Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

เมทิลโดปา (Methyldopa) เป็นสารเคมีจำพวกแอลฟา-อะดรีเนอร์จิก อะโกนิสท์ (Alpha-adrenergic agonist) ถูกนำมาใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูงรวมถึงรักษาความดันโลหิตสูงในหญิงที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ (Gestational hypertension) รูปแบบของยาแผนปัจจุบันมีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด หากเป็นชนิดรับประทานจะมีการดูดซึมจากทางเดินอาหารเพียง 50% โดยประมาณ ตับจะเป็นตัวเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของเมทิลโดปา และมียาบางส่วนจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่สมองด้วย ยานี้สามารถซึมผ่านรก น้ำนมมารดา และเข้าสู่สมองของมนุษย์ได้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1.7 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เมทิลโดปาเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชน คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุเมทิลโดปาลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นกัน โดยระบุการใช้ยานี้สำหรับรักษาความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ เมทิลโดปาจัดเป็นยาอันตราย ห้ามผู้บริโภคหาซื้อมารับประทานเอง ผู้ป่วยต้องได้รับคำยืนยันและคำสั่งจากแพทย์ก่อนการใช้ยาเท่านั้น

เมทิลโดปามีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เมทิลโดปา

ยาเมทิลโดปามีสรรพคุณใช้รักษาความดันโลหิตสูงรวมความดันโลหิตสูงที่เกิดกับหญิงตั้งครรภ์ด้วย

เมทิลโดปามีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเมทิลโดปาคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับของร่างกายที่มีชื่อว่า แอลฟา2-อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ (Alpha-2 adrenergic receptor) ส่งผลต่อเนื่องกับกระบวนการทางเคมีของร่างกายจึงทำให้ความดันโลหิตลดลง

เมทิลโดปามีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมทิลโดปาในประเทศไทยมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 125 และ 250 มิลลิกรัม/เม็ด

เมทิลโดปามีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเมทิลโดปามีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัมวันละ 2 - 3 ครั้งเป็นเวลา 2 วัน จากนั้นแพทย์อาจค่อยๆปรับขนาดรับประทานยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย โดยขนาดคงการรักษาของยานี้มักเป็นการรับประทาน 0.5 - 2 กรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 3 กรัม/วัน และหากใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่นควรใช้เมทิลโดปาไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน
  • เด็ก: เริ่มต้นรับประทาน 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานเป็น 2 - 4 ครั้ง แพทย์จะปรับขนาดรับประทานตามความจำเป็น โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 65 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
  • ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 125 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง การเพิ่มขนาดรับประทานขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ป่วยและตามดุลพินิจของแพทย์ โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2 กรัม/วัน
  • อนึ่ง: สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเมทิลโดปา ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมทิลโดปาสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เมทิลโดปามีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเมทิลโดปาสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มือและเท้าบวม เกิดภาวะซึมเศร้า มีไข้ ฝันร้าย วิตกกังวล การครองสติผิดปกติไป อ่อนแรง กระสับกระส่าย ความจำเลอะเลือน สมรรถภาพทางเพศลดลง วิงเวียน รูม่านตาหดตัว ปากแห้ง มีอาการท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก ปวดศีรษะ ปวดศีรษะไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน มีอาการสั่น เต้านมโตพบได้ในเพศชาย ประจำเดือนขาด หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ยาได้

มีข้อควรระวังการใช้เมทิลโดปาอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมทิลโดปาดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมทิลโดปาด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เมทิลโดปามีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเมทิลโดปามีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาเมทิลโดปาอย่างไร?

ควรเก็บยาเมทิลโดปาในที่เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เมทิลโดปามีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมทิลโดปาที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Adomet (อะโดเมท) Medicine Products
Aldomet (อัลโดเมท) M & H Manufacturing
Aldomine (อัลโดมีน) Utopian
Dopamed (โดปาเมด) General Drugs House
Dopasian (โดปาเชียน) Asian Pharm
Isomet (ไอโซเมท) M & H Manufacturing
Medopa (เมโดปา) Atlantic Lab
Mefpa (เมฟปา) Central Poly Trading
Metpata (เมทปาตา) Central Poly Trading
Nudopa 250 (นูโดปา 250) Medicine Products
Siamdopa (สยามโดปา) Siam Bheasach

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Methyldopa [2015,Feb7]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/methyldopa/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Feb7]
3. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/32#item-8401 [2015,Feb7]
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/methyldopa-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Feb7]
5. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682242.html#storage-conditions [2015,Feb7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Warakron Anyada
Frame Bottom