Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  รังไข่  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาคุมกำเนิด  ยาปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง 

บทนำ

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออล (Ethinyl estradiol หรือ Ethinyl oestradiol หรือ Ethynyl estra diol หรือ Ethynyl oestradiol) เป็นสารอนุพันธุ์ของฮอร์โมนเพศหญิงเอสตร้าไดออล (Estradiol) ซึ่งพบในมนุษย์ ทางคลินิกได้นำมาใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดซึ่งมักจะใช้ฮอร์โมนเพศหญิงชนิดอื่นร่วมอยู่ด้วย หากเป็นสูตรตำรับที่มีเฉพาะเอทินิล เอสตร้าไดออลเดี่ยวๆมักจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมนในเพศหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน หรือนำมาช่วยบำบัดอาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)

หลังรับประทาน ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและกระจายตัวเข้าสู่กระแสเลือดได้ถึงประมาณ 97% หลังจากนั้นอีก 2 - 3 ชั่วโมงระดับยานี้จะมีระดับความเข้มข้นสูงสุดในร่างกาย ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายและเปลี่ยนโครงสร้างของยาเอทินิล เอสตร้าไดออล ร่างกายต้องใช้เวลาร่วมประมาณ 5 - 16 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

นอกจากนี้ยังอาจพบรูปแบบผลิตภัณฑ์ของยาเอทินิล เอสตร้าไดออลเป็นชนิดพลาสเตอร์ปิดผิวหนังได้อีกเช่นกัน (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ยาคุมกำเนิดชนิดแปะผิวหนัง)

อนึ่งก่อนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยจะใช้ยาเอทินิล เอสตร้าไดออล มีข้อควรทราบและพึงระวังดังต่อไปนี้เช่น

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทยโดยสูตรตำรับยาจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศหญิงตัวอื่นอย่าง Desogestrel หรือ Levonorgestrel การใช้ยานี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้บริโภค/ผู้ป่วยจะต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และไม่ควรไปซื้อหามาใช้หรือรับประทานด้วยตนเอง

เอทินิล เอสตร้าไดออลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เอทินิล-เอสตร้าไดออล

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เอทินิล เอสตร้าไดออลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลในรูปฮอร์โมนสังเคราะห์มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะยับยั้งการตกไข่และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูกโดยจะสร้างเมือกที่ขัดขวางการเดินทางของตัวอสุจิ พร้อมกับทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลงจนไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่ ส่งผลเกิดฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตามสรรพคุณ นอกจากนี้อิทธิพลของยาเอทินิล เอสตร้าไดออลยังช่วยให้เกิดการสะสมของมวลกระดูกจึงช่วยบำบัดรักษาภาวะกระดูกพรุน และยังช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากจึงช่วยประคับประคองบำบัดรักษาอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย

เอทินิล เอสตร้าไดออลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

เอทินิล เอสตร้าไดออลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลมีขนาดรับประทานแตกต่างกันในแต่ละผู้ป่วย/ผู้บริโภคโดยขึ้นกับชนิดของวัตถุประสงค์/ชนิดของโรค/ของอาการ ดังนั้นขนาดยานี้จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา ซึ่งในบทความนี้ขอยกตัวอย่างเช่น

ก. ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานวันละ 10 - 50 ไมโครกรัมเป็นเวลาต่อเนื่อง 3 สัปดาห์และหยุดยา 1 สัปดาห์ในแต่ละรอบเดือน ระยะเวลาของการใช้ยาให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์

ข. รักษาภาวะประจำเดือนมาผิดปกติ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานวันละ 20 - 50 ไมโครกรัมเป็นเวลา 5 - 25 วันในแต่ละรอบเดือน ระยะเวลาของการใช้ยาให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์

ค. บำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานวันละ 150 ไมโครกรัม - 1.5 มิลลิกรัม ตามคำสั่งแพทย์

* อนึ่ง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอทินิล เอสตร้าไดออล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีที่ใช้ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลบำบัดอาการป่วยอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการคุมกำเนิด หากลืมรับประทานยานี้ก็สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในครั้งถัดไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

กรณีที่ใช้เป็นยาคุมกำเนิดแล้วเกิดการลืมรับประทานยา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือ ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา (แนะนำอ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ยาเม็ดคุมกำเนิด)

เอทินิล เอสตร้าไดออลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอทินิล เอสตร้าไดออลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมเอทินิล เอสตร้าไดออลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เอทินิล เอสตร้าไดออลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเอทินิล เอสตร้าไดออลอย่างไร?

ควรเก็บยาเอทินิล เอสตร้าไดออลภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เอทินิล เอสตร้าไดออลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Anna (แอนนา)Thai Nakorn Patana
Annie (แอนนี)Pharmahof
Annylyn 21 (แอนนีลิน 21)Thai Nakorn Patana
Annylyn 28 (แอนนีลิน 28)Thai Nakorn Patana
Belara (เบลารา)Abbot
B-Lady (บี-เลดี้)DKT Healthcare
Ciclomex-20 (ไซโคลเม็กซ์-20)Sinensix Pharma
Cypress (ไซเพรส)Famy Care
Dafne 35 (แดฟนี 35)Recalcine
Daisy (เดย์ซี่)Famy Care
Diane-35 (ไอแอน-35)Bayer HealthCare Pharma
Dior 21 (ดิออร์ 21)Thai Nakorn Patana
Dior 28 (ดิออร์ 28)Thai Nakorn Patana
Estinyl (เอสทินิล) Unimed Pharmaceuticals, Inc.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethinyl_estradiol [2016,May28]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/ethinylestradiol/?type=brief&mtype=generic [2016,May28]
 3. http://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/654850.pdf [2016,May28]
 4. http://www.drugs.com/uk/ethinylestradiol-tablets-bp-10-mcg-leaflet.html [2016,May28]
 5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=ethinylestradiol [2016,May28]
 6. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00977 [2016,May28]
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_contraceptive_formulations [2016,May28]
 8. http://edudrugs.com/E/Estinyl.html [2016,May28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน NBP tee2532 suksun bb15
Frame Bottom