Frame Top

เมื่อลูก...โตก่อนวัย (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
5 สิงหาคม 2018
เมื่อลูกโตก่อนวัย-1

      

      พญ.อลิสา กุลปิยะ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิส กล่าวว่า ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย หรือสภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติ (Precocious Puberty) พบได้ในเด็กทั้งเพศหญิงและชาย โดยมักพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8-20 เท่า พ่อแม่ผู้ปกครองจึงจำเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกต

      โดยเด็กที่เป็นหนุ่มสาวก่อนวัยนั้น แม้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่เป็นได้อย่างชัดเจน แต่พบว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจาก

      1. กรรมพันธุ์ โดยเฉพาะถ้าพ่อแม่มีประวัติเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็ว เช่น พ่อเสียงแตกเร็ว หรือแม่มีประจำเดือนเร็ว ลูกก็อาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วได้เช่นกัน

      2. สิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโภชนาการ เด็กที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นิยมรับประทานอาหารกรุบกรอบ ของทอดของมัน อาหารที่มีไขมันสูง หรืออาหารจานด่วน ก็อาจทำให้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ

      3. พยาธิสภาพ อาทิ พยาธิสภาพในสมอง เช่น เคยมีก้อนเนื้องอก สมองเคยขาดออกซิเจน หรือเคยติดเชื้อมาก่อน หรือเคยได้รับการฉายรังสีที่อาจจะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนเพศได้ หรือพยาธิสภาพในต่อมเพศ เช่น ถุงน้ำในรังไข่ในเด็กหญิง ก็จะทำให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศมากขึ้นเช่นกัน

      แต่ทั้งนี้ พบว่า ร้อยละ 90 ของเด็กหญิงที่เป็นสาวเร็วมักไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด ส่วนอีกร้อยละ 10 มีพยาธิสภาพ ในขณะที่เด็กชายมักจะมีพยาธิสภาพได้ถึงร้อยละ 90 ดังนั้นในเด็กชายจึงต้องทำการตรวจเพิ่มเติมทุกราย

      โดยสัญญาณเตือนทางร่างกายที่สังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงหรือบ่งบอกว่าเด็กคนนั้นกำลังเข้าสู่การเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ได้แก่ ในเด็กผู้ชายอายุก่อน 9 ขวบ อัณฑะและองคชาตโตขึ้น เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ นมแตกพาน เสียงแหบห้าว กล้ามเนื้อเป็นมัด เป็นสิว หน้ามัน มีกลิ่นตัว ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีหนวด

      ในเด็กผู้หญิงอายุก่อน 8 ขวบ มีเต้านมที่โตขึ้น เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ รูปร่างเปลี่ยนไป เช่น เอวคอด สะโพกผาย มีตกขาวหรือมีประจำเดือน เป็นสิว หน้ามัน มีกลิ่นตัว และส่วนสูงเพิ่มเร็ว เป็นต้น

      การเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เกิดผลกระทบทั้งด้านจิตใจและด้านร่างกาย โดยการที่เด็กมีฮอร์โมนเพศในปริมาณสูงกว่าปกติ จะทำให้เด็กโตเร็วกว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน ฮอร์โมนเพศจะทำให้กระดูกโตเร็วและปิดเร็ว และหยุดการเจริญเติบโต สิ่งที่ตามมาคือ ระยะเวลาการเจริญเติบโตในวัยเด็กจะสั้นลงกว่าเด็กปกติจึงทำให้เตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่

      และในด้านจิตใจคือ เด็กหญิงในกลุ่มนี้จะมีสรีระร่างกายภายนอกดูเป็นสาววัยรุ่น ในขณะที่จิตใจยังคงเป็นเด็ก ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างวุฒิภาวะทางร่างกายและจิตใจ อาจนำไปสู่ปัญหาการล่อลวงได้ง่าย

      นอกจากนี้เด็กอาจรู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างแตกต่างไปจากเพื่อนๆ วัยเดียวกัน อาจทำให้โดนล้อเลียนและมีพฤติกรรมแยกตัว

      ส่วนปัญหาด้านจิตใจในเด็กชาย เนื่องจากการเป็นหนุ่มก่อนวัย ฮอร์โมนเพศชายจะสูงกว่าปกติ นำไปสู่การมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง มีอารมณ์ทางเพศ

แหล่งข้อมูล:

  1. ทำอย่างไร เมื่อลูก...เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย. https://mgronline.com/qol/detail/9610000072514 [2018, Aug 4].
Blog
ฝีดาษฝากแผล (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฝีดาษฝากแผล (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฝีดาษฝากแผล (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฝีดาษฝากแผล (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ฝีดาษฝากแผล (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน warawut.tamsiwun Phongsakon chaithong NickNick
Frame Bottom