Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาแคลเซียมแลคเตท (Calcium lactate หรือ Ca lactate) มีลักษณะทางกายภาพเป็นผลึกเกลือ ทางคลินิกใช้เป็นยาบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีสภาวะขาดธาตุแคลเซียม กระบวนการเกิดแคลเซียมแลคเตทตามธรรมชาติได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดแลคติก (Lactic acid) กับแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate) อีกทั้งจัดเป็นสารอาหารที่พบได้ในพวกชีส (Cheese /เนยแข็ง) ต่างๆ อุตสาหกรรมอาหารได้นำแคลเซียมแลคเตทมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำตาล และใช้เป็นจุดขายโดยระบุว่าไม่ทำให้ฟันผุด้วยมีสารแคลเซียมแลคเตทคอยเสริมสร้างเคลือบฟัน นอกจากนี้ในบางสูตรตำรับยังนำเอาสารแคลเซียมแลคเตทมาเป็นส่วนประ กอบของยาลดกรดอีกด้วย

ปกติยาแคลเซียมแลคเตทจะปลดปล่อยธาตุแคลเซียมให้ร่างกายประมาณ 13% เท่านั้น ดังนั้นการบริโภคยากลุ่มแคลเซียมแลคเตทอาจต้องรับประทาน 2 - 3 ครั้งต่อวันเพื่อให้ร่างกายได้รับแคลเซียมอย่างพอเพียง ยาแคลเซียมแลคเตทสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากลำไส้เล็ก เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดก็จะถูกร่างกายนำไปซ่อมแซมกระดูกและรักษาสมดุลของเกลือแคล เซียมในเลือด แคลเซียมส่วนเกินจะถูกขับออกมากับปัสสาวะ และบางส่วนจะถูกขับออกมากับน้ำดี

ก่อนการใช้ยาประเภทแคลเซียมทั้งหลาย แพทย์มักจะมีการตรวจผู้ป่วยก่อนเช่น การตรวจร่างกาย การตรวจมวลกระดูก (การตรวจความหนาแน่นกระดูก) ตรวจเอกซเรย์ดูพยาธิสภาพของกระดูกหรือโรคของกระดูก รวมถึงสอบถามประวัติว่าเคยมีก้อนนิ่วในไต หรือป่วยด้วยโรคที่เกี่ยว กับต่อมพาราไทรอยด์หรือไม่ การได้รับแคลเซียมน้อยเกินไปก็จะไม่สามารถบำบัดรักษาอาการป่วยทางกระดูกได้ การได้รับมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะต่อระบบการทำงานของหัวใจ การใช้ยากลุ่มนี้จึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้น

แคลเซียมแลคเตทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แคลเซียมแลคเตท

ยาแคลเซียมแลคเตทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แคลเซียมแลคเตทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธ์ของยาแคลเซียมแลคเตทคือ ตัวยาจะปลดปล่อยเกลือ/เกลือแร่แคล เซียมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อสร้างสมดุลที่เหมาะสมของเกลือแร่ในร่างกาย และถูกนำไปซ่อมแซมกระดูกที่สึกหรอ อีกทั้งป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก นอกจากนี้เกลือแคลเซียมยังช่วยทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้อย่างปกติ

แคลเซียมแลคเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแคลเซียมแลคเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

*หมายเหตุ

 • ยาแคลเซียมแลคเตทมีเกลือแคลเซียมเป็นส่วนประกอบประมาณ 13% มีการดูดซึมเข้าร่างกายได้ปานกลาง มักนำไปใช้เป็นยาลดกรดอีกด้วย
 • ยาแคลเซียมคาร์บอเนตมีเกลือแคลเซียมเป็นส่วนประกอบประมาณ 40% ราคาถูกที่สุด พบในอาหารทะเลเป็นส่วนมาก ร่างกายมีการดูดซึมได้ต่ำ ต้องรับประทานพร้อมมื้ออาหารจึงจะดูดซึมได้ดี
 • ยาแคลเซียมกลูโคเนตมีเกลือแคลเซียมเป็นส่วนประกอบประมาณ 9% ซึ่งเป็นปริมาณ ต่ำ หากใช้เป็นองค์ประกอบหลักของยาเม็ดจะต้องรับประทานต่อวันเป็นปริมาณมาก มีการดูดซึมเข้าร่างกายได้ในอัตราที่ไม่แน่นอนนัก และต้องรับประทานพร้อมหรือหลังอาหาร

แคลเซียมแลคเตทมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดการใช้ยา/ขนาดรับประทานยาแคลเซียมแลคเตทขึ้นกับชนิดของอาการ/โรค จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลัก ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างดังนี้เช่น

ก.สำหรับภาวะร่างกายขาดแคลเซียมและอาการกระดูกอ่อน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 325 - 650 มิลลิกรัมวันละ 2 - 3 ครั้ง อาจรับประทานร่วมกับวิตามินดีตามคำสั่งแพทย์

ข.สำหรับรักษาอาการกระดูกพรุน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 325 - 650 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
 • *อนึ่ง:

  • เด็ก: การใช้ยาแคลเซียมแลคเตทกับเด็ก มักเป็นกรณีที่ร่างกายของเด็กมีแคลเซียมต่ำ และต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น มีขนาดรับประทาน 45 - 65 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานเป็น 4 ครั้ง
  • การรับประทานยานี้พร้อมอาหารจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมแลคเตทได้ดียิ่งขึ้น

  *****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแคลเซียมแลคเตท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

  หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  หากลืมรับประทานยาแคลเซียมแลคเตทสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียง กับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  แคลเซียมแลคเตทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยาแคลเซียมแลคเตทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น พบอาการผื่นคัน หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ใบหน้า-ริมฝีปาก-ลิ้น-คอ เกิดอาการบวม คลื่นไส้

  อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก ปากแห้ง กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย

  มีข้อควรระวังการใช้แคลเซียมแลคเตทอย่างไร?

  มีข้อควรระวังการใช้ยาแคลเซียมแลคเตทเช่น

  ***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแคลเซียมแลคเตทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  แคลเซียมแลคเตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาแคลเซียมแลคเตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

  ควรเก็บรักษาแคลเซียมแลคเตทอย่างไร?

  ควรเก็บยาแคลเซียมแลคเตทภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  แคลเซียมแลคเตทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาแคลเซียมแลคเตทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

  ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
  Calcium lactate tablets BP (แคลเซียมแลคเตท แทบเล็ต บีพี) Actavis UK Limited
  KAL-forte (คาลฟอร์ท) B L Hua

  บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_lactate[2015,July4]
  2. http://www.drugs.com/mtm/calcium-lactate.html[2015,July4]
  3. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-3709/calcium-lactate-oral/details#precautions [2015,July4]
  4. https://www.medicines.org.uk/guides/Calcium%20carbonate~calcium%20lactate%20gluconate/Calcium%20deficiency[2015,July4]
  5. http://www.drugs.com/drug-interactions/calcium-lactate-index.html?filter=3&generic_only[2015,July4]
  6. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=calcium%20lactate [2015,July4]
  7. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/23857 [2015,July4]
  8. href=" http://www.medicines.org.uk/emc/PIL.18126.latest.pdf [2015,July4]
  9. http://drug.fda.moph.go.th:81/ndh/index.php/drug-infomation?character=C&start=3380 [2015,July4]
  10. http://www.mims.com/Thailand/Drug/info/KAL-forte/?type=brief [2015,July4]
  11. http://www.everydayhealth.com/drugs/calcium-lactate[2015,July4]


  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 Tery
  Frame Bottom