Frame Top
User

เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 5

โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
12 ธันวาคม 2012

เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในเด็กหญิงมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง?

เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในทารก อาจมีสาเหตุมาจากการลดลงของฮอร์โมนที่ได้รับมาจากมารดาก็ได้นะครับ การวินิจฉัยแยกโรคของอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในเด็ก ได้แก่ ท่อปัสสาวะโผล่แลบ การติดเชื้อที่อวัยวะเพศภายนอกต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นของลำไส้ เชื้อบิดไม่มีตัว เชื้อสเตรปโตคอคคัสเบต้า (Beta streptococcus) เชื้อหูดหงอนไก่ เป็นต้น การบาดเจ็บ สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด ความผิดปกติทางฮอร์โมน เนื้องอก ซึ่งอาจเป็นอยู่เฉพาะที่ช่องคลอดและปากมดลูก หรืออยู่ที่รังไข่ แต่สร้างฮอร์โมนออกมากระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกให้หนาตัวขึ้น แล้วมีเลือดคล้ายประจำเดือนออกมาก็ได้ครับ การเกาอย่างรุนแรงเนื่องมาจากโรคผิวหนังเรื้อรังก็อาจทำให้มีเลือดออกได้เช่นกันนะครับ การซักประวัติอาการจากแพทย์โดยละเอียดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื้องอกและภาวะต่างๆที่คล้ายเนื้องอก เช่น เนื้องอกหลอดเลือด) หลอดเลือดดำแดงเชื่อมต่อผิดปกติ (AV malformation) มะเร็งชนิดซาร์โคม่าโบทรีออยดี่ส์ (Botryoides sarcoma) เนื้องอกถุงไข่แดง (Yolk sac tumor) ของช่องคลอด รอยโรคที่ปากมดลูกบางอย่างซึ่งพบได้ยาก ก็อาจมีอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้ สาเหตุที่พบได้ยากในประเทศตะวันตก แต่กลับพบบ่อยในเขตร้อนอย่างประเทศไทยของเราก็คือ การที่มีปลิงเข้าไปอยู่ใน ช่องคลอดจากการไปว่ายน้ำในแม่น้ำหรือหนองบึงนั่นเองครับ เนื้องอกของมดลูกซึ่งโดยปกติแล้ว พบในผู้ใหญ่ก็เคยมีรายงานในเด็กด้วย แต่ไม่มาก เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งเนื้อผสมของท่อมุลเลอเรียน/Mullerian duct (กลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดของอวัยวะเพศหญิง ที่พบได้ระหว่างเป็นทารกในครรภ์) จากการศึกษาในเด็กหญิง 52 รายในช่วงอายุ 10 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีอาการเลือดออกทางช่องคลอด พบว่า 54% มีสาเหตุเนื่องมาจากรอยโรคเฉพาะที่ 11%มีสาเหตุมาจากมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ 21% ตรวจพบลักษณะที่เข้าได้กับการเข้าสู่วัยสาวก่อนวัยอันควร และ 25%ไม่สามารถให้การวินิจฉัยใดๆได้ครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

บรรณานุกรม

  1. ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. http://www.cancer.gov/ access date 1st October, 2004.
Blog
User เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
User เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
User เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
User เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom