Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือดอักเสบ 

บทนำ

เอสซิน (Aescin) เป็นสารประกอบประเภทสาร Saponins ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ทำให้เส้นเลือด/หลอดเลือดหดตัว รวมถึงช่วยปกป้องเส้นเลือด เอสซินพบมากในพืชที่มีชื่อว่า The horse chestnut (Aesculus hippocastanum) ในทางคลินิกได้มีการนำเอสซินไปผลิตเป็นยาเจลทาแก้อักเสบของเส้นเลือด/หลอดเลือดดำบริเวณผิวหนังที่เกิดจากการกระแทก ฟกช้ำ เป็นต้น ซึ่งยาชื่อการค้าที่รู้จักกันดีคือ “ยาเรพาริลเจล (Reparil gel)” นอกจากนี้ยังมีการนำเอสซินมาผลิตเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้ยานี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยาทาภายนอก/ยาใช้ภายนอกหรือรับประทาน ผู้ป่วยควรต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์เป็นสำคัญ

เอสซิน เจลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เรพาริลเจล

เอสซิน เจลมีสรรพคุณดังนี้เช่น

เอสซิน เจลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเอสซินคือ ตัวยาจะกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์สารไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide) ของเยื่อบุภายในผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดเพิ่มการซึมผ่านของแคลเซียมไอออน (Calcium ion, ประจุแคลเซียม) ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการกระตุ้นให้เซลล์หลั่งสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่น Prostaglandin F 2 alpha และยังออกฤทธิ์แข่งขันกับสารสื่อประสาทบางตัวเช่น Serotonin และ Histamine จากกลไกต่างๆที่กล่าวมาส่งผลให้เกิดฤทธิ์ตามสรรพคุณ

เอสซิน เจลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอสซิน เจลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นยาเจล/ยาทาที่มีส่วนผสม Aescin 1 กรัม + Diethylamine salicylate 5 กรัมต่อยาเจล 100 กรัม มีขนาดบรรจุ 10, 20 และ 40 กรัม/หลอด

เอสซิน เจลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเอสซิน เจลมีขนาดการบริหารยาดังนี้เช่น

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเอสซิน เจล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาเอสซิน เจลสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในเวลาถัดไปให้ทายาตามปกติ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการทายาเป็น 2 เท่า

เอสซิน เจลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอสซิน เจลอาจก่อผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) เช่น ทำให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณผิวหนังที่ทายา มีรอยบวมแดงเกิดขึ้น หรือรู้สึกแสบ คัน หลังทายา

มีข้อควรระวังการใช้เอสซิน เจลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เอสซิน เจลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอสซินเจลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เอสซิน เจลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากเอสซิน เจลเป็นยาทาภายนอก/ยาใช้ภายนอก จึงยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยานี้กับยารับประทานตัวใดๆ

ควรเก็บรักษาเอสซิน เจลอย่างไร?

ควรเก็บยาเอสซิน เจลภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เอสซิน เจลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอสซิน เจลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Reparil-Gel N (เรพาริล-เจล เอ็น) Madaus

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=aescin%20gel [2015,April25]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Aescin [2015,April25]
3 https://www.mims.com/Thailand/Drug/Info/Reparil-Dragees/reparil-dragees-reparil-gel%20n?type=full& [2015,April25]
4 http://info-medi-cal.blogspot.com/2011/12/reparil-gel-n-this-data-sheet-conforms.html [2015,April25]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Whatyoudo r9r99r999 Puengjaru
Frame Bottom