Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กรดไหลย้อน 

ทั่วไป

แมกนีเซียมไตรซิลิเกต (Magnesium trisilicate หรือย่อว่า Mg trisilicate) เป็นสารอนินทรีย์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่ในทางเภสัชภัณฑ์ได้นำมาใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร และรักษาอาการแสบร้อนกลางอกด้วยเหตุกรดไหลย้อน (GERD) อาการกรดที่มีมากดังกล่าวยังก่อให้เกิดภาวะท้องอืดตามมาอีกด้วย ปกติแมกนีเซียมไตรซิลิเกตมักถูกนำไปผสมร่วมกับยาลดกรดตัวอื่น โดยผลิตเป็นรูปแบบยาเม็ดชนิดเคี้ยวก่อนกลืนหรือรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน

ในทางคลีนิกพบว่ายานี้ชนิดน้ำจะให้ประสิทธิภาพในการต้านฤทธิ์ของกรดในกระเพาะอาหารได้ดีกว่ายาเม็ด รูปแบบของยาลดกรดดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและยังมีในสถานพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับผลข้างเคียงที่เด่นๆของยานี้เช่น อาการท้องเสีย อีกทั้งการรับประทานแมกนีเซียมไตรซิลิเกตร่วมกับยาอื่นต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก ดัวยยานี้จะสามารถรบกวนการดูดซึมของยาอื่นได้ จนทำให้ประสิทธิภาพของยาอื่นเหล่านั้นด้อยลงไป จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่นหรือรับประทานโดยทิ้งระยะเวลาห่างกัน 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ นอก จากนี้ยังมีเรื่องพฤติกรรมประจำวันที่จะช่วยให้การรักษาโรคของแมกนีเซียมไตรซิลิเกตได้ผลมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น การงดรับประทานอาหารรสจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด กาแฟร้อน สุรา ลดการสูบบุหรี่ หรือลดภาวะเครียดทางอารมณ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะกระตุ้นให้กรดในกระเพาะหลั่งออกมามากและเป็นเหตุให้อาการโรคกระเพาะหายได้ช้าลง ในผู้ป่วยบางรายต้องเข้ารับการตรวจเกลือแร่บางตัวในร่างกายก่อนใช้ยานี้เช่น เกลือโซเดียม เกลือฟอสเฟต ด้วยแมกนีเซียมไตรซิลิเกตสามารถทำให้สม ดุลของเกลือแร่ดังกล่าวในร่างกายเสียไป ดังนั้น ผู้บริโภค/ผู้ป่วยจะต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องก่อนการใช้ยาจากแพทย์หรือขอคำปรึกษาจากเภสัชกรใกล้บ้าน และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารกำกับยาที่แนบมากับภาชนะบรรจุภัณฑ์

แมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แมกนีเซียมไตรซิลิเกต

ยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีสรรพคุณดังนี้เช่น

แมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตคือ ตัวยาจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับกรดใน กระเพาะอาหารที่มีมากเกินไป ทำให้สภาวะความเป็นกรด – ด่างในกระเพาะอาหารมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ลดอาการแสบร้อนกลางอกรวมถึงภาวะท้องอืดและอาหารไม่ย่อย

แมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ก. ยาเม็ดที่ผสมร่วมกับยาอื่น: เช่น

ข. ยาน้ำแขวนตะกอนที่ผสมร่วมกับยาอื่น: เช่น

 • Magnesium carbonate light 250 มิลลิกรัม + Magnesium trisilicate 250 มิลลิกรัม + Sodium hydrogen carbonate 250 มิลลิกรัม/5มิลลิลิตร

แมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยสูตรตำรับยาลดกรดในประเทศไทยที่มีแมกนีเซียมไตรซิลิเกตเป็นส่วนประกอบมีอยู่มากมายหลายสูตรตำรับ จึงทำให้ขนาดรับประทาน/วิธีการรับประทานอาจมีความแตกต่างกันออกไป แต่จะขอยกตัวอย่างการรับประทานยาน้ำ 1 สูตรตำรับคือ Magnesium Trisilicate Mixture BP ที่ประกอบด้วย Magnesium Carbonate Light 250 มิลลิกรัม + Magnesium Trisilicate 250 มิลลิกรัม + Sodium Hydrogen Carbonate 250 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร โดยมีขนาดรับประทานของสูตรตำรับข้างต้นที่ใช้ลดอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 10 - 20 มิลลิลิตรวันละ 3 ครั้ง
 • เด็กอายุ 5 - 12 ปี : รับประทานครั้งละ 5 - 10 มิลลิลิตรวันละ 3 ครั้ง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา: ยังไม่มีการศึกษาที่ให้ข้อมูลแน่ชัดในการใช้ยานี้รักษาอาการของเด็กกลุ่มนี้ ดังนั้นการใช้ยาและขนาดยาจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • อนึ่ง: ก่อนรับประทานยาให้เขย่าขวดยาทุกครั้ง หลังรับประทานยาแล้วให้ดื่มน้ำสะอาดตามเพียง เล็กน้อย

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีภาวะท้องเสีย ปวดท้องแบบปวดบิด/เกร็ง ท้องอืด และการใช้ยานี้เป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดนิ่วในไต

มีข้อควรระวังการใช้แมกนีเซียมไตรซิลิเกตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไตวาย
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะเกลือฟอสเฟตในร่างกายต่ำ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ไตและ/หรือตับทำงานผิดปกติ
 • ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร การจะใช้ยานี้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น ยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตสามารถลดการดูดซึมของยาหลายตัวและหลายกลุ่มหากรับประทานร่วมกันจนเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพหรือฤทธิ์ในการรักษาของยาอื่นเหล่านั้นด้อยลงไป เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงควรรับประทานยาอื่นเหล่านั้นห่างจากการรับประทานแมกนีเซียมไตรซิลิเกต 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ยากลุ่มดังกล่าวเช่น ยา ACE inhibitors, Atazanavir (ยาต้านไวรัส), Azithromycin, Cefpodoxine (ยาปฏิชีวนะ), Chloroquine, Chlopromazine, Hydroxychloroquine, Ferrous sulfate, Ferrous gluconate (ยาธาตุเหล็ก), Penicillamine (ยาทางด้านพิษวิทยา), Gabapen tin, Fexofenadine (ยาแก้แพ้), Rifampicin, Levothyroxine, Sulpiride (ยาโรคทางจิตเวช)

ควรเก็บรักษาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตอย่างไร?

สามารถเก็บยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ ควรเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและ ความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แมกนีเซียมไตรซิลิเกตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
A.N.H.Mat (เอ.เอ็น.เฮช. แมท) A N H Products
Admag-M (แอดแมก-เอ็ม) T P Drug
Almag (อัลแมก) B L Hua
Alumag (อะลูแมก) T.C. Pharma-Chem
Alupep (อะลูเปป) Sriprasit Pharma
Amacone (อะมาโคน) B L Hua
Amco (แอมโค) Polipharm
Antacia (แอนตาเชีย) The Forty-Two
Conmag (คอนแมก) Central Poly Trading
Dissowel (ดิสโซเวล) Union Drug
Droximag-P (ดรอซิแมก-พี) P P Lab
Gacida (กาซิดา) sanofi-aventis
K.B. Alu (เค.บี. อะลู) K.B. Pharma
Kenya Gel (เคนยา เจล) Kenyaku
L-Dacin (แอล-ดาซิน) Utopian
Maalox Tablet (มาล็อก แท็บเลท) sanofi-aventis
Machto (แมชโต) Nakornpatana
Magnesium Trisilicate Compound Medicpharma (แมกนีเซียม ไตรซิลิเกต คอมพาวด์ เมดิกฟาร์มา) Medicpharma
Magnesium Trisilicate Compound Patar (แมกนีเซียม ไตรซิลิเกต คอมพาวด์ พาตาร์) Patar Lab
New Gel (นิว เจล) New York Chemical
Siemag (ซีแมก) Chew Brothers
Sinlumag (ซินลูแมก) SSP Laboratories

บรรณานุกรม

1. http://www.netdoctor.co.uk/digestive-health/medicines/magnesium-trisilicate-tablets-bp.html [2015,Jan24]
2. http://www.patient.co.uk/medicine/magnesium-trisilicate [2015,Jan24]
3. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/25289 [2015,Jan24]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=magnesium%20trisilicate&page=0 [2015,Jan24]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom