Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดศีรษะเรื้อรัง 

บทนำ

ยาเมทิเซอร์ไจด์ (Methysergide หรือ Methysergide maleate) คือยาประเภทเซโรโทนิน แอนตาโกนิสต์ (Serotonin antagonists) สามารถออกฤทธิ์รบกวนการทำงานของตัวรับ(Receptor)ที่ผนังหลอดเลือดในสมอง หรือที่เรียกว่า เซโรโทนิน รีเซ็ปเตอร์ (Serotonin receptors/5-HT receptors/ 5-hydroxytryptamine receptor) ส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการหดตัว ซึ่งสภาพการหดตัวของหลอดเลือดในสมองเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดอาการปวดศีรษะประเภทไมเกรน นอกจากนี้ ยาเมทิเซอร์ไจด์ยังนำมาประยุกต์ใช้บรรเทาอาการปวดศีรษะอันเนื่องมาจากหลอดเลือดดำที่มาหล่อเลี้ยงสมองเกิดอาการบวมอีกด้วย ยานี้ไม่สามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน แต่จะถูกใช้เป็นยาควบคุมอาการไมเกรนมิให้กำเริบ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเมทิเซอร์ไจด์คือยารับประทาน โดยการใช้ยาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของยาเมทิเซอร์ไจด์ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบมีดังนี้ เช่น

เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ยาเมทิเซอร์ไจด์ ผู้ป่วยต้องรับประทานยาและปฏิบัติตัวตามที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร แนะนำเท่านั้น

ในตลาดการค้ายาแผนปัจจุบัน เราจะพบเห็นยาเมทิเซอร์ไจด์ถูกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Deseril และ Sansert

เมทิเซอร์ไจด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เมทิเซอร์ไจด์

ยาเมทิเซอร์ไจด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เมทิเซอร์ไจด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเมทิเซอร์ไจด์มีกลไกออกฤทธิ์ที่ตัวรับที่บริเวณกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดที่สมอง ดังได้กล่าวในบทนำ จึงทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดดังกล่าว ด้วยกลไกนี้เอง ที่ช่วยป้องกันการปวดศีรษะไมเกรน และการปวดศีรษะคลัสเตอร์ได้ตามสรรพคุณ

เมทิเซอร์ไจด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมทิเซอร์ไจด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เมทิเซอร์ไจด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเมทิเซอร์ไจด์ มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 1–2 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ควรรับประทานยาครั้งแรก 1 มิลลิกรัมหรือตามคำสั่งแพทย์ ก่อนนอน ในวันถัดมาให้รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์
 • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้กับเด็ก

อนึ่ง:

 • การใช้ยาเมทิเซอร์ไจด์เพื่อป้องกันและควบคุมอาการปวดศีรษะไมเกรน และปวดศีรษะคลัสเตอร์ อาจต้องรับประทานยาต่อเนื่องถึง 6 เดือน
 • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร
 • ห้ามหยุดรับประทานยานี้ทันที เพราะอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะรุนแรงขึ้นได้การปรับลดขนาดรับประทานจนกระทั่งหยุดการใช้ยานี้ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเมทิเซอร์ไจด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมทิเซอร์ไจด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

เมทิเซอร์ไจด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเมทิเซอร์ไจด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เมทิเซอร์ไจด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมทิเซอร์ไจด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมทิเซอร์ไจด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เมทิเซอร์ไจด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเมทิเซอร์ไจด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเมทิเซอร์ไจด์อย่างไร?

ควรเก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

เมทิเซอร์ไจด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมทิเซอร์ไจด์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Deseril (เดเซอริล)Alliance Pharmaceuticals Limited
SANSERT (แซนเซอร์ท)Novartis Pharmaceuticals Corporation

บรรณานุกรม

 1. http://www.medicines.org.uk/emc/PIL.11902.latest.pdf[2017,Aug26]
 2. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00247[2017,Aug26]
 3. https://www.drugs.com/mtm/methysergide.html[2017,Aug26]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Methysergide[2017,Aug26]
 5. file:///C:/Users/apai/Downloads/20060424_3fae28ee-700e-4d4f-a040-02ef01a2aeb4%20(1).pdf[2017,Aug26]
 6. http://www.healthline.com/health/retroperitoneal-fibrosis#overview1[2017,Aug26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom