Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ช่องปาก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

แผลในปาก 

บทนำ

แคมิสตัด เจล (Kamistad gel) เป็นยาเฉพาะที่ ที่ใช้ระงับอาการปวดและการอักเสบในช่องปาก เช่น เหงือกอักเสบ กระพุ้งแก้มในช่องปากอักเสบ รวมถึงแผลร้อนในในช่องปากและที่ริมฝีปาก

แคมิสตัด เจล ประกอบไปด้วยยาชา ลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine hydrochloride) กับสารสกัดของดอกคาโมมายล์ (Camomile) เป็นส่วนประกอบหลัก คณะกรรมการอาหารและยาของไทยจัดให้ยานี้อยู่ในประเภทยาใช้ภายนอกชนิดอันตราย ปัจจุบันอาจหาซื้อจากร้านขายยาได้ยากขึ้น โดยมีสาเหตุจากกลไกทางการตลาด ภาวะคู่แข่ง ยาอื่นที่เป็นทางเลือกมากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจะเลือกใช้ยานี้หรือไม่ ควรต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือขอคำปรึกษาจากเภสัชกรประจำร้านขายยา

แคมิสตัด เจลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แคมิสตัดเจล

แคมิสตัด เจลมีสรรพคุณ ดังนี้

แคมิสตัด เจลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแคมิสตัด เจลคือ ตัวยาชาลิโดเคนฯมีฤทธิ์ลดอาการปวดของบาด แผลในช่องปาก ส่วนสารสกัดคาโมมายล์มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและระงับการอักเสบ ซึ่งด้วยกลไกการออกฤทธิ์ของยาทั้ง 2 ตัว ทำให้คามิสตัด เจลมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

แคมิสตัด เจลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

แคมิสตัด เจลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาเจล บรรจุหลอด 10 และ 20 กรัม

แคมิสตัด เจลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

แคมิสตัด เจลมีขนาดการบริหารยา/วิธีใช้ยาดังนี้

  • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป: ทาเจลขนาด 0.5 เซนติเมตร วันละ 3 ครั้ง ค่อยๆทาบริเวณที่ปวดและอักเสบอย่างเบาบาง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: การใช้ยานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์โดยพิจารณาเป็นกรณีไป

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงแคมิสตัด เจล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาแคมิสตัด เจล สามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในเวลาถัดไป ให้ทายาตามปกติ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการทายาเป็น 2 เท่า

แคมิสตัด เจลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของตัวยาลิโดเคนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยาแคมิสตัด เจล ดังนี้ เช่น คลื่นไส้ วิงเวียน ง่วงนอน และผลข้างเคียงของลิโดเคนในบางคนที่มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น หัวใจเต้นช้า ง่วงนอนมาก หงุดหงิด สับสน ชัก เป็นลม ตาพร่า เป็นต้น

ส่วนผลข้างเคียงจากตัวยาคาโมมายล์ ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน

มีข้อควรระวังการใช้แคมิสตัด เจลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้แคมิสตัด เจล ดังนี้

  • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
  • ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้คาโมมายล์หรือแพ้ลิโดเคน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยานี้
  • ยังไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์และในสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ดังนั้นการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป
  • หลังการใช้ยา หากอาการในช่องปากยังไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ให้หยุดการใช้ยาแล้วรีบมาพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อปรับแนวทางการรักษา

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแคมิสตัส เจลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แคมิสตัด เจล มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากแคมิสตัดเจล เป็นยาใช้เฉพาะที่ จึงไม่มีรายงานที่ชัดเจนถึงปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น แต่การใช้ยาที่มีส่วนประกอบของลิโดเคนทุกชนิด (รวมถึงยาแคมิสตัด เจลด้วย) อาจทำให้เม็ดเลือดแดงลดความสามารถในการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีการสัมผัสยาลิโดเคน นอก จากนี้อาจเกิดความเสี่ยงของการใช้ยานี้ร่วมกับผู้ป่วยภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง โดยอาจพบอาการผิวหนังและปากซีด คลื่นไส้ ปวดศีรษะ เป็นต้น

ควรเก็บรักษาแคมิสตัด เจลอย่างไร?

สามารถเก็บยาแคมิสตัด เจลที่อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

แคมิสตัด เจลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

แคมิสตัด เจลที่จำหน่ายในประเทศไทย มีบริษัทผู้ผลิตเพียงบริษัทเดียว คือ

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Kamistad Gel (แคมิสตัด เจล) Stada

บรรณานุกรม

1 http://www.bangkokretail.com/products/kamistad-gel [2014,Oct4]
2 https://mims.com/thailand/drug/info/Kamistad%20Gel%20N/ [2014,Oct4]
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Chamomile#Medical_use_and_pharmacology [2014,Oct4]
4 http://www.compadre.com.tw/english/pdinfo.asp?product_id=27 [2014,Oct4]
5 http://www.docsimon.com/article/kamistad-sensitive-oral-gel-10g [2014,Oct4]
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Lidocaine#History [2014,Oct4] 7 http://haamor.com/th/ลิโดเคน/#article102 [2014,Oct4]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom