Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  ลำไส้  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อาหารไม่ย่อย 

บทนำ

ยาแพนครีเอติน (Pancreatin) เป็นเอนไซม์ย่อยอาหารรวมหลายชนิด โดยประกอบไปด้วยเอนไซม์ Amylase, Lipase, Trypsin ปกติเอนไซม์เหล่านี้พบที่ตับอ่อน มีหน้าที่ย่อยสาร อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเช่น แป้ง ไขมัน และโปรตีน ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับผู้ป่วยที่มีตับอ่อนทำงานบกพร่อง โดยอาจมีสาเหตุจากการผ่าตัดตับอ่อน มีภาวะตับอ่อนอัก เสบ มะเร็งตับอ่อน หรือท่อทางเดินน้ำดีอุดตัน

ในทางเภสัชกรรมได้มีการนำยาแพนครีเอตินไปผสมกับยาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการรักษา ดังนั้น การเลือกใช้สูตรตำรับของยาที่เหมาะสม จึงควรต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

ยาแพนครีเอตินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แพนครีเอติน

ยาแพนครีเอตินมีสรรพคุณใช้เป็นยาช่วยย่อย สำหรับผู้ที่มีภาวะตับอ่อนผิดปกติ หรือการทำงานบกพร่อง

ยาแพนครีเอตินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแพนครีเอติน คือ ยาจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของอาหารประ เภทไขมันให้เป็นกรดไขมัน ย่อยโปรตีน และเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนให้เล็กลงเป็นระดับเปปไทด์ (Peptide) และเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล เมื่อสารอาหารเหล่านี้ถูกเปลี่ยนโครงสร้างให้เล็กลง ก็พร้อมที่จะให้ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้งานต่อไป

ยาแพนครีเอตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยาแพนครีเอติน คือ

 • รูปแบบยาผสมชนิดเม็ด ขนาดความแรง 20, 100, 200, และ 400 มิลลิกรัม
 • รูปแบบยาผสมชนิดแคปซูลขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม

ยาแพนครีเอตินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยเหตุผลที่ยาแพนครีเอตินในตลาดยาบ้านเราเป็นชนิดของยาผสม และมีขนาดความแรงของยาที่แตกต่างกันออกไป การรับประทานให้ดูรายละเอียดจากเอกสารกำกับยาของแต่ละบริษัทผู้ผลิต ปกติแพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้กำหนดขนาดการรับประทานได้เป็นอย่างดี

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแพนครีเอติน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

 • ประวัติแพ้ยาทุกชนิด เช่น กินยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือ แน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก
 • มีโรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งกำลังกินยาอะไรอยู่ เพราะยาแพนครีเอตินอาจส่งผลให้อา การของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กินอยู่ก่อน
 • หากเป็นสุภาพสตรี ควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภทสามารถผ่านทางน้ำนมหรือรกและเข้าสู่ทารก จนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้
 • หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  หากลืมรับประทานยาแพนครีเอติน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  ยาแพนครีเอตินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยาแพนครีเอตินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียง) ดังนี้ คือ ท้องเสีย เจ็บในช่องท้อง/ปวดท้อง เป็นตะคริว อาจมีอาการคลื่นไส้ แสบขณะปัสสาวะ ปวดตามข้อต่อของกระดูก ผื่นคัน และผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงมากได้แก่ หายใจติดขัด หากพบอาการนี้ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ไปโรงพยาบาลทันที

  มีข้อควรระวังการใช้ยาแพนครีเอตินอย่างไร?

  ข้อควรระวังในการใช้ยาแพนครีเอติน คือ

  ***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาแพนครีเอตินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  ยาแพนครีเอตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาแพนครีเอตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น คือ

  ควรเก็บรักษายาแพนครีเอตินอย่างไร

  สามารถเก็บยาแพนครีเอตินที่อุณหภูมิห้องได้ แต่ไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง ความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  ยาแพนครีเอตินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาแพนครีเอตินในประเทศไทยมีชื่อยาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต เช่น

  ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
  Creon 10000/Creon 40000 (ครีออน 10000/ครีออน 40000) Abbott
  Enzymet (เอนไซม์เมท) Ranbaxy Unichem
  Gaszym (แก๊สซึม) Ranbaxy Unichem
  Pepsitase (เปปซิเทส) B L Hua
  Poly Enzyme-l (โพลี เอนไซม์-l) Chew Brothers
  Polyenzyme N (โพลีเอนไซม์ เอ็น) Chew Brothers
  Proctase-P (พร็อกเทส-พี) Meiji

  บรรณานุกรม

  1. http://www.webmd.com/drugs/drug-1457-pancreatin+oral.aspx [2014,May 22]
  2. https://www.mims.com/Thailand/drug/search/pancreatin [2014,May 22]
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Pancreatin [2014,May 22]
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/pancreatin-index.html?filter=2&generic_only= [2014,May 22]  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
  Frame Bottom