Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

เออร์โกโนวีน (Ergonovine) เป็นอนุพันธุ์หนึ่งของสารประเภทแอลคาลอยด์ (Alkaloid, สาร ตั้งต้นของยาหลายชนิดเช่น ยาทางจิตเวช ทางสูตินรีเวช ทางระบบประสาท และยาแก้ปวด) ในบางท่านจะใช้คำว่า เออร์โกเมตรีน (Ergometrine) ก็ได้เพราะเป็นสารตัวเดียวกัน

ทางการแพทย์นำเออรโกโนวีนมาใช้เป็นยาป้องกันและรักษาอาการตกเลือดหลังการคลอดบุตร(ภาวะตกเลือดหลังคลอดบุตร) โดยจะกระตุ้นให้มดลูกของมารดาหดตัว ทำให้ลดการสูญเสียเลือดหลังคลอดบุตร ยานี้มีข้อห้ามใช้กับสตรีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

ในด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของเออร์โกโนวีนพบว่า หลังรับประทานตัวยาจะออกฤทธิ์ภายใน 5 - 15 นาที ตับจะเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ก่อนถูกขับออกไปกับปัสสาวะ

องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้เออร์โกโนวีนเป็นยาจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ควรมีใช้ในชุมชน คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุเออร์โกโนวีนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ การบริหารยา/การใช้ยานี้กับผู้ป่วยมักจะอยู่ในสถานพยาบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียว

ยาเออร์โกโนวีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เออร์โกโนวีน

ยาเออร์โกโนวีนมีสรรพคุณดังนี้

ยาเออร์โกโนวีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเออร์โกโนวีนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ของปลายประสาท 3 ชนิดคือ Alpha-adrenergic, Dopaminergic, และ Serotonin 5-HT2 receptors receptor การใช้ยาเพียงขนาดต่ำๆ ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อของมดลูกมีแรงบีบตัวแรงขึ้นซึ่งช่วยให้คลอดได้ง่ายขึ้น หากเพิ่มปริมาณยามากขึ้นอย่างเหมาะสมจะทำให้หลอดเลือดหดตัวจึงช่วยป้องกันอาการตกเลือดของมารดาหลังคลอดบุตรได้เช่นเดียวกัน

ยาเออร์โกโนวีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเออร์โกโนวีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วย Ergotamine 0.25 มิลลิกรัม + Ergometrine 0.125 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาฉีดบรรจุ Methyl ergometrine maleate ที่ความแรง 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ยาเออร์โกโนวีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

สำหรับป้องกันและรักษาอาการตกเลือดหลังคลอด ยาเออร์โกโนวีนมีขนาดรับประทานคือ

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 - 2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง รับประทานจนกระทั่งอาการดีขึ้นแต่ห้ามเกิน 1 สัปดาห์
  • เด็ก: ยังไม่มีรายงานการใช้ยานี้ในเด็ก

อนึ่ง ยานี้สามารถรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาพร้อมชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน เพราะผลข้างเคียงจากยานี้อาจสูงขึ้นได้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเออร์โกโนวีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเออร์โกโนวีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาเออร์โกโนวีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเออร์โกโนวีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดศีรษะ วิงเวียน เจ็บหน้าอก ชีพจรเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นช้า มีความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก บางครั้งมีผื่นขึ้น บางคนอาจพบอาการช็อกเกิดขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาเออร์โกโนวีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเออร์โกโนวีนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเออร์โกโนวีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเออร์โกโนวีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเออร์โกโนวีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาเออร์โกโนวีนอย่างไร?

ยาเออร์โกโนวีนชนิดรับประทาน ควรเก็บภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) หากเป็นยาฉีดให้เก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ควรเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

ยาออริสแตทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดีคอลเจนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Gynaemine (กายเนมีน) Sriprasit Pharma
Expogin (เอ็กซ์โปกิน) L.B.S.
Metrine (เมทรีน) T P Drug

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ergometrine [2014,Nov8][2014,Nov8]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=ergometrine [2014,Nov8]
3 http://www.drugs.com/cdi/ergonovine.html [2014,Nov8]
4 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=ergometrine [2014,Nov8]
5 http://www.mims.com/USA/drug/info/ergometrine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Nov8]
6 http://www.mims.com/USA/drug/info/ergometrine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Nov8]
7 http://www.drugs.com/drug-interactions/ergonovine-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Nov8]
8 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Expogin/ [2014,Nov8]
9 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Metrine/?type=brief [2014,Nov8]
10 MIMS Thailand 110TH Edition 2008สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom