Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  หลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไมเกรน  ตกเลือดหลังคลอด 

บทนำ

ยาเออร์กอต (Ergot) อาจแปลความได้มากกว่า 1 ความหมายเช่น หมายถึงโรคของธัญพืชที่เกิดจากเชื้อรากลุ่ม Claviceps หรือสารที่ได้จากเชื้อราซึ่งสามารถนำไปรักษาโรคได้ นักวิทยาศาสตร์ เรียกสารเหล่านี้ว่า เออร์กอต อัลคาลอยด์ (Ergot alkaloids) สมัยก่อนการได้รับสารประเภทเออร์กอต อัลคาลอยด์ขณะบริโภคขนมปังซึ่งทำจากข้าวไรย์ (Rye) ที่มีการติดเชื้อรานี้จะก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า “เออร์กอติซึม (Ergotism, อาการที่เกิดจากพิษของ Ergot alkaloid เช่น คลื่นไส้อาเจียน คันตามตัว ปวดศีรษะ ท้องเสีย อาการชัก และเกิดเนื้อเยื่อต่างๆขาดเลือดจากหลอดเลือดหดตัวจนเกิดหลอดเลือดตีบเช่น สมอง นิ้วมือนิ้วเท้า แขน ขา)” ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเนื้อตายของแขน-ขา เกิดการรบกวนการทำงานของสมองและเป็นเหตุให้เสียชีวิต (ตาย) ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มสารสกัดจากเออร์กอตถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางคลินิกเช่น ยับยั้งการตกเลือดหลังคลอดบุตรโดยช่วยทำให้มดลูกบีบตัวและมีแรงเบ่งในการคลอด ใช้รักษาโรคไมเกรน ยับยั้งภาวะประจำเดือนมามากจนผิดปกติ

จากหลักฐานการศึกษาวิจัยอาจแบ่งอนุพันธุ์ของสารอัลคาลอยด์จากเออร์กอตได้ดังนี้

เงื่อนไขการเลือกใช้สารเออร์กอตอัลคาลอยด์เพื่อนำมาใช้รักษาทางคลินิกต้องสัมพันธ์กับปัจจัยหลายอย่างเช่น อาการโรค อายุของผู้ป่วย สุขภาพ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาจากสารอัลคาลอยด์ของเออร์กอต เหล่านี้ล้วนแล้วมีความสำคัญทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นที่จะสามารถบริหารยากลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

เออร์กอตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เออร์กอต

ยาเออร์กอตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เออร์กอตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

อนุพันธุ์/สารกลุ่มอัลคาลอยด์ของเออร์กอต/ยาเออร์กอตสามารถออกฤทธิ์ดังนี้

ก. ต่อหลอดเลือด: โดยทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด ลดภาวะการสูญเสียเลือดเช่น อาการเสียเลือดจากการคลอดบุตร หากเกิดในสมองจะทำให้บรรเทาอาการปวดอันเนื่องจากการขยายตัวของหลอดเลือดเช่นในโรคไมเกรน

ข. ต่อมดลูก: ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของมดลูกจึงสามารถนำมาใช้ในหัตถการทำคลอด

จากกลไกทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้ก่อฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

เออร์กอตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเออร์กอตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานและยาฉีด

เออร์กอตมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ทั้งยารับประทานและยาฉีดของยาเออร์กอตจะถูกนำมาใช้ทางคลินิกได้อย่างถูกต้องนั้น ขนาดการบริหารยาของผู้ป่วยจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเออร์กอต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเออร์กอตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เออร์กอตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

สารอัลคาลอยด์จากเออร์กอต/ยาเออร์กอตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง /อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย หูดับ ผื่นคัน หัวใจเต้นช้าหรือไม่ก็เร็ว

อนึ่ง การได้รับสารอัลคาลอยด์ของเออร์กอตเป็นปริมาณมากอาจทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อหรือของอวัยวะของร่างกายเช่น สมอง นิ้วมือ นิ้วเท้า ด้วยการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆมีน้อยลงจากการหดตัวของหลอดเลือด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการตาพร่า สับสน ขาดสติ มีอาการลมชัก และอาจเสียชีวิต (ตาย) ได้ในที่สุด

มีข้อควรระวังการใช้เออร์กอตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเออร์กอตเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มเออร์กอตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เออร์กอตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเออร์กอตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเออร์กอตอย่างไร?

ยาเออร์กอตชนิดรับประทานให้เก็บภายในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) หากเป็นยาฉีดให้เก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เออร์กอตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเออร์กอตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบรืษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Gynaemine (กายเนมีน) Sriprasit Pharma
Expogin (เอ็กซ์โปกิน) L.B.S.
Metrine (เมทรีน) T P Drug
Avamigran (เอวไมเกรน) A. Menarini
Cafergot (คาเฟอร์กอท) Amdipharm
Degran (ดีแกรน) Ranbaxy
Ergosia (เออร์โกเซีย) Asian Pharm
Gynaemine (กายเนมีน) Sriprasit Pharma
Hofergot (โฮเฟอร์กอท) Pharmahof
Migana (ไมกานา) T. Man Pharma
Neuramizone (นูรามิโซน) Sriprasit Pharma
Poligot-CF (โพลิกอต-ซีเอฟ) Polipharm
Polygot (โพลีกอต) Pharmasant Lab
Tofago (โทฟาโก) T.O. Chemicals

บรรณานุกรม

  1. http://www.davidmoore.org.uk/Sec04_03.html [2015,Oct31]
  2. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-431-ergot.aspx?activeingredientid=431&activeingredientname=ergot [2015,Oct31]
  3. http://www.emedicinehealth.com/migraine_and_cluster_headache_medications/page6_em.html [2015,Oct31]
  4. http://www.drugs.com/cons/headache-medicine-ergot-derivative-containing-oral-parenteral-rectal.html [2015,Oct31]
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Ergot [2015,Oct31]
  6. http://bioweb.uwlax.edu/bio203/2011/miedema_kait/classification.html [2015,Oct31]
  7. https://en.wikipedia.org/wiki/Ergocristine [2015,Oct31]
  8. https://www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/lsd-buzz.html [2015,Oct31]
  9. http://jnci.oxfordjournals.org/content/48/6/1727 [2015,Oct31]
  10. http://www.medscape.com/viewarticle/728507_3 [2015,Oct31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie baszaza001
Frame Bottom