Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เบาหวาน 

บทนำ

ยาแพรมลินไทด์(Pramlintide หรือ Pramlintide acetate) เป็นยาประเภท อะมัยลิน แอนะล็อก (Amylin analogues) ทางคลินิกใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานประเภท I และ II ยาแพรมลินไทด์จะทำงานควบคู่ไปกับฮอร์โมนอินซูลินในร่างกาย โดยออกฤทธิ์ลดการดูดซึมน้ำตาลกลูโคส/กลูโคส(Glucose)จากระบบทางเดินอาหาร และช่วยควบคุมการเพิ่มปริมาณของฮอร์โมนกลูคากอน(Glucagon )มีผลให้ร่างกายลดการปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคสจากตับ จึงส่งผลให้เกิดการลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดลง นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกอิ่มและหิวอาหารน้อยลง จากกลไกเหล่านี้จึงทำให้ร่างกายได้รับพลังงานน้อยลงจนมีผลสืบเนื่องให้น้ำหนักตัวลดลงได้เช่นกัน

ยาแพรมลินไทด์มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ประมาณ 30–40% และจะเกิดการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 60% ไตจะเป็นอวัยวะที่คอยกำจัดและทำลายโครงสร้างของยาแพรมลินไทด์ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 48 นาทีเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ อย่างไรก็ตายาแพรมลินไทด์จะออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้นานประมาณ 3 ชั่วโมงต่อการใช้ยา 1 ครั้ง

สิ่งที่ผู้ป่วยต้องระมัดระวังทุกครั้งที่ได้รับยาแพรมลินไทด์ ได้แก่

โดยทั่วไป เรามักจะพบเห็นการใช้ยาแพรมลินไทด์แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น การนำยากลับมาใช้ในที่พักอาศัย ผู้ป่วย/ญาติจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจการใช้ยานี้อย่างเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ประทศไทยอาจยังไม่พบเห็นการใช้ยานี้ แต่ในต่าง ประเทศเราจะพบเห็นการจัดจำหน่ายยาแพรมลินไทด์ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Symlin”

แพรมลินไทด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แพรมลินไทด์

ยาแพรมลินไทด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

แพรมลินไทด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแพรมลินไทด์จะโดยตัวยานี้ จะรบกวนการปลดปล่อยฮอร์โมนกลูคากอน(Glucagon)จากตับอ่อนซึ่งมีผลให้ลดการปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคสจากตับ และยังจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากระบบทางเดินอาหาร จากกลไกเหล่านี้ จึงมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

แพรมลินไทด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแพรมลินไทด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่มีลักษณะเป็นสารละลายใส ที่ประกอบด้วยตัวยา Pramlintide acetate 0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือ 600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร บรรจุขวด(Vial) 5 มิลลิลิตร
 • ยาฉีดที่มีลักษณะใส บรรจุในปากกาฉีดยาพร้อมใช้งานในตัวปากกา(Penfill) โดยจะมีหลอดบรรจุยา Pramlintide acetate ขนาด 1,500 ไมโครกรัม/1.5 มิลลิลิตร หรือในขนาดบรรจุ 2,700 ไมโครกรัม/2.7 มิลลิลิตร รูปแบบเภสัชภัณฑ์นี้ทำให้สามารถฉีดยากับผู้ป่วยได้หลายครั้ง กรณีปากกาที่บรรจุยา 1,500 ไมโครกรัม/1.5 มิลลิลิตร สามารถปรับขนาดการฉีดยาให้ผู้ป่วยได้ 15, 30, 45 และ 60 ไมโครกรัม/ครั้ง หากเป็นปากกาที่มีขนาดบรรจุยา 2,700 ไมโครกรัม/2.7 มิลลิลิตร สามารถปรับขนาดการฉีดยาให้ผู้ป่วยได้สองระดับคือ 60 และ 120 ไมโครกรัม/ครั้ง การใช้ยาลักษณะปากกาฉีดยา จะต้องเปลี่ยนหัวเข็มฉีดยาทุกครั้ง ห้ามนำหัวเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำโดยเด็ดขาด

แพรมลินไทด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแพรมลินไทด์มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ II:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังครั้งละ 60 ไมโครกรัม ก่อนเวลารับประทานอาหารเล็กน้อย หากผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ เป็นเวลา 3 วันอย่างต่ำ แพทย์อาจปรับขนาดการใช้ยาเป็น 120 ไมโครกรัม/ครั้ง

ข.สำหรับรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ I:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังครั้งละ 15 ไมโครกรัม ก่อนเวลารับประทานอาหารเล็กน้อย แพทย์อาจปรับขนาดการฉีดยาเพิ่มเป็น 30, 45 หรือ 60 ไมโครกรัม/ครั้ง ทุกๆ 3 วัน โดยผู้ป่วยต้องไม่มีอาการคลื่นไส้เกิดขึ้น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแพรมลินไทด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมฉีดยาแพรมลินไทด์ สามารถฉีดยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการฉีดยาเป็น 2 เท่า ให้ใช้ยาในขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี การหยุดใช้ยาแพรมลินไทด์กระทันหัน หรือลืมฉีดยานี้บ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดสูงตามมา

แพรมลินไทด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแพรมลินไทด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แพรมลินไทด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแพรมลินไทด์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ขณะใช้ยานี้เพราะจะทำให้เกิดภาวะ น้ำตาลในเลือดผิดปกติได้ง่ายทั้งอาจสูงขึ้นหรือต่ำลง
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเอง และต้องใช้ยาตามขนาดที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เกิดตะกอนขุ่น
 • ใช้ยานี้ต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ
 • ควรเปลี่ยนตำแหน่งการฉีดยานี้ไม่ให้ซ้ำบริเวณเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังอักเสบในตำแหน่งฉีดยาซ้ำๆ
 • ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองเป็นประจำตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
 • ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และพักผ่อน ตามที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรแนะนำ
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อ แพทย์ตรวจร่างกาย ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือดตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแพรมลินไทด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยา ก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แพรมลินไทด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแพรมลินไทด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแพรมลินไทด์อย่างไร?

ควรเก็บยาแพรมลินไทด์ ภายใต้อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

แพรมลินไทด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแพรมลินไทด์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
SymlinPen 60 (ซิมลินเพน 60)Sharp coporation
SymlinPen 120 (ซิมลินเพน 120)Sharp coporation

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Pramlintide[2017,June10]
 2. https://www.drugs.com/pro/symlin.html[2017,June10]
 3. https://www.drugs.com/ppa/pramlintide.html[2017,June10]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/pramlintide-index.html?filter=3&generic_only=[2017,June10]
 5. https://www.drugbank.ca/drugs/DB01278[2017,June10]
 6. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021332s007_S016.pdf[2017,June10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom