Frame Top

เมื่อลูก...โตก่อนวัย (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
6 สิงหาคม 2018
เมื่อลูกโตก่อนวัย-2

      

      วิธีตรวจวินิจฉัยคือ เมื่อสงสัยว่าเด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยให้รีบเข้ารับการตรวจร่างกายกับกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อในทันที นอกจากตรวจร่างกายและประเมินการเจริญเติบโตแล้ว แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยตามขั้นตอนดังนี้

      1. ตรวจอายุกระดูก โดยการเอ็กซเรย์ที่กระดูกข้อมือซ้าย เพื่อประเมินว่ามีอายุกระดูกล้ำหน้ากว่าอายุจริงหรือไม่ การประเมินในจุดนี้เป็นเพราะภาวะดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่

      2. ตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมน โดยทำการทดสอบฮอร์โมน GnRH stimulation test ซึ่งเป็นการวัดระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย

      3. ตรวจ MRI สมองเพื่อหาสาเหตุของโรคเป็นสาวเร็ว

      4. ทำอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง เพื่อหาสาเหตุและประเมินขนาดมดลูกและรังไข่

      อีกทางหนึ่ง การป้องกันความเสี่ยงในการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยที่ง่ายที่สุดคือ ควบคุมน้ำหนักของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การให้เด็กรับประทานอาหารตาโภชนาการที่เหมาะสม และออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงตามวัย

      หากผู้ปกครองสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าบุตรหลานเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยหรือไม่ ควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างแน่ชัด ที่สำคัญพ่อแม่ควรใส่ใจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกมีร่างกายที่เจริญเติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

      ภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย หรือ สภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติ (Precocious Puberty) เป็นสภาวะที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างและขนาด โดยในเด็กผู้หญิงจะเกิดก่อนอายุ 8 ปี และในเด็กผู้ชายจะเกิดก่อนอายุ 9 ปี ซึ่งอาการโดยรวม ได้แก่

      อาการในเด็กผู้หญิง

  • มีเต้านมที่โตขึ้น
  • มีขนที่รักแร้
  • มีประจำเดือนครั้งแรก (Menarche)

      อาการในเด็กผู้ชาย

  • อัณฑะและองคชาตโตขึ้น
  • มีขนขึ้นที่หน้า (มีหนวดขึ้นครั้งแรก) และที่รักแร้
  • เสียงทุ้มห้าว (Deepening voice)

แหล่งข้อมูล:

  1. ทำอย่างไร เมื่อลูก...เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย. https://mgronline.com/qol/detail/9610000072514 [2018, Aug 5].
  2. Precocious puberty.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/precocious-puberty/symptoms-causes/syc-20351811 [2018, Aug 5].
  3. Precocious puberty.https://kidshealth.org/en/parents/precocious.html [2018, Aug 5].
Blog
เมื่อลูก...โตก่อนวัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom