Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

รังไข่  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

วัยหมดประจำเดือน  

บทนำ

ยาแอคทิเวล (Activelle) เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศหญิงสัง เคราะห์ 2 ตัวคือ Estradiol ขนาด 1 มิลลิกรัมและ Norethisterone acetate 0.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด ทางคลินิกจะใช้ยาแอคทิเวลมาบำบัดรักษาอาการขาดฮอร์โมนเพศในสตรีที่เพิ่งหมดประจำเดือนหรือที่เราได้ยินคำพูดว่า“วัยทอง” นั่นเอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาบำบัดโรคกระดูกพรุนที่เสี่ยงต่อกระดูก หักง่ายในสตรีที่สูงอายุอีกด้วย

อาจจำแนกกลุ่มสตรีที่สามารถใช้ยาแอคทิเวลออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ สตรีที่หมดประจำ เดือนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และสตรีที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มจะต้องใช้ยาโดยเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาแอคทิเวลถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ร่วมกับยาอื่นที่นำมารักษาภาวะพร่องฮอร์โมนและภาวะของวัยหมดประจำเดือน ข้อสำคัญประการหนึ่งคือ ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้ต้องมีมดลูกที่เป็นปกติเช่น ไม่เป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาเพียงวันละเม็ด และเน้นการรับประ ทานยาตรงเวลาเพื่อความคงที่ของระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย การรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนในเพศหญิงแพทย์จะใช้ขนาดยาที่ต่ำที่สุดแต่ให้ประสิทธิผลการรักษาสูงสุด และใช้ในระยะเวลาในการรักษาที่เหมาะสมที่ต่างกันในแต่ละผู้ป่วยโดยขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งต้องอาศัยการตรวจร่างกายผู้ ป่วยมาเป็นส่วนประกอบกัน ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทานยาหรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด ด้วยยากลุ่มฮอร์โมนจัดเป็นสารที่มีฤทธิ์แรง การใช้ผิดสัดส่วนนอกจากจะไม่ทำให้อาการป่วยทุเลาลงยังอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้อย่างมากมาย

แอคทิเวลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอคทิเวล

ยาแอคทิเวลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แอคทิเวลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอคทิเวลมีกลไกการออกฤทธิ์คือ

แอคทิเวลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอคทิเวลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ก. ยาเม็ดชนิดรับประทานที่ประกอบด้วย Estradiol 1 มิลลิกรัม + Norethisterone acetate 0.5 มิลลิกรัมต่อเม็ด

ข.ยาเม็ดชนิดรับประทานที่ประกอบด้วย Estradiol และ ฮอร์โมนเพศตัวอื่น: เช่น

แอคทิเวลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอคทิเวลมีขนาดรับประทานเช่น รับประทานวันละ 1 เม็ดที่เวลาเดียวกัน สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

ปกติยาแอคทิเวลจะมีขนาดบรรจุ 28 เม็ด/แผง เมื่อรับประทานครบ 28 เม็ดจึงค่อยเริ่มรับประ ทานยาแผงใหม่ และหากใช้ยาไปแล้ว 3 เดือนอาการของภาวะหมดประจำเดือน (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง วัยหมดประจำเดือน) ไม่ดีขึ้น ให้กลับมาพบแพทย์เพื่อปรับแนวทางการรักษาใหม่

*อนึ่ง ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแอคทิเวล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอคทิเวลถ้าไม่เกิน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เคยรับประทานสามารถรับประทานยาได้ตามปกติ หากลืมรับประทานเกินเวลา 12 ชั่วโมงไม่ต้องรับประทานยา ให้ข้ามไปรับประทานในวันถัดไป โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนยาเป็น 2 เท่า

แอคทิเวลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอคทิเวลอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ไม่กับทุกคน อาจพบผู้ป่วยบางรายมีอาการแพ้ยานี้ โดยจะแสดงอาการผื่นคัน ตัวบวม ไปจนถึงขั้นหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ความดันโลหิตต่ำ ผิวซีดและเย็น รู้สึกวิงเวียน เหงื่อออกมาก หากพบอาการเหล่านี้ ต้องรีบหยุดการใช้ยาแล้วไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ การใช้ยานี้ในช่วงแรกๆอาจพบอาการเลือดออกทางช่องคลอด กรณีที่ใช้ยาแล้วถึง 3 เดือนและอาการเลือดออกทางช่องคลอดยังมีอยู่ ต้องกลับไปปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อปรับแนวทางการรักษาใหม่

สำหรับอาการข้างเคียงโดยทั่วไปจากยานี้อาจพบภาวะเจ็บหน้าอก เจ็บเต้านม ปวดศีรษะ น้ำ หนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยเกิดจากภาวะบวมน้ำ ช่องคลอดอักเสบ ปวดศีรษะไมเกรน ติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ(เช่น เชื้อราช่องคลอด) อาจพบเนื้องอกของมดลูกเกิดขึ้นได้ ซึมเศร้า เต้านมใหญ่ขึ้น ปวดหลัง

สำหรับอาการข้างเคียงจากยานี้ที่พบเห็นได้แต่ไม่มากนักเช่น ปวดท้อง ท้องอืด เป็นสิว ผมร่วง เกิดภาวะอักเสบของหลอดเลือดดำ ขาเป็นตะคริว บางรายอาจมีภาวะเลือดจับตัวเป็นลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ ความดันโลหิตสูง เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ อาเจียน ตาพร่า นอนไม่หลับ วิตกกัง วล น้ำหนักลด แสบร้อนกลางหน้าอก คันบริเวณอวัยวะเพศ มีภาวะหัวใจล้มเหลว เกิดภาวะสมองขาดเลือด

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดอาจพบอาการอาเจียนรุนแรง ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวหรือมีอา การผิดปกติที่รุนแรงต่างๆหลังรับประทานยานี้ควรต้องรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้แอคทิเวลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอคทิเวลเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอคทิเวลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดัง นั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่ม เติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แอคทิเวลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอคทิเวลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาแอคทิเวลอย่างไร?

ควรเก็บยาแอคทิเวลภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แอคทิเวลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอคทิเวลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Angeliq (แองเจลิค) Bayer HealthCare Pharma
MalaronActivelle (แอคทิเวล) Novo Nordisk
Climen (ไคลเมน) Bayer HealthCare Pharma
Cyclo Progynova (ไซโคล โพรจีโนวา) Bayer HealthCare Pharma

บรรณานุกรม

  1. http://mims.com/Hongkong/drug/info/Activelle/?type=full#Indications[2015,July11]
  2. http://chealth.canoe.com/drug_info_details.asp?brand_name_id=5037[2015,July11]
  3. http://www.medicines.ie/medicine/14523/XPIL/Activelle[2015,July11]
  4. http://mims.com/Hongkong/drug/info/Activelle/?type=full[2015,July11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน oath9999 Niddy
Frame Bottom