Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดท้อง 

บทนำ

ยาแพนโทพราโซล (Pantoprazole) จัดอยู่ในกลุ่มสารเคมีที่เรียกว่า โปรตอนปั๊ม อินฮิบิเตอร์ (Proton pump inhibitor) มีฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ถูกพัฒนาและจดสิทธิ บัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยารับประทานและยาฉีด และใน ปีค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) แพนโทพราโซลถูกวางจำหน่ายภายใต้ยาชื่อการค้าว่า “Protonix” ปัจจุบันบริษัทยาได้ผลิตยาแพนโทพราโซลภายใต้ชื่อการค้าอื่นอีกมากกว่า 40 ตัว

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า แพนโทพราโซลสามารถดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ประมาณ 77% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของแพนโทพราโซล ร่างกายต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นหมวดยารัก ษาแผลในกระเพาะอาหาร

แพนโทพราโซลจัดเป็นประเภทยาอันตราย การจะใช้ยานี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

ยาแพนโทพราโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แพนโทพราโซล

ยาแพนโทพราโซลมีสรรพคุณคือ

ยาแพนโทพราโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแพนโทพราโซลมีกลไกการออกฤทธ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า H+/K+ ATPase (Hydrogen potassium ATPase, เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดของกระเพาะอาหาร) ทำให้ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และเกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ยาแพนโทพราโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแพนโทพราโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ยาแพนโทพราโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแพนโทพราโซลมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับโรคกรดไหลย้อน (GERD):

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 20 - 40 มิลลิกรัมวันละครั้งในช่วงเช้าเป็นเวลา 4 สัปดาห์ หากจำเป็น อาจขยายเวลารับประทานเป็น 8 สัปดาห์

ข. สำหรับแผลในกระเพาะอาหาร:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 40 มิลลิกรัมวันละครั้งในช่วงเช้าเป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์

ค. สำหรับแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 40 มิลลิกรัมวันละครั้งในช่วงเช้าเป็นเวลา 4 - 8 สัปดาห์

ง. สำหรับแผลในทางเดินอาหารและมีการติดเชื้อ H.pylori ร่วมด้วย:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 40 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น ร่วมกับ Clarithromycin 500 มิลลิ กรัม + Amoxicillin 1 กรัม เช้า–เย็น หรือ Clarithromycin 500 มิลลิกรัม + Metronidazole 400 มิลลิกรัม เช้า - เย็น

จ. สำหรับป้องกันแผลในทางเดินอาหารเนื่องจากการรับประทานยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs):

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง

ฉ. สำหรับกลุ่มอาการจาก Zollinger - Ellison syndrome:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 80 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน ถ้าจำเป็นสามารถปรับขนาดรับ ประทาน (โดยแพทย์เป็นผู้ปรับ) เป็น 240 มิลลิกรัม/วัน

*****หมายเหตุ:

 • การรับประทานยานี้ที่มากกว่า 80 มิลลิกรัม/วัน ควรแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้ง
 • สามารถรับประทานยาแพนโทพราโซลก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ หากเป็นชนิดที่ค่อยๆปลดปล่อยตัวยาที่เรียกว่า Controlled - release ควรรับประทานในช่วงท้องว่างหรือรับ ประทานก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง
 • การรับประทาน ให้กลืนยานี้พร้อมน้ำเปล่าที่พอเพียง ห้ามเคี้ยวยาโดยเด็ดขาด
 • ยาฉีด จะใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ยาทางปากได้เช่น ผู้ป่วยที่กำลังมีเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ในเด็ก จะขึ้นกับอายุและน้ำหนักตัวของเด็ก และต้องอยู่ในคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแพนโทพราโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแพนโทพราโซลสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียง กับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาแพนโทพราโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแพนโทพราโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการท้องเสีย วิงเวียน ผื่นคัน เจ็บหน้าอก ติดเชื้อในช่องทางเดินอาหาร ปวดศีรษะ คลื่นไส้ วิตกกังวล น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง นอนไม่หลับ ท้องอืด ท้องผูก ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ปัสสาวะบ่อย ตับทำงานผิดปกติ ปวดต้นคอ อ่อนเพลีย ไอ หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนต้น และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาแพนโทพราโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแพนโทพราโซลดังนี้

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • การใช้ยานี้เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องทางเดินอาหาร
 • ระวังการใช้ยากับผู้ที่มีภาวะตับทำงานผิดปกติ
 • ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์
 • ระวังการใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา
 • ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแพนโทพราโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาแพนโทพราโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแพนโทพราโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาแพนโทพราโซลอย่างไร?

สำหรับยาแพนโทพราโซลชนิดรับประทาน ให้เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส(Celsius) สำหรับยาฉีดให้เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาแพนโทพราโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแพนโทพราโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Controloc (คอนโทรล็อก)Takeda
Pantocid (แพนโทซิด)Sun Pharma
Pantoprazol Sandoz (แพนโทพราโซล แซนดอซ)Sandoz
Pantoprol (แพนโทพรอล)Sinensix Pharma
Stripole (สไตรโพล)Gufic Stridden

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Pantoprazole [2014,Nov15]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/pantoprazole/ [2014,Nov15]
3 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=pantoprazole [2014,Nov15]
4 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=pantoprazole [2014,Nov15]
5 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=pantoprazole [2014,Nov15]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/pantoprazole-index.html?filter=2&generic_only=#K [2014,Nov15]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน paifahnuttaya NBP
Frame Bottom