Frame Top

เห็นทีจะบกพร่องทางการรู้เล็กน้อยกระมัง ! (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
27 กรกฎาคม 2016
เห็นทีจะบกพร่องทางการรู้เล็กน้อยกระมัง

งานวิจัยในปี พ.ศ.2557 ของสถาบันโรคอัลไซเมอร์วิสคอนซิน (The Wisconsin Alzheimer's Institute) ได้เปิดเผยว่า คนที่มีการฝึกใช้สมองบ่อยๆ จะมีโอกาสในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่น้อยลง

ในขณะที่งานวิจัยอื่นๆ ก็ได้ระบุว่า คนที่มีอาชีพที่ต้องกระตุ้นการรู้ (Cognitively stimulating occupations) เช่น แพทย์ นักดนตรี นักบิน และ สถาปนิก จะสามารถรักษาระดับการรู้ได้จนถึงวัยสูงอายุ

ส่วน Mayo Clinic Study of Aging ในเมืองโรเชสเตอร์ Rochester รัฐมินนิโซตา (Minnesota) สหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดสอบกับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,929 คน โดยติดตามผลเป็นระยะเวลา 4 ปี พบว่า

ผู้สูงอายุที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นรายสัปดาห์จำนวนร้อยละ 17.9 จะมีการรับรู้ทางสติปัญญาลดลง (Cognitive decline) เล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขดังกล่าวในผู้สูงอายุที่ไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.9

ความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อย หรือ ความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมอง (Mild cognitive impairment = MCI) เป็นอาการระดับกลางที่อยู่ระหว่าง กรณีความสามารถของสมองที่ลดลงตามอายุและกรณีของการเป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งจะมีผลต่อความจำ การพูด ความคิด และการตัดสินใจ

โดยผู้เชี่ยวชาญบางรายได้แบ่ง MCI ออกเป็น 2 อย่าง คือ

1. Amnestic MCI เป็น MCI ที่กระทบต่อความจำ (Memory)

2. Nonamnestic MCI เป็น MCI ที่กระทบต่อทักษะความคิด (Thinking skills)

จากการศึกษาระยะยาวพบว่า ร้อยละ 10-20 ของคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อาจจะมีภาวะ MCI ที่ทำให้การรู้เปลี่ยนไป (Cognitive changes) แต่ก็ไม่รุนแรงและรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากนัก

MCI อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนที่เป็น MCI จะมีอาการแย่ลง เพราะบางคนอาจจะมีอาการดีขึ้น ในขณะที่บางคนก็หยุดอยู่ที่เพียงแค่การเป็น MCI

ทั้งนี้ คนที่เป็น MCI ร้อยละ 10-15 มีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม

สมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้น หลายคนเริ่มสังเกตุเห็นว่า ตัวเองค่อยๆ ขึ้ลืมมากขึ้น หรืออาจจะใช้เวลานานขึ้นในการคิดคำหรือนึกชื่อคนได้ ตัวอย่างของอาการ MCI ได้แก่

  • ลืมของบ่อยขึ้น
  • ลืมเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การนัดหมาย คำพูด หรือเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป
  • มีปัญหาในเรื่องกระแสความคิด (Train of thought) เช่น กำลังจะพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ลืมไปเฉยเลย แล้วอาจจะนึกขึ้นมาได้อีกหลังจากที่ผ่านไป 5 หรือ 10 นาที หรือนานกว่านั้น
  • รู้สึกต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการตัดสินใจ วางแผนทำงานให้สำเร็จ หรือแปลคำสั่ง
  • เริ่มมีปัญหาเรื่องเส้นทาง
  • ครอบครัวและเพื่อนฝูงสังเกตุได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

แหล่งข้อมูล

1. Using a computer might reduce cognitive decline. http://www.medicalnewstoday.com/articles/307365.php [2016, July 26].

2. Mild cognitive impairment (MCI). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mild-cognitive-impairment/home/ovc-20206082 [2016, July 26].

3. Mild Cognitive Impairment. http://www.alz.org/dementia/mild-cognitive-impairment-mci.asp [2016, July 26].

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom