Frame Top

เอ็มเอสกับวิตามินดี (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
18 มีนาคม 2016
เอ็มเอสกับวิตามินดี

 มีชาวอเมริกันประมาณ 400,000 ราย ที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยใหม่ด้วยโรคนี้ประมาณ 10,000 ราย

Dr. Benjamin M. Greenberg จาก The University of Texas ได้อธิบายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งกับการขาดวิตามินดีว่า มักพบได้บ่อยในผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบที่ไม่ค่อยมีแสงแดด เช่น แถบขั้วโลกเหนือ

สำหรับประเทศญี่ปุ่นและอลาสก้าที่พบผู้ป่วยโรคนี้ได้น้อยนั้น อาจเป็นเพราะอาหารประจำชาติที่กินอุดมไปด้วยวิตามินดีก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องทำการศึกษากันต่อไป

ในขณะที่ Kassandra L. Munger จาก The Harvard T.H. Chan School of Public Health ในนครบอสตัน ได้ทำการวิจัยเก็บข้อมูลแล้วพบว่า เด็กที่มีแม่ขาดวิตามินดีจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งสูงถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับเด็กที่แม่ได้รับวิตามินดีที่พอเพียง อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรอผลวิจัยเพิ่มเติมอีก

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือชื่อย่อว่า โรคเอมเอส (Multiple sclerosis = MS) เป็นโรคที่สมองและไขสันหลังหรือ ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) มีปัญหา

โดยระบบภูมิต้านทานของร่างกายจะทำลายปลอกไมอีลิน (Myelin) ที่หุ้มใยประสาท (Nerve fibers) ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างสมองและอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ในที่สุดโรคนี้จะเป็นสาเหตุให้ตัวประสาทเองถูกทำลายอย่างถาวร

อาการของโรคเอ็มเอสจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับว่าประสาทถูกทำลายมากน้อยแค่ไหนและประสาทตัวไหนที่ถูกทำลาย บางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องรับการรักษา ในขณะที่บางคนอาจมีอาการรุนแรง โดยอาการที่เกิดขึ้น ได้แก่

  • แขนขาชาข้างใดข้างหนึ่งหรือมากกว่า
  • มีปัญหาในการเดิน การทรงตัว
  • สูญเสียการเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งมักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง และมักปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวของลูกตา เห็นภาพไม่ชัดหรือเห็นภาพซ้อน
  • รู้สึกปวดเสียวคล้ายหนามแทง (Tingling) ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  • รู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตเมื่อมีการเคลื่อนไหวของคอ โดยเฉพาะตอนก้มไปข้างหน้า (Lhermitte sign)
  • สั่น ท่าทางอยู่ไม่สุก
  • พูดไม่ชัด (Dysarthria)
  • เหนื่อยล้า (Fatigue)
  • เวียนศีรษะ (Dizziness)
  • มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ ความจำ เช่น ความคิดอ่านช้าลง จำไม่ได้

แหล่งข้อมูล

1. Could low vitamin D in pregnancy mean a risk of MS in offspring? http://www.medicalnewstoday.com/articles/307516.php [2016, March 17].

2. Multiple sclerosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-sclerosis/home/ovc-20131882 [2016, March 17].

3. Multiple Sclerosis. http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ [2016, March 17].

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom