Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ลมชัก 

บทนำ

เอตโทโทอิน (Ethotoin) เป็นยากลุ่ม Hydantoin ถูกนำมาใช้รักษาอาการโรคลมชัก โดยสามารถใช้เป็นยาเดี่ยวๆหรือจะใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาก็ได้ การออกฤทธิ์ของยานี้จะเกิดที่บริเวณสมองส่วนที่เรียกว่า Motor cortex (สมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย) โดยมีการยับยั้งคำสั่งของกระแสประสาทที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอาการชัก

ข้อดีบางประการของยาเอตโทโทอินคือ ยานี้จะไม่ออกฤทธิ์กดการทำงานของสมอง

ยาเอตโทโทอินไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคตับและโรคเลือด (เช่น ภาวะโลหิตจาง/Anemia, Hemophillia เป็นต้น) รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน ตัวยามีการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้พอประมาณ เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีไปเป็นสาร N-deethyl และสาร P-hydroxyl ethotoin ก่อนกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะและร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 9 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้จำนวน 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) โดยทั่วไปของยาเอตโทโทอินคือ อาจทำให้ผู้ที่รับประทาน ยานี้มีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่น เกิดภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล และมีอาการวิงเวียน

ข้อมูลบางประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบก่อนการใช้ยาเอตโทโทอินซึ่งแพทย์จะเป็นผู้สื่อสารและชี้แจงได้เป็นอย่างดีเช่น

 • ยาเอตโทโทอินอาจก่อให้เกิดอาการวิงเวียน หากพบอาการเหล่านี้ให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆและ/หรือการทำงานกับเครื่องจักรด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • หากมีอาการแพ้ยานี้เกิดขึ้นหรืออาการผิดปกติอื่นๆเช่น เจ็บคอคล้ายกับมีอาการติดเชื้อ หรือมีภาวะเลือดออกง่าย ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ญาติต้องคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์มากน้อยเพียงใด หากพบพฤติกรรมที่อยากทำร้ายตัวเองหรืออยากฆ่าตัวตาย ต้องพาผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ผู้ป่วยต้องไม่หยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเองทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการถอนยา
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ผู้ป่วยต้องคอยตรวจการทำงานของระบบเลือดเป็นระยะๆตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อระบบเลือด
 • หากเป็นสตรีที่ตั้งครรภ์หรือสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร แพทย์จะหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ ด้วยตัวยานี้อาจส่งผ่านไปถึงทารกได้
 • กรณีผู้ป่วยเป็นเด็กต้องมีอายุถึงเกณฑ์ 1 ปีขึ้นไปจึงจะใช้ยาเอตโทโทอินได้

*อนึ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การจะใช้ยาชนิดใดๆรวมถึงยาเอตโทโทอินจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ผู้ป่วยไม่สมควรไปซื้อหายามารับประทานเอง

เอตโทโทอินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เอตโทโทอิน

ยาเอตโทโทอินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการลมชักชนิด Tonic-clonic seizure (ชักเกร็งกระตุก) และชนิด Complex partial seizures (ชักเฉพาะที่แบบขาดสติ)

เอตโทโทอินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเอตโทโทอินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่สมองส่วน Motor cortex โดยยับยั้งกระแสประสาทที่ก่อให้เกิดอาการลมชักแต่ไม่ได้เพิ่ม Seizure threshold (การทนได้ต่อตัวกระตุ้นให้เกิดอาการชัก) ของร่างกายแต่อย่างใด จากฤทธิ์ดังกล่าวจึงช่วยป้องกันอาการชัก และทำให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติ

เอตโทโทอินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอตโทโทอินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 250 มิลลิกรัม/เม็ด

เอตโทโทอินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอตโทโทอินมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 กรัม/วันหลังอาหารโดยแบ่งเป็น 4 - 6 ครั้ง หากจำเป็นแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 2 - 3 กรัม/วันโดยรับประทานหลังอาหาร
 • เด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป: ขนาดรับประทานเบื้องต้นต้องไม่เกิน 750 มิลลิกรัม/วันหลังอาหาร โดยแบ่งรับประทาน 4 - 6 ครั้ง หากจำเป็นแพทย์อาจให้รับประทานได้ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม/วัน โดยคำนวณขนาดยาตามความเหมาะสมจากใช้น้ำหนักตัวเด็กเป็นเกณฑ์
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี: ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเอตโทโทอิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอตโทโทอินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเอตโทโทอินให้ตรงเวลา

เอตโทโทอินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอตโทโทอินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น อาจพบอาการเจ็บหน้าอก ไอ ท้องเสีย มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ระคายเคืองที่ตา พบผื่นคันตาผิวหนัง ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ เจ็บคอ เป็นแผลในปาก

*สำหรับอาการผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด: อาการข้างเคียงที่อาจพบเช่น ตาพร่า เห็นภาพซ้อน คลื่นไส้ ตาบอดกลางคืน หมดสติ หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบนำผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว/ทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้เอตโทโทอินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอตโทโทอินเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับหรือผู้ที่มีความผิดปกติของระบบเลือด
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ป่วยระหว่างการใช้ยานี้ด้วยยานี้มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยโดยเฉพาะทำให้เกิดความรู้สึกอยากทำร้ายตนเองขึ้นได้
 • ระวังระบบการทำงานของเลือด/ระบบเลือด/ระบบโลหิตวิทยาผิดปกติ ดังนั้นผู้ป่วยต้องมาตรวจ/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้หากพบว่ามีจุดเล็กๆคล้ายเลือดออกใต้ผิวหนังรวมถึงมีไข้ เจ็บคอคล้ายมีอาการติดเชื้อ ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอตโทโทอินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เอตโทโทอินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอตโทโทอินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

 • การใช้ยาเอตโทโทอินร่วมกับยา Acetaminophen/Paracetamol อาจก่อความเสี่ยงทำให้ตับทำงานหนักและเกิดความผิดปกติได้ง่ายขึ้น หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
 • การใช้ยาเอตโทโทอินร่วมกับยา Propoxyphene สามารถทำให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอน รู้สึกสับสน ขาดสมาธิ หรือมีอาการทางระบบประสาทได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันอาการดัง กล่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาเอตโทโทอินร่วมกับยา Warfarin ด้วยจะก่อให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย ได้มากยิ่งขึ้น
 • ห้ามรับประทานายาเอตโทโทอินร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยจะทำให้ประ สิทธิภาพของยานี้ด้อยลงไป

ควรเก็บรักษาเอตโทโทอินอย่างไร?

ควรเก็บยาเอตโทโทอินในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เอตโทโทอินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอตโทโทอินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Peganone (เพกาโนน) Ovation Pharmaceuticals Inc

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/imprints/ad-2869.html [2015,Dec5]
 2. http://www.drugs.com/sfx/ethotoin-side-effects.html [2015,Dec5]
 3. http://www.drugs.com/imprints/ad-2869.html [2015,Dec5]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydantoin [2015,Dec5]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethotoin [2015,Dec5]
 6. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/010841s021lbl.pdf [2015,Dec5]
 7. http://www.drugs.com/drug-interactions/ethotoin-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Dec5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom