Frame Top
User

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
9 สิงหาคม 2018
เรื่องน่ารู้จากหมอตา-43

      

      น้ำตาเทียมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีหลายแบบ ได้แก่

      1. น้ำตาเทียมชนิดขวด (หยอดได้หลายวัน) เรียกกันว่า multidose ซึ่งต้องมีสาร preservative อยู่

      2. น้ำตาเทียมในรูปหลอดหรือกระเปาะ ใช้หยอดวันต่อวัน ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง เป็นน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสีย (preservative)

      3. น้ำตาเทียมในรูปเจลหรือขี้ผึ้ง หนืดมากกว่าชนิด 1 และ 2 อยู่ในตาได้นานกว่า แต่ทำให้ตาพร่ามัวหลังหยอด จึงนิยมใช้ก่อนนอน

      โดยทั่วไป หากจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียม อาจใช้ชนิดใดก็ได้ น้ำตาเทียมชนิดขวดใช้ได้ 1 เดือน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแต่ควรพิจารณาใช้แบบวันต่อวันเพื่อลดการสะสมของสาร preservative ในกรณี

      1. มีปัญหาตาแห้งขนาดปานกลางถึงมากที่คาดว่าจะต้องใช้มากกว่าวันละ 6 ครั้ง

      2. มีเยื่อบุผิว (ocular surface) ที่ผิดปกติอยู่เดิม

      3. หลังการผ่าตัดตาใหม่ ๆ ไม่อยากให้สาร preservative รบกวนการหายของแผล

      4. เป็นต้อหินเรื้อรัง ซึ่งต้องใช้ยาหยอดตารักษาต้อหินเป็นเวลานาน ยาเหล่านั้นมักจะมีสาร preservative อยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ใช้ยาต้อหินหลายตัว

      5. มีโรคของผิวเยื่อบุตาตามหลัง โรคที่มีการทำลายเยื่อบุตาและ stem cell บริเวณ limbus เช่น Steven Johnson ได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมีเข้าตา เป็นต้น

      อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน น้ำตาเทียมชนิดหลอดมีราคาไม่ต่างจากชนิดขวดมากนัก อาจพิจารณาใช้ชนิดหลอดหรือขวดได้ตามสะดวก แต่ภาวะ 5 อย่างข้างต้นควรใช้ชนิดหลอด และการใช้ชนิดเจลควรเป็นคำแนะนำจากจักษุแพทย์

Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ผู้ที่ควรรับการตรวจตาเป็นพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน แผ่นภาพวัดสายตา(Snellen Chart) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ตาแดงอย่างไรควรรีบไปพบแพทย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ต้อหินกับการดื่มชา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน:มาใช้แว่นกันแสง UV กันเถอะ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารสำหรับผู้ป่วยต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Ketogenic diet (KD) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Ketogenic diet (KD) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 natt500
Frame Bottom