ้งยาหมดอายุ’) เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และห้ามเก็บยาในตู้แช่แข็งของตู้เย็น

ยาแอมบรอกซอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตที่มีในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
AMBROLEX (แอมบรอเลกซ์)Glaxo Smith Kline
AMBROXAN (แอมบรอซาน)M & H Manufacturing
AMPROMED (แอมโปรเมด)Millimed
AMTUSS (แอมทัส)Unison
AMXOL (แอมซอล)Biolab
BROXOL (โบรซอล)Masa Lab
MEDOVENT (เมโดเวนท์)Medochemie
MISOVAN (ไมโซแวน)T.O. Chemicals
MOVENT (โมเวนท์)Community Pharm PCL
MUCODIC (มูโคดิค)Medicine Products
MUCOLAN (มูโคแลน)Milano
MUCOLID (มูโคลิด)Greater Pharma
MUCOMED (มูโคเมด)Medifive
MUCOSOLVAN (มูโคโซลแวน) Boehringer Ingelheim
MUCOSOLVAN PL (มูโคโซลแวน พีแอล)Boehringer Ingelheim
MUCOXINE F (มูโคซิน)Pharmasant Lab
MUSOCAN (มูโซแคน)Sriprasit Pharma
NUCOBROX (นูโคบรอก)Bangkok Lab & Cosmetic
POLIBROXOL (โพลิโบรซอล)Polipharm
SECRETIN (เซครีทิน)Osoth Interlab
SIMUSOL (ไซมูซอล)Siam Bheasach
STREPSILS CHESTY COUGH (สเตรปซิลซ์ เชสทีค็อก)Reckitt Benckiser Healthcare
STREPTUSS AX (สเตรปทัสส์ เอเอ็กซ์)Reckitt Benckiser Healthcare

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Broxol/?q=ambroxol[2014,Nov29].
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Ambroxol [2014,Nov29].

Updated 2014, Nov 29


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom