Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ตกเลือดหลังคลอด 

บทนำ

ยาเมทิลเออร์โกโนวีน (Methylergonovine) หรือในชื่ออื่นเช่น Methyergometrine หรือ Methylergobasin หรือ Methergine เป็นตัวยาที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นโดยมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับยา Ergonovine ประโยชน์ทางคลินิกของยาเมทิลเออร์โกโนวีนที่นำไปใช้ได้แก่ เป็นยาลดการเสียเลือดจากโพรงมดลูกหลังการคลอดบุตรจากช่วยให้มดลูกหดบีบตัว นอกจากนี้ฤทธิ์ของยาเมทิลเออร์โกโนวีนที่ทำให้มดลูกหดตัวยังช่วยขับรกออกจากโพรงมดลูกอีกด้วย บางกรณีก็ถูกนำไปใช้เป็นยาป้องกันหรือใช้บำบัดอาการปวดศีรษะไมเกรน

ยาเมทิลเออร์โกโนวีนมีข้อห้ามใช้กับสตรีตั้งครรภ์ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีการใช้ยาต้านไวรัส Delavirdine และ Efavirenz อยู่ก่อน และมียาอีกหลายตัวที่สามารถเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาเมทิลเออร์โกโนวีนเช่น Itraconazole, Ketoconazole, Voriconazole, Beta-blockers, Clotrimazole, Cobicistat, Fluoxetine, Fluvoxamine, Ketolide antibiotics, Nefazodone, Macrolide antibiotics, Protease inhibitors, Rtranscriptase inhibitors และTriptans

ทั้งนี้ยังมีสภาวะสุ่มเสี่ยงอีกบางประการที่แพทย์จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาก่อนที่จะสั่งจ่ายยาเมทิลเออร์โกโนวีนให้กับผู้ป่วยเช่น

อนึ่งอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่อาจพบได้หลังที่ใช้ยาเมทิลเออร์โกโนวีนเช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยาเมทิลเออร์โกโนวีนจะมีทั้งยารับประทานและยาฉีด ระยะเวลาของการออกฤทธิ์สำหรับยารับประทานอยู่ที่ประมาณ 5 - 15 นาทีหลังรับประทาน ในขณะที่ยาฉีดมีระยะเวลาของการออกฤทธิ์อยู่ที่ประมาณ 2 - 5 นาที โดยตัวยาสามารถกระจายเข้าไปในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมถึงในน้ำนมของมารดา ตับจะคอยทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่องก่อนที่ตัวยาจะถูกขับออกไปกับอุจจาระและปัสสาวะ ซึ่งเราสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ได้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและของเอกชน

เมทิลเออร์โกโนวีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เมทิลเออร์โกโนวีน

ยาเมทิลเออร์โกโนวีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เมทิลเออร์โกโนวีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเมทิลเออร์โกโนวีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยทำให้กล้ามเนื้อของมดลูกหดตัว นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆหดแคบตัวลงอีกด้วย จากกลไกดังกล่าวจึงทำให้มีฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

เมทิลเออร์โกโนวีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมทิลเออร์โกโนวีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาฉีด ขนาด 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 0.2 มิลลิกรัม/เม็ด

เมทิลเออร์โกโนวีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเมทิลเออร์โกโนวีนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับรักษาอาการตกเลือดหลังคลอดเช่น

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าหลอดเลือดดำขนาด 0.2 มิลลิกรัม หากอาการยังไม่ดีขึ้น อาจฉีดซ้ำอีกครั้งโดยเว้นระยะเวลาห่างจากการฉีดยาเข็มแรกประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง หรือรับประทานยานี้ครั้งละ 0.2 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังจากการคลอดบุตร
 • เด็ก: แพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีๆไปในผู้ป่วยเด็กด้วยยังไม่มีการจัดทำมาตรฐานการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็ก

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเมทิลเออร์โกโนวีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเมทิลเออร์โกโนวีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเมทิลเออร์โกโนวีนให้ตรงเวลา

เมทิลเออร์โกโนวีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเมทิลเออร์โกโนวีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดัง นี้เช่น มีอาการปวดท้อง ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง บางกรณีอาจพบมีเลือดปนกับปัสสาวะ/ปัสสาวะเป็นเลือด สีผิวหนังเปลี่ยนไป เจ็บหน้าอก อึดอัด/หายใจลำบาก กลืนลำบาก ชีพจรเต้นเร็ว วิงเวียน ปวดแขน-กราม-หลัง-ลำคอ ขา-เท้ามีอาการบวม หัวใจเต้นช้าหรือไม่ก็เร็ว มีผื่นคัน เหงื่อออกมาก

ทั้งนี้อาการข้างเคียงดังกล่าวที่อาการไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา แต่ร่างกายจะค่อยๆปรับตัวจนเข้าสู่สภาวะปกติได้เอง

มีข้อควรระวังการใช้เมทิลเออร์โกโนวีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมทิลเออร์โกโนวีนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมทิลเออร์โกโนวีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เมทิลเออร์โกโนวีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเมทิลเออร์โกโนวีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเมทิลเออร์โกโนวีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาเมทิลเออร์โกโนวีนดังนี้เช่น

 • ยาชนิดรับประทานให้เก็บภายในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • หากเป็นยาฉีดให้เก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ห้ามเก็บยาทั้ง 2 ชนิดในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เมทิลเออร์โกโนวีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเมทิลเออร์โกโนวีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Expogin (เอ็กซ์โปกิน) L.B.S.
Metrine (เมทรีน) T P Drug

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Methylergometrine [2015,Dec19]
 2. http://www.drugs.com/cdi/methylergonovine.html [2015,Dec19]
 3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Methylergometrine [2015,Dec19]
 4. http://www.drugs.com/drug-interactions/methylergonovine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Dec19]
 5. http://www.drugs.com/pro/methylergonovine-maleate-tablets.html [2015,Dec19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tababy2536 mochadiva
Frame Bottom