Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาแคลเซียมกลูโคเนต (Calcium gluconate หรือ Ca gluconate) จัดเป็นยาที่ใช้เสริมธาตุแคลเซียมในผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมในร่างกายต่ำ ทางคลินิกยังใช้แคลเซียมกลูโคเนตในวัตถุประสงค์อื่นอีกเช่น ใช้แก้พิษกรณีที่ร่างกายได้รับเกลือแมกนีเซียมเกินขนาด ใช้เป็นยาทาเมื่อผิวหนังไหม้จากการสัมผัสกรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid, กรดใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิดเช่น ใช้เป็นสารละลาย) ใช้บำบัดภาวะร่างกายได้รับเกลือโพแทสเซียมสูงเกิน และในอดีตทางการแพทย์เคยใช้แคลเซียมกลูโคเนตชนิดฉีดรักษาผู้ที่ถูกแมงมุมแม่หม้ายดำกัดอีกด้วย

รูปแบบยาแผนปัจจุบันที่พบเห็นได้ของยานี้จะเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานและยาฉีด ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ระบุให้แคลเซียมกลูโคเนตเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชน สำหรับประ เทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้แคลเซียมกลูโคเนตอยู่ในบัญชียาหลักแห่ง ชาติและมีหลายขนาดความแรง ประชาชนโดยทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับยากลุ่มแคลเซียมที่เป็นชนิดเม็ดสำหรับรับประทานเท่านั้นซึ่งรวมแคลเซียมกลูโคเนตด้วย อย่างไรก็ตามการใช้ยาหรือได้รับยาแคลเซียมกลูโคเนตเกินขนาดสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้กล่าวคือ อาจพบอาการนิ่วในไต ปวดกระดูก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะมาก อ่อนแรง เบื่ออาหาร ตับอ่อนอักเสบ อาการที่รุนแรงมากกว่านี้น่าจะเป็นภาวะหัวใจเต้นช้าและหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) จะพบค่า ECG เปลี่ยนแปลงอย่างผิด ปกติ อาจเกิดภาวะโคม่าจนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นได้ ดังนั้นก่อนการเลือกใช้แคลเซียมกลูโคเนต ผู้ป่วยสมควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ และไม่ควรไปซื้อหายามารับประทานด้วยตนเอง

แคลเซียมกลูโคเนตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แคลเซียมกลูโคเนต์

ยาแคลเซียมกลูโคเนตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แคลเซียมกลูโคเนตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแคลเซียมกลูโคเนตคือ ตัวยาจะเข้าไปสร้างสมดุลของเกลือแคล เซียมในกระแสเลือด ส่งผลให้เส้นประสาทกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติ นอกจากนั้นร่างกายยังนำแคลเซียมไปใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และเพื่อคงสมดุลของเกลือแร่/แร่ธาตุต่างๆในเลือดอีกด้วย

แคลเซียมกลูโคเนตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแคลเซียมกลูโคเนตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

*หมายเหตุ

แคลเซียมกลูโคเนตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยสามารถนำยาแคลเซียมกลูโคเนตมาใช้รักษาในหลากหลายภาวะ/อาการ ดังนั้นการใช้ที่รวมถึงขนาดของยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างขนาดยาแคลเซียมกลูโคเนตเฉพาะขนาดรับประทานสำหรับรักษาภาวะร่างกายขาดแคลเซียมเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1,000 – 3,000 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน
 • เด็กแรกเกิด/ทารก: รับประทาน 500 – 1,500 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดย แบ่งรับประทานทุกๆ 4 - 6 ชั่วโมง
 • เด็กเล็ก - เด็กโต: รับประทาน 500 - 725 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุกๆ 6 - 8 ชั่วโมง
 • *อนึ่ง: ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแคลเซียมกลูโคเนต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและ เภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแคลเซียมกลูโคเนตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัด ไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แคลเซียมกลูโคเนตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแคลเซียมกลูโคเนตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีภาวะคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก ปากแห้ง กระหายน้ำ ปัสสาวะมาก รู้สึกปั่น ป่วนในกระเพาะอาหาร หัวใจเต้นช้าหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ

มีข้อควรระวังการใช้แคลเซียมกลูโคเนตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแคลเซียมกลูโคเนตเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแคลเซียมกลูโคเนตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่น กัน

แคลเซียมกลูโคเนตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแคลเซียมกลูโคเนตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาแคลเซียมกลูโคเนตอย่างไร?

ควรเก็บยาแคลเซียมกลูโคเนตภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แคลเซียมกลูโคเนตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแคลเซียมกลูโคเนตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Calcium Gluconate GPO (แคลเซียมกลูโคเนต จีพีโอ) GPO
KAL-forte (คาลฟอร์ท) B L Hua
Calcion (แคลซิออน) Acdhon
Calcion Calcium Gluconate T.O. (แคลเซียมกลูโคเนต ทีโอ) T.O. Chemicals

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/mtm/calcium-gluconate.html[2015,June27]
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_gluconate#Medical_uses[2015,June27]
 3. http://reference.medscape.com/drug/calcium-gluconate-344434#0[2015,June27]
 4. http://www.mims.com/Thailand/Drug/search/?q=CALCIUM%20GLUCONATE [2015,June27]
 5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Calcion/[2015,June27]
 6. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Calcium%20Gluconate%20GPO [2015,June27]
 7. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/KAL-forte/?type=brief[2015,June27]
 8. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=calcium+gluconate[2015,June27]
 9. http://www.summa-ems.org/file.php/1/DRUG%20INDEX/CALCIUM%20GLUCONATE.pdf[2015,June27]
 10. http://www.drugs.com/drug-interactions/calcium-gluconate-index.html?filter=3&generic_only[2015,June27]
 11. href="http://www.drugs.com/pro/calcium-gluconate-injection.html[2015,June27]
 12. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/calcium- supplements/art-20047097?pg=2 [2015,June27]
 13. http://www.advocatehealth.com/bromenn/documents/orthopedics/Types%20of%20Calcium.pdf[2015,June27]
 14. [2015,June27]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 Kkgusjung2 u5314041 golf17112530
Frame Bottom