Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  หู  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ 

บทนำ

ยาแกรมิซิดิน (Gramicidin) เป็นชื่อยาปฏิชีวนะที่ถูกสกัดได้จากแบคทีเรียซึ่งอาศัยอยู่ในดินที่มีชื่อว่า Bacillus brevis เมื่อปี ค.ศ.1939 (พ.ศ. 2482) จัดเป็นยาที่มีพิษต่อระบบต่างๆภายในร่างกายอย่างมาก ด้วยเหตุผลนี้จึงใช้แกรมีซิดินเป็นยาต่อต้านแบคทีเรียเฉพาะที่เท่านั้น ในต่างประเทศจะพบเห็นการใช้เป็นรูปแบบของยาหยอดตาหรือไม่ก็ขี้ผึ้งป้ายตาโดยใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ อื่นเช่น Neomycin, Polymyxin B และบ่อยครั้งที่สูตรตำรับจะผสมยากลุ่ม Corticosteroid ลงไปด้วย

สำหรับประเทศไทยมีสูตรตำรับยาแกรมิซิดินที่

แกรมิซิดินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แกรมิซิดิน

ยาแกรมิซิดินมีสรรพคุณดังนี้เช่น

แกรมิซิดินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแกรมิซิดินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะทำให้ผนังหุ้มเซลล์แบคทีเรียมีการเปลี่ยน แปลงจนทำให้เกลือที่มีประจุบวกเช่น โซเดียมไอออน (Sodium ion) ซึมผ่านเข้าไปในตัวแบคที เรีย และทำให้ประจุไฟฟ้า (ไอออน) ที่มีอยู่ในไซโตพลาสซึม (Cytoplasm, ของเหลวภายในเซลล์) ของแบคทีเรียกับประจุไฟฟ้านอกตัวแบคทีเรียเสียสมดุล ด้วยสภาวะดังกล่าวทำให้แบคที เรียหยุดการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

แกรมิซิดินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแกรมิซิดินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

แกรมิซิดินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างขนาดการบริหารยา/การใช้ยาแกรมิซิดินเฉพาะสำหรับการติดเชื้อที่ตาดังนี้เช่น

*อนึ่ง การใช้ยาหยอดหูหรือยาทาผิวหนังสามารถอ่านขนาดใช้ยาได้ในเอกสารกำกับยาที่ให้มากับบรรจุภัณฑ์ยานั้นๆ *****หมายเหตุ:

  •  ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแกรมิซิดิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดตา/ลืมใช้ยาแกรมิซิดินสามารถหยอดตา/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการหยอดตา/การใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แกรมิซิดินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแกรมิซิดินอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น อาจเกิดอาการแพ้ยานี้หรือเกิดการติดเชื้อโรคที่ดื้อต่อยากลุ่มนี้ตามมา

มีข้อควรระวังการใช้แกรมิซิดินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแกรมิซิดินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแกรมิซิดินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แกรมิซิดินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยาแกรมิซิดินเป็นเภสัชภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะที่ จึงยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาแกรมิซิดินอย่างไร?

สามารถเก็บยาแกรมิซิดินภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

แกรมิซิดินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแกรมิซิดินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Dermacombin (เดอร์มาคอมบิน) Taro
Polyoph (โพลีออฟ) Seng Thai
Sofradex (โซฟราเด็กซ์) sanofi-aventis
Sofracort (โซฟราคอร์ท) sanofi-aventis
Topifram (ทอพิฟราม) sanofi-aventis
Xanalin (ซานาลิน) Silom Medical

บรรณานุกรม


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Gramicidin [2015,May2]
2. https://www.mims.com/USA/drug/info/gramicidin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,May2]
3. http://www.drugbank.ca/drugs/db00027 [2015,May2]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Xanalin/?type=brief [2015,May2]
5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=gramicidin [2015,May2]
6. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=gramicidin [2015,May2]
7. http://www.drugs.com/cons/neomycin-polymyxin-b-and-gramicidin-ophthalmic.html [2015,May2]
8. http://chealth.canoe.ca/drug_info_details.asp?brand_name_id=988 [2015,May2]
9. http://www.mims.com/India/drug/info/SOFRACORT/SOFRACORT%20eye-ear%20drops [2015,May2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom