Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาเมทิซิลลิน (Meticillin หรือ Methicillin) เป็นยาปฏิชีวนะประเภทเบต้า-แลคแทม (Beta-lactam) กลุ่มเพนิซิลลินถูกพัฒนาขึ้นใน ปี ค.ศ.1959 (พ.ศ. 2502) โดย Beecham (กลุ่มบริษัทยา ในประเทศอังกฤษ) จากโครงสร้างทางเคมีทำให้ยาเมทิซิลลินดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ไม่ดีเท่าไรนัก รูปแบบยาเตรียมจึงต้องเป็นยาฉีด

เมื่อยเมทิซิลลินเข้าสู่กระแสเลือด ตับจะเป็นผู้เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยา ซึ่งร่างกาย ต้องใช้เวลาประมาณ 25 - 60 นาทีในการกำจัดยา 50% ออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

ถึงแม้ยาเมทิซิลลินจะใช้ต่อต้านแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลินได้ดีก็ตาม แต่ก็ ถูกใช้อยู่ในวงการแพทย์ระยะหนึ่งด้วยผลข้างเคียงบางประการเช่น ก่อให้เกิดภาวะไตวายหากใช้เป็นเวลานาน ยานี้จึงถูกแทนที่ด้วยตัวยาอื่นและยาเหล่านั้นยังมีความคงตัวสูงกว่าเมทิซิลลินอีกด้วยเช่น Oxacillin, Flucloxacillin และ Dicloxacillin

เมทิซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เมทิซิลลิน

ยาเมทิซิลลินมีสรรพคุณรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน เช่น จากเชื้อ Staphylococcus aureus

เมทิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเมทิซิลลินคือ ตัวยาจะยับยั้งการสร้างหรือการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้

เมทิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเมทิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

 • ยาฉีด ขนาด 900 มิลลิกรัม/ขวด
 • ยาฉีด ขนาด 3.6 และ 5.4 กรัม/ขวด

เมทิซิลลินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเมทิซิลลินมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 1 - 2 กรัมทุก 4 - 6 ชั่วโมง หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 กรัมทุก 4 - 6 ชั่วโมง
 • เด็กทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่า 7 วัน: ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อ 50 - 75 มิลลิ กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งการฉีดยาทุกๆ 8 - 12 ชั่วโมง
 • เด็กทารกที่อายุ 7 วันขึ้นไป: ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อ 75 - 100 มิลลิกรัม/น้ำ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งการฉีดยาเป็นทุกๆ 6 - 8 ชั่วโมง
 • เด็กเล็กจนถึงเด็กโต: ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อ 100 - 200 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งการฉีดยาเป็นทุกๆ 6 ชั่วโมง
 • อนึ่ง ขนาดสูงสุดของการใช้ยานี้ไม่ควรเกิน 12 กรัม/วัน
 • *****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ
 • เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเมทิซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

  เมทิซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยาเมทิซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น เกิดภาวะทางระบบเลือด (เช่น มีเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำ) อาจทำให้เกิดภาวะผื่นคัน มีไข้ หนาวสั่น ปวด /เจ็บในบริเวณที่มีการฉีดยา ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้เป็นเวลานานอาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ส่ง ผลให้เมื่อตรวจปัสสาวะจะพบโปรตีนในปัสสาวะและมีเม็ดเลือดในปัสสาวะ มีอาการปัสสาวะขัด บางคนอาจมีอาการชัก

  มีข้อควรระวังการใช้เมทิซิลลินอย่างไร?

  ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาซูโดอีเฟดรีนเช่น

  ***** อนึ่ง:

  ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเมทิซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  เมทิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาเมทิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

  ควรเก็บรักษาเมทิซิลลินอย่างไร?

  ควรเก็บยาเมทิซิลลินในที่มีอุณหภูมิที่เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  เมทิซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ชื่อทางการค้าและบริษัทที่ผลิตยาซูโดอีเฟดรีนในประเทศไทยเช่น

  ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
  Celbenin (เซลเบนิน)Beecham
  Chibro-flabelline (ชิโบร-ฟลาเบลลีน)Merck Sharp & Dohme
  Lucopenin (ลูโคเพนิน)Durascan
  Metin (เมทิน)CSL
  Staficyn (สแตฟิแคน)Firma
  Staphcillin (สแตปซิลลิน)Apothecon

  บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Meticillin [2015,Jan31]
  2. http://www.drugs.com/drug-interactions/methicillin-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Jan31]
  3. http://www.drugs.com/sfx/methicillin-side-effects.html [2015,Jan31]
  4. http://www.catalog.md/drugs/staphcillin.html [2015,Jan31]  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa Dominiccoco
  Frame Bottom