Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาเมอโรเพเนม (Meropenem) เป็นยาปฏิชีวนะในหมวด Carbapenem และมีโครงสร้างทางเคมีที่เรียกว่า เบต้า-แลคแตม (Beta lactam) คุณสมบัติที่โดดเด่นของยานี้จะเป็นเรื่องการซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายได้มากเช่น ผ่านเข้าในน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลัง ซึมเข้าในน้ำดี ลิ้นหัวใจ ปอด และในส่วนของของเหลวในช่องท้อง ฤทธิ์การรักษาจะครอบคลุมแบค ทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบรวมเชื้อ Pseudomonas นอกจากนี้ยังสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจำพวกแอนแอโรบิค (Anaerobic bacteria, แบคทีเรียที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต) อีกด้วย

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้เป็นลักษณะของยาฉีด ซึ่งเมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดประมาณ 2% จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีน ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

ยาเมอโรเพเนมมีโครงสร้างทางเคมีที่ทนต่อการทำลายจากเอนไซม์ของแบคทีเรียบางจำพวกที่มีชื่อว่า Beta-lactamases หรือ Cephalosporinase จากคุณสมบัตินี้ ทางคลินิกสามารถใช้ยาเมอโรเพเนมเพื่อรักษาโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียในลักษณะของยาเดี่ยวๆได้ ซึ่งไม่เหมือนกับยาในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่น Imipenem ซึ่งต้องใช้ควบคู่ไปกับสาร Cilastatin

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาเมอโรเพเนมลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ยานี้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดจากแบคทีเรียรูปแท่งชนิดแกรมลบที่ดื้อต่อยาหลายชนิด

เราสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ตาสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน การจะเลือกใช้ยานี้ต้องขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมอโรเพเนมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เมอโรเพเนม

ยาเมอโรเพเนมมีสรรพคุณรักษาอาการป่วยจากเชื้อแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อยานี้เช่น

เมอโรเพเนมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเมอโรเพเนมคือ ตัวยาจะเข้ายับยั้งการสังเคราะห์สาร Peptidoglycan ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผนังเซลล์ในตัวแบคทีเรีย ส่งผลให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

เมอโรเพเนมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมอโรเพเนมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดชนิดผง (ละลายในสารละลายก่อนฉีด) ขนาดบรรจุ 0.5 และ 1 กรัม/ขวด

เมอโรเพเนมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเมอโรเพเนมมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อยาเมอโรเพเนมดังนี้เช่น

*****หมายเหตุ:

  • สำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเหตุจากโรคไต (การล้างไต) จะต้องให้ยาผู้ป่วยหลังจากทำการฟอกเลือดแล้ว
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเมอโรเพเนม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

เมอโรเพเนมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเมอโรเพเนมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดศีรษะ ท้องผูก มีผื่นคันหรือลมพิษขึ้นตาผิวหนัง ปวดบวมในบริเวณที่มีการฉีดยา อาจเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำส่งผลต่อสมองทำให้มีอาการชัก ก่อให้ เกิดผลเสียกับไต ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ยา ลำไส้อักเสบ รวมไปถึงเกิดอาการของ Steven-Johnson syndrome

มีข้อควรระวังการใช้เมอโรเพเนมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมอโรเพเนมดังนี้เช่น

  • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
  • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยากลุ่ม Carbapenem, Penicillins และยาปฏิชีวนะที่มีโครงสร้างของเบต้า-แลคแตม (Beta lactam) เป็นองค์ประกอบหลัก
  • ระวังการใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน
  • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไต
  • ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
  • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
  • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมอโรเพเนมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เมอโรเพเนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเมอโรเพเนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาเมอโรเพเนมอย่างไร?

ควรเก็บยาเมอโรเพเนมภายใต้อุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

เมอโรเพเนมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมอโรเพเนมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Bestinem (เบสติเนม) Ranbaxy
Enem (อีเนม) MacroPhar
Mapenem (มาเพเนม) Siam Bheasach
Meronem (เมอโรเนม) AstraZeneca
Mero (เมอโร) T.Man Pharma
Monem (โมเนม) Biolab
Nemmed (เนมเมด) Millimed
Penem (เพเนม) M & H Manufacturing
Romenem (โรเมเนม) L. B. S.
Zaxter (แซ็กเตอร์) Alkem

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Meropenem [2015,March28
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/85#item-8597 [2015,March28]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/meropenem/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,March28]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/meropenem-index.html?filter=3&generic_only= [2015,March28]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=meropenem [2015,March28]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom