Frame Top
User

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน วิธีถนอมดวงตา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
10 มกราคม 2019
เรื่องน่ารู้จากหมอตา-57

      

      วันนี้บังเอิญได้อ่าน clip เขียนโดย David Mangico ถึงวิธีถนอนดวงตาง่าย ๆ น่าสนใจ ชอนำมาเล่าสู่กัน ดวงตาเป็นอวัยวะสัมผัสที่สำคัญเพื่อให้มีสายตาที่ดีจนกว่าจะหมดลมหายใจ ควรทำดังนี้

      1. ถนอมดวงตาให้ห่างจากแสงแดด โดยการใช้แว่นกันแดดชนิดป้องกันรังสี UV ได้ 100% ซึ่งช่วยป้องกัน มะเร็งผิวหนังบริเวณเปลือกตา ป้องกันต้อประจก และจอตาเสื่อม (AMD)

      2. อาหารที่ดีย่อมทำให้สุขภาพดี พืชผักใบเขียวมีสาร zeaxanthin และ lutein วิตามิน A จากผักสีเหลือง สีส้ม ช่วยถนอมดวงตา ป้องกันโรคตาบางอย่าง ตลอดจนมะม่วง ส้ม สตอเบอรี่ มีวิตามิน C และ antioxidant มีประโยชน์เช่นกัน

      3. การรับการตรวจเช็คสายตาเป็นระยะเพื่อการตรวจพบต้อหิน จอตาเสื่อมจากเบาหวาน ขอแนะนำว่า อายุ 65 ปี ขึ้นไปควรตรวจตาปีละครั้ง อายุ 40-55 ปี ควรตรวจทุก 2-4 ปี อายุ 55-65 ควรตรวจตาทุก 1-3 ปี

      4. บุหรี่ก่อให้เกิดสาร cyanide ในกระแสเลือด เร่งการเกิดต้อกระจก ตาแห้ง และเสี่ยงต่อภาวะ AMD

      5. ผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันระวังจะเกิดภาวะตาแห้ง ควรใช้สูตร 20-20-20 ทำงานทุก 20 นาที ให้พักโดยมองไกล 20 ฟุต 20 วินาที

      6. ผู้ที่เป็นเบาหวาน ประมาณ 60% ของเบาหวาน type II มักพบจอตาเสื่อมจากเบาหวาน และเบาหวาน type I พบได้เกือบทุกคน จึงควรต้องควบคุมเบาหวาน ไขมัน และความดันโลหิต

      7. ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี ควรระวังโรค AMD โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ แสงแดด

      8. ต้อกระจก พบมากในผู้สูงอายุ แต่อาจเกิดจากยาและแสง UV ควรระมัดระวังการใช้ยาต่าง ๆ และรับการผ่าตัดเมื่อถึงเวลาเหมาะสม

      9. ต้อหินเป็นโรคทำให้ตาบอดได้ง่าย ควรระมัดระวังตรวจเช็ค โดยเฉพาะผู้มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ สูงอายุ มีประวัติโรคต้อหินในครอบครัว สายตาสั้นหรือยาวมาก เคยได้รับอุบัติเหตุ หรือรับการผ่าตัดตามาก่อน เป็นต้น

Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน โทษของยา Viagra โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การออกกำลังกายสม่ำเสมออาจจะลดการเกิดต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การเคลือบผิวเลนส์แว่นตา (Lens Coating) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน แสงสีฟ้าทำลายเซลส์จอตาให้ห้องปฏิบัติการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การดูแลแว่นตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ตาแห้ง (Dry eye) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน มาเรียนรู้เรื่องแสงสีฟ้า (Blue light) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom