Frame Top

เมื่อลูก...โตก่อนวัย (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
8 สิงหาคม 2018
เมื่อลูกโตก่อนวัย-4

      

      สำหรับสาเหตุที่อาจนำไปสู่ภาวะ Peripheral precocious puberty ในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ได้แก่

      ส่วนสาเหตุเฉพาะที่อาจนำไปสู่ภาวะ Peripheral precocious puberty ในเด็กผู้หญิง ได้แก่

      และสาเหตุเฉพาะที่อาจนำไปสู่ภาวะ Peripheral precocious puberty ในเด็กผู้ชาย ได้แก่

      ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย ได้แก่

      สำหรับอาการแทรกซ้อนของภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย ได้แก่

  • ตัวเตี้ย (Short height) – เด็กที่มีภาวะนี้อาจจะสูงเร็วในระยะแรกเมื่อเทียบกับเพื่อน แต่ก็จะหยุดสูงเร็ว จนกลายเป็นคนตัวเตี้ยกว่าปกติ อย่างไรก็ดี หากได้รับการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะสามารถช่วยทำให้สูงได้
  • มีปัญหาด้านอารมณ์และสังคม – การโตเร็วกว่าเพื่อนอาจทำกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก การเคารพตนเอง (Self-esteem) ของเด็ก เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าหดหู่หรือการเสพสารเสพติด

แหล่งข้อมูล:

  1. Precocious puberty.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/precocious-puberty/symptoms-causes/syc-20351811 [2018, Aug 7].
  2. Precocious puberty.https://kidshealth.org/en/parents/precocious.html [2018, Aug 7].
  3. Precocious Puberty. https://rarediseases.org/rare-diseases/precocious-puberty/ [2018, Aug 7].
Blog
เมื่อลูก...โตก่อนวัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
เมื่อลูก...โตก่อนวัย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
เมื่อลูก...โตก่อนวัย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbtop sanook25222
Frame Bottom