Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ชักจากแมกนีเซียมในเลือดต่ำ 

บทนำ

ยาแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulfate หรือ Magnesium sulphate) เป็นเกลืออนินทรีย์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกลือยิปซั่ม (Epsom salt) มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี หากอยู่ในลักษณะผงแห้งก็จะดูดความชื้นจากอากาศได้

แมกนีเซียม (Magnesium) มีส่วนสำคัญต่อการทำงานและการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่างๆในร่างกาย อีกทั้งเป็นปัจจัยในการส่งกระแสไฟฟ้าของเซลล์ประสาท และช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อลาย แหล่งสะสมเกลือแมกนีเซียมของร่างกายจะอยู่ภายในเซลล์ต่างๆและในกระดู

การขาดแมกนีเซียมจะทำให้เกิดอาการต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดังนี้เช่น

นอกจากนี้การที่ร่างกายมีแมกนีเซียมต่ำยังพบอาการต่างๆติดตามมาได้อีกมากมายเช่น มีภาวะซึมเศร้า สมาธิสั้น เกิดอาการของโรคพาร์กินสัน ปวดศีรษะไมเกรน มีภาวะกระดูกพรุน แน่นหน้าอก ในสตรีจะมีกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS) มีความดันโลหิตสูง เกิดอาการของโรค เบาหวานชนิดที่ 2 และมีอาการหอบหืด

อนึ่งแหล่งอาหารที่มีเกลือแมกนีเซียมมากเป็นอันดับต้นๆคือ ผักและผลไม้นั่นเอง

ทั้งนี้รูปแบบของยาแมกนีเซียมซัลเฟตที่เป็นยาแผนปัจจุบันมีทั้งชนิดที่เป็นยาฉีดถูกผลิตเพื่อใช้รักษาอาการชักและอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนชนิดที่เป็นยาน้ำสำหรับรับประทานมักถูกนำมาใช้เป็นยาระบาย/ยาแก้ท้องผูก และชนิดยาแคปซูลมักจะอยู่ในรูปแบบวิตามินรวม

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตมีข้อจำกัดในการใช้บางประการที่ผู้บริโภคควรทราบดังนี้เช่น

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตเป็นยาที่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ได้เช่นเดียวกับยาอื่น หากมีอาการแพ้ยานี้จะเกิดอาการที่รุนแรงได้เช่นเดียวกันเช่น มีผื่นคัน แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ตัวบวม เป็นต้น

องค์การอนามัยโลกได้บรรจุให้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลควรมีสำรองไว้ให้บริการกับผู้ป่วย คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุให้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและจัดเป็นยาอันตราย ซึ่งสำหรับรูปแบบยาฉีดจะพบเห็นการใช้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของยารับประทานจะมีการใช้ทั้งในสถานพยาบาลและพบเห็นการจำหน่ายตามร้านขายยาโดยทั่วไป

แมกนีเซียมซัลเฟตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แมกนีเซียมซัลเฟต

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แมกนีเซียมซัลเฟตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

จากกลไกดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้แมกนีเซียมซัลเฟตมีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

แมกนีเซียมซัลเฟตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาฉีดที่มีความเข้มข้น 10% ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร
 • ยาฉีดที่มีความเข้มข้น 50% ขนาดบรรจุ 2 มิลลิลิตร
 • ยาน้ำชนิดรับประทานเพื่อเป็นยาระบาย/ยาแก้ท้องผูก ขนาด 5.625 กรัม/30 มิลลิลิตร
 • เป็นส่วนประกอบของยาวิตามินรวมสำหรับรับประทานในรูปแบบยาแคปซูล

แมกนีเซียมซัลเฟตมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ขอยกตัวอย่างการใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตเฉพาะใน 2 กรณีดังนี้

ก. สำหรับภาวะเกลือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ:

ข. สำหรับบำบัดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 1 - 3 กรัมใช้เวลาขณะฉีด 2 - 15 นาที จากการ ศึกษาพบว่าแพทย์อาจต้องให้ยาซ้ำอีกโดยหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำอีก 1 - 2 กรัมเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง

*อนึ่งยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่แน่ชัดของขนาดการใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตกับเด็ก การใช้ ยานี้กับเด็กจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมปลอดภัยควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาแมกนีเซียมซัลเฟต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร?

หากลืมใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟต

ก. กรณียาฉีด: บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติตามคำสั่งจากแพทย์โดยมีตารางเวลากำหนดแน่นอน การลืมฉีดยาให้กับผู้ป่วยจึงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยหรือมีคำถามว่าได้รับการฉีดยาแมกนีเซียมซัลเฟตให้หรือยัง สามารถสอบถามจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานขณะนั้นได้ตลอดเวลา

ข. กรณีที่เป็นยารับประทาน: หากลืมรับประทานสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

แมกนีเซียมซัลเฟตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตในทุกรูปแบบสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น หน้าแดง เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตต่ำ กดการทำงานของหัวใจและสมอง อุณหภูมิในร่างกายต่ำลง ระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว อาจพบอาการชัก และมีเกลือแคลเซียมในร่างกายต่ำ

มีข้อควรระวังการใช้แมกนีเซียมซัลเฟตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแมกนีเซียมซัลเฟตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองด้วยเช่นกัน

แมกนีเซียมซัลเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาแมกนีเซียมซัลเฟตอย่างไร

สามารถเก็บยาแมกนีเซียมซัลเฟตภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

แมกนีเซียมซัลเฟตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแมกนีเซียมซัลเฟตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Magfifty (แมกฟิฟตี้)Umeda
Maglax (แมกแลกซ์) New York Chemical
Magnesium Sulphate Atlantic (แมกนีเซียมซัลเฟตแอทแลนติก) Atlantic Lab
Multicap (มัลติแคป) Sriprasit Dispensary

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_sulfate#Medical [2016,Jan30]
 2. http://www.medicinenet.com/magnesium_sulfate-injection/article.html [2016,Jan30]
 3. http://www.drugs.com/pro/magnesium.html [2016,Jan30]
 4. http://www.ancient-minerals.com/magnesium-deficiency/symptoms-signs/#list [2016,Jan30]
 5. http://www.healthaliciousness.com/articles/foods-high-in-magnesium.php [2016,Jan30]
 6. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=magnesium+sulfate [2016,Jan30]
 7. http://www.mims.com/Thailand/drug/search?q=magnesium%20sulfate [2016,Jan30]
 8. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/019316s018lbl.pdf [2016,Jan30]
 9. https://www.glowm.com/resources/glowm/cd/pages/drugs/m003.html [2016,Jan30]
 10. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/019316s018lbl.pdf [2016,Jan30]
 11. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Magnesium+sulfate [2016,Jan30]
 12. http://www.drugs.com/drug-interactions/magnesium-sulfate-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Jan30]
 13. http://www.everydayhealth.com/drugs/magnesium-sulfate [2016,Jan30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom