Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  รังไข่  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คุมกำเนิด 

บทนำ

ยาเอสตร้าไดออล (Estradiol) จัดเป็นสารประเภทฮอร์โมนเพศของมนุษย์ โดยมีโครงสร้างเคมีเหมือนสารสเตียรอยด์ที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงของร่างกาย ที่จำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างและในการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ทั้งในเพศหญิงและในเพศชาย นอกจากนี้เอสตร้าดออลยังมีผลต่อการทำงานของระบบอื่นในร่างกายได้อีก เช่น การเจริญเติบโตของกระดูก การทำงานของตับ การกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารี (Pituitary gland, ต่อมใต้สมอง) การทำงานของหลอดเลือด เป็นต้น

อนึ่ง เพศหญิงมีฮอร์โมนเอสตร้าไดออลสูงกว่าเพศชายมาก ทางการแพทย์จัดฮอร์โมนชนิดนี้เป็นฮอร์โมนเพศหญิง โดยเป็นชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน

ในด้านยา วงการเภสัชกรรมได้ผลิตเอสตร้าไดออลมาเป็นรูปแบบ ยาเม็ดคุมกำเนิด มากกว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่น ยาประเภททาเฉพาะที่ ยาฉีด เป็นต้น

เอสตร้าไดออล เป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายระบบ การจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รับประทานเพื่อวัตถุประสงค์ของการคุมกำเนิดหรือใช้รักษาโรคจะต้องถูกคัดกรองด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายก่อน การได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถึงความปลอดภัย ข้อควรระวังระหว่างการใช้ยา รวมไปถึงข้อห้ามใช้ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเอสตร้าไดออลได้อย่างถูกต้อง ประชาชนทั่วไปสามารถขอคำปรึกษาการใช้ยาเอสตร้าไดออลได้จากแพทย์หรือเภสัชกรร้านขายยา และไม่สมควรเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์มาใช้เองโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเลย

เอสตร้าไดออลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เอสตร้าไดออล

เอสตร้าไดออลมีสรรพคุณดังนี้

เอสตร้าไดออลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของเอสตร้าไดออลในรูปฮอร์โมนสังเคราะห์นี้ จะยับยั้งการตกไข่และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูก ทำให้เกิดการสร้างเมือก/สารคัดหลั่งที่ขัดขวางการเดินทางของตัวอสุจิให้เข้าไปในโพรงมดลูก พร้อมกับกระตุ้นให้โพรงมดลูกมีผนังบางลง ทำให้ไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่ (ในเพศหญิง) ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ตามสรรพคุณ

เอสตร้าไดออลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

เอสตร้าไดออลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

*****หมายเหตุ:

เอสตร้าไดออลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยยาในกลุ่มเอสตร้าไดออลมีหลายรายการ ขนาดรับประทานจึงขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ โดยต้องอาศัยข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของตัวผู้ป่วย รวมกับเลือกใช้ยาให้ตรงตามอาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นการรับประทานจึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเอสตร้าไดออล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอสตร้าไดออลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ โดยสามารถหาข้อมูล เพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ หาหมอ.com เรื่องยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill)

เอสตร้าไดออลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอสตร้าไดออลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีภาวะเลือดออกจากช่องคลอด มีอาการปวดประจำเดือน ช่องคลอดอักเสบเนื่องจากการติด เชื้อแคดิดา (เชื้อราในช่องคลอด) อาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มีน้ำนมไหล เจ็บเต้านม เกิดภาวะลิ่มเลือดตามหลอดเลือดง่าย (ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ) อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเนื่องจากเกิดการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้และอาเจียน ปวดเกร็งที่ท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ปัสสาวะขัด กระเพาะอาหารอักเสบ เพิ่มโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดี ตับอ่อนอักเสบ เสี่ยงกับภาวะตับโต ผื่นคันตาผิวหนัง เกิดลิ่มเลือดบริเวณหลอดเลือดที่เลี้ยงบริเวณลูกตา เกิดไมเกรน ดีซ่าน วิงเวียน อารมณ์หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล น้ำหนักเพิ่ม บวมน้ำ ขาเป็นตะคริว เกิดริดสีดวงทวาร ลมพิษขึ้นคล้ายกับอาการแพ้ยา มีแคลเซียมในเลือดต่ำ หอบหืด และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

จะพบว่าเอสตร้าไดออลก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้มากมาย หากใช้ยานี้โดยไม่ระมัดระวัง และขาดการตรวจสอบร่างกายระหว่างการใช้ฮอร์โมนนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจพบความเสี่ยงโดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งที่รังไข่ ด้วยเอสตร้าไดออลสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเนื้อเยื่อที่อวัยวะดังกล่าวจนพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้

มีข้อควรระวังการใช้เอสตร้าไดออลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เอสตร้าไดออลดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอสตร้าไดออลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เอสตร้าไดออลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เอสตร้าไดออลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษาเอสตร้าไดออลอย่างไร?

สามารถเก็บยาเอสตร้าไดออลที่อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

เอสตร้าไดออลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอสตร้าไดออลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Anna (แอนนา) Thai Nakorn Patana
Annie (แอนนี) Pharmahof
Annylyn 21 (แอนนีลิน 21) Thai Nakorn Patana
Annylyn 28 (แอนนีลิน 28) Thai Nakorn Patana
Belara (เบลารา) Abbott
B-Lady (บี-เลดี้) DKT Healthcare
Ciclomex-20 (ไซโคลเม็กซ์-20) Sinensix Pharma
Cilest (ซิลเลส) Janssen-Cilag
Climara 50 (ไคลมารา 50) Bayer HealthCare Pharma
Climen 28 (ไคลเมน 28) Bayer HealthCare Pharma
Cyclo Progynova (ไซโคล โพรจีโนวา) Bayer HealthCare Pharma
Cypress (ไซเพรส) Famy Care
Dafne 35 (แดฟนี 35) Recalcine
Daisy (เดย์ซี่) Famy Care
Diane-35 (ไอแอน-35) Bayer HealthCare Pharma
Dior 21 (ดิออร์ 21) Thai Nakorn Patana
Dior 28 (ดิออร์ 28) Thai Nakorn Patana
Divigel (ดิวิเจล) Orion
Duoton Fort T P (ดูโอตัน ฟอร์ท ทีพี) T P Drug
Ediol (อีดิออล) Synmosa
Femine 30 (เฟมิเน 30) Millimed
Femoston 1/10 (เฟมอสตัน 1/10) Abbott
Femoston Conti (เฟมอสตัน คอนติ) Abbott
Gynera/Gynera ED (กายเนรา/กายเนรา อีดี) Bayer HealthCare Pharma
Helen (เฮเลน) Masa Lab
Jeny-FMP (เจนี่ เอฟเอ็มพี) Thai Nakorn Patana
Lady-E35 (เลดี้-อี 35) Masa Lab
Lindynette 20/Lindynette 30 (ลินดิเนท 20/ลินดิเนท 30) Gedeon Richter
Marvelon 21/Marvelon 28 (มาร์วีลอน 21/มาร์วีลอน 28) MSD
Meliane/Meliane ED (เมลิแอน/เมลิแอน อีดี) Bayer HealthCare Pharma
Mercilon 21/Mercilon 28 (เมอร์ซิลอน 21/เมอร์ซิลอน 28) MSD
Microgynon 30 ED (ไมโครกายนอน 30 อีดี) Bayer HealthCare Pharma
Nordette-21 (นอร์เดท-21) Pfizer
Oestradiol Benzoate March (โอเอสตร้าไดออล เบนโซเอท มาร์ท) March Pharma
Oestrogel (โอเอสโตรเจล) Besins Healthcare
Oilezz (ออยเลซ) Aspen Pharmacare
Phenokinon-F Injection (เฟโนคินอน-เอฟ อินเจ็คชั่น) Vesco Pharma
Postmenop (โพสเมนอพ) Recalcine
Preme (พรีม) Thai Nakorn Patana
Sucee (ซูซี่) Biolab
Triquilar ED (ไตรควิลาร์ อีดี) Bayer HealthCare Pharma
Yasmin (ยาสมิน) Bayer HealthCare Pharma
Yaz (ยาซ) Bayer HealthCare Pharma

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Estradiol [2014,Oct18]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=estradiol&page=0 [2014,Oct18]
3 https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/Product_Information_Sheet/e8875pis.pdf [2014,Oct18]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/estradiol.html [2014,Oct18]
5 http://www.webmd.com/drugs/2/drug-5186/estradiol-oral/details/list-contraindications [2014,Oct18]
6 http://www.webmd.com/drugs/2/drug-5186/estradiol-oral/details#side-effects [2014,Oct18]
7 http://www.drugs.com/breastfeeding/ethinyl-estradiol.html [2014,Oct18]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom