Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เลือดออกทางช่องคลอดขณะตั้งครรภ์  มีไข้ 

ภาวะแท้งติดเชื้อคืออะไร?

การแท้งติดเชื้อ หรือ ภาวะแท้งติดเชื้อ (Septic abortion) เป็นภาวะแทรกซ้อนของการแท้ง คือ เกิดมีการอักเสบและติดเชื้อร่วมกับการแท้ง ซึ่งการอักเสบติดเชื้อนี้ สามารถเกิดก่อนที่จะมีการแท้ง หรือเกิดหลังทารกในครรภ์เสียชีวิตก่อนแล้วค่อยติดเชื้อก็ได้ ภาวะแทรกซ้อนนี้สามารถเกิดขึ้นทั้งในการแท้งเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการไปทำแท้งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการไปทำแท้งฯมักทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างมาก

อันตรายของการแท้งติดเชื้อคืออะไร?

แท้งติดเชื้อ

อันตราย หรือ ผลข้างเคียง หรือ การพยากรณ์โรค จากการแท้งติดเชื้อ มีได้ตั้งแต่อาการน้อยๆที่รักษาได้หาย ไปจนถึงอาการรุนแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิต (ตาย) ได้ (ขึ้นกับ ความรุน แรงของเชื้อ, ผลข้างเคียงจากโรค เช่น การเสียเลือด การทำงานของไตล้มเหลว, สุขภาพพื้น ฐานของผู้ป่วย, และการพบแพทย์ได้เร็วหรือช้า) การแท้งติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาเสียชีวิตในอัตราที่สูง อันตรายที่พบได้มีดังนี้

สาเหตุของการแท้งติดเชื้อมีอะไรบ้าง?

สาเหตุของการแท้งติดเชื้อ คือ

 1. การแท้งไม่สมบูรณ์หรือแท้งไม่ครบ ทำให้ปากมดลูกเปิด ทำให้เชื้อโรคจากบริเวณช่องคลอดแพร่เข้าไปในมดลูก ทำให้มีโอกาสติดเชื้อง่าย ทั้งนี้ การแท้งไม่สมบูรณ์เกิดได้จาก
 2. การไปทำแท้งอย่างผิดกฎหมายหรือลักลอบทำแท้ง จะชักนำให้มีการติดเชื้อจากช่องคลอดเข้าไปในโพรงมดลูก จึงเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงในมดลูกตามมา

ปัจจัยเสี่ยงต่อการแท้งติดเชื้อมีอะไรบ้าง?

ปัจจัยเสี่ยงต่อการแท้งติดเชื้อมีดังนี้คือ

 1. การไปทำแท้ง โดยการใส่อุปกรณ์บางอย่างเข้าไปในช่องคลอด เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อมากที่สุด
 2. ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด/แตกก่อนกำหนด ทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปในถุงการตั้งครรภ์ได้
 3. การติดเชื้อในช่องคลอด ทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปในถุงการตั้งครรภ์ได้
 4. สตรีตั้งครรภ์มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ เช่น โรคเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น ติดเชื้อเอชไอวี)
 5. การใส่ห่วงอนามัย/ใส่ห่วงคุมกำเนิด แล้วเกิดการตั้งครรภ์ร่วมกับการใส่ห่วง

สตรีตั้งครรภ์จะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการแท้งติดเชื้อกับตนเอง?

สตรีตั้งครรภ์จะรู้ได้ว่าเกิดการแท้งติดเชื้อกับตนเอง โดยสังเกตจากอาการที่แสดงว่าอาจจะเกิดการแท้ง คือ มีอาการปวดท้องน้อยหน่วงๆ มีเลือดออกทางช่องคลอด อาจออกกะปริบกะปรอยหรือออกปริมาณมาก และหากมีการอักเสบติดเชื้อร่วมด้วย จะทำให้เกิดอาการ ไข้ ปวดบริเวณท้องน้อยมากขึ้น เลือดหรือสิ่งคัดหลั่งที่ออกทางช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น

แพทย์มีวิธีวินิจฉัยภาวะแท้งติดเชื้ออย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยภาวะแท้งติดเชื้อได้โดย

ก. ประวัติอาการ: มีการตั้งครรภ์แล้วมีเลือดออกทางช่องคลอด มีน้ำ/ของเหลวออกทางช่องคลอด มีเศษชิ้นเนื้อหลุดออกมาก มีไข้ร่วมด้วย ปวดท้องน้อย เลือดหรือน้ำที่ออกจากช่องคลอดมีกลิ่น หรือมีประวัติไปทำแท้งมา

ข. ตรวจร่างกาย: วัดอุณหภูมิร่างกายพบว่ามีไข้ มีชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำในรายที่มีอาการมาก กดเจ็บบริเวณท้องน้อย กล้ามเนื้อหน้าท้องหดเกร็ง เสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลง (ตรวจได้จากการใช้หูฟัง)

ค. ตรวจภายใน:เลือดหรือสิ่งคัดหลั่งที่ออกในช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น ปากมดลูกเปิด กดเจ็บที่ ปีกมดลูก และมดลูก หากเกิดก้อนฝีหนองที่ปีกมดลูกจะคลำได้ก้อนหนองที่ปีกมดลูกร่วมด้วย

ง. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ: มีการตรวจเลือดเพื่อดูร่องรอยการติดเชื้อและดูภาวะซีด (ตรวจ Complete blood count/CBC) และดูการทำงานของไต ตรวจเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อรุนแรงต้องตรวจเลือดดูระบบการแข็งตัวของเลือดด้วย นอกจากนี้ อาจมีการตรวจเครื่องเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) ทางช่องคลอด เพื่อดูว่ามีชิ้นส่วนของการตั้งครรภ์หรือเศษรกค้างอยู่ในมดลูกหรือไม่

การรักษาภาวะแท้งติดเชื้อมีอะไรบ้าง?

การรักษาภาวะแท้งติดเชื้อ โดยทั่วไปในระยะแรกมักเป็นการรักษาโดยรับผู้ป่วยไว้ในโรง พยาบาล

 1. การรักษาทั่วไป: มักเป็นการรักษาโดยรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
 2. การรักษาเฉพาะ:

การดูแลตนเองหลังแท้งติดเชื้อควรทำอย่างไร?

การดูแลตนเองหลังแท้งติดเชื้อเมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว ได้แก่

 1. รับประทานยาปฏิชีวนะตามแพทย์สั่งจนครบ ห้ามหยุดยาเอง
 2. งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังจากไม่มีน้ำคาวปลาแล้ว
 3. เริ่มคุมกำเนิดหลังแท้งได้ 2 สัปดาห์
 4. งดการว่ายน้ำในสระหรืออ่างอาบน้ำอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าสิ่งคัดหลั่ง (น้ำคาวปลา) หยุดไหล
 5. พบแพทย์/ไปโรงพยาบาลตามนัด
 6. ไปพบแพทย์/โรงพยาบาลก่อนนัดหากมีอาการผิดปกติ เช่น เลือดที่ออกทางช่องคลอดหยุดไปแล้ว กลับมามีเลือดออกอีก มีไข้ ปวดท้องมากขึ้น

หากครรภ์แรกแท้งติดเชื้อ ตั้งครรภ์ครั้งต่อไปจะมีปัญหาหรือไม่?

หากได้รับการรักษาทันท่วงทีและรักษาถูกต้อง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (ผลข้างเคียงดังกล่าวแล้วในหัวข้อ อันตราย/ผลข้างเคียง) การตั้งครรภ์ครั้งต่อไปน่าจะไม่มีปัญหา แต่ก็ต้องระวังภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด/แตกก่อนกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อในโพรงมดลูกได้ง่าย และมีการคลอดก่อนกำหนดตามมา ดังนั้นเมื่อตั้งครรภ์ควรรีบไปพบแพทย์

ตั้งครรภ์ครั้งต่อไปได้เมื่อไร?

การวางแผนตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ควรรอให้สภาพมดลูกและปีกมดลูกกลับมาเป็นปกติก่อน ไม่สามารถบอกระยะเวลาได้แน่นอน แต่โดยทั่วไปแนะนำให้คุมกำเนิดไปประมาณ 3 เดือนหลังจากการแท้ง รอให้ประจำเดือนมาปกติเสียก่อน ในกรณีที่ต้องการตั้งครรภ์เร็ว ควรใช้การคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยชายเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนระดับฮอร์โมน สำหรับการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นวิธีที่ดี มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เพียงแต่หลังจากหยุดรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด อาจต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยก่อนที่ระดับฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์จะกลับมาปกติ

ป้องกันภาวะแท้งติดเชื้อได้อย่างไร?

ป้องกันแท้งติดเชื้อได้โดย

 1. หลีกเลี่ยงการไปทำแท้งหรือการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม
 2. มีการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ
 3. เมื่อจะแต่งงานหรือแต่งงานแล้ว ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เรื่อง การวางแผนครอบครัว

บรรณานุกรม

1. http://emedicine.medscape.com/article/795001-overview [2014,Aug16]
2. http://www.glowm.com/section_view/heading/Septic%20Abortion:%20Prevention%20and%20Management/item/437 [2014,Aug16]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน pcx7731 golf17112530
Frame Bottom