Frame Top

เอ๊ะยังไง ลำไส้รั่ว ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
20 มีนาคม 2017
เอ๊ะยังไงลำไส้รั่ว

เนื่องจากอาการของภาวะลำไส้รั่วไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน แต่มักมีอาการร่วมกับปัญหาอื่นๆ ดังนั้นจึงทำให้หลายคนไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงได้ ทำให้ไม่ได้มีการวิเคราะห์และรักษาอย่างถูกจุด

โดยการวิเคราะห์ว่ามีภาวะรั่วหรือไม่นั้น ในปัจจุบันอาจทำได้ด้วยวิธีการทดสอบซูนูลิน (Zonulin test) ซึ่งซูนูลินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่คอยควบคุมการเปิดของผนังลำไส้เพื่อให้สารอาหารผ่าน ดังนั้นหากมีระดับซูนูลินที่สูงจะทำให้มีการเปิดของผนังลำไส้ที่มากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเกิดภาวะรั่วได้

นอกจากนี้ อาจทำการทดสอบเรื่องการแพ้อาหาร เนื่องจากการแพ้อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากภาวะลำไส้รั่ว

สำหรับการรักษาสามารถทำได้ด้วยการ

- กำจัดอาหารที่ร่างกายถือว่าเป็นสารพิษ เช่น

- การเปลี่ยนแปลงอาหาร ด้วยการกินอาหารที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ลำไส้ เช่น

Blog
เอ๊ะยังไง ลำไส้รั่ว ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom