Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีอาการปวด 

บทนำ

ยาเฟลอร์บิโพรเฟน (Flurbiprofen) เป็นอนุพันธุ์ของกรดฟีนิลอัลคาโนอิก (Phenyl alkanoic acid, สารธรรมชาติชนิดหนึ่งพบได้ในพืชในสัตว์บางชนิด) และจัดเป็นยาประเภทเอ็นเซดส์ (NSAIDs) ทางคลินิกใช้รักษาอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ปวดจากข้อเสื่อม รวมถึงอาการปวดฟัน หรือปวดประจำเดือน

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาเฟลอร์บิโพรเฟนจะเป็นยารับประทานยาเม็ดอมแก้เจ็บคอ และยาหยอดตา การดูดซึมยานี้จากระบบทางเดินอาหารจะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ การรับประทานยานี้พร้อมอาหารจะทำให้การดูดซึมยานี้ช้าลง แต่ก็มีข้อดีคือช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองของกระเพาะ อาหารและลำไส้ หลังรับประทานยานี้ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงยาจึงจะเริ่มออกฤทธิ์

ยาเฟลอร์บิโพรเฟนในกระแสเลือดสามารถซึมเข้าสู่น้ำนมของมารดาได้ และยังรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้มากกว่า 99% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยเปลี่ยนแปลง/ทำลายโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 6 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเฟลอร์บิโพรเฟนหากมีประวัติทางคลินิกดังต่อไปนี้

ยาเฟลอร์บิโพรเฟนยังสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงโดยทั่วไปได้เช่น ท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสีย วิงเวียน ง่วงนอน ปวดศีรษะ แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้ และรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ได้รับยาเฟลอร์บิโพรเฟนเกินขนาดอาจสังเกตได้จากมีอาการปัสสาวะน้อยลง เกิดลมชัก วิงเวียนอย่างรุนแรง หรือถึงขั้นครองสติไม่อยู่ ปวดท้อง และคลื่นไส้อย่างรุนแรง หายใจขัด/หายใจลำบาก หายใจช้าลง อาเจียนอาจมีสีคล้ำเหมือนกาแฟ/อาเจียนเป็นเลือด หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน

นอกจากนั้นการใช้ยาเฟลอร์บิโพรเฟนอย่างขาดความระมัดระวังอาจเป็นเหตุให้มีการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดเกิดความผิดปกติ หรือเกิดแผลในระบบทางเดินอาหาร และมีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารตามมา อาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการใช้ยาเฟลอร์บิโพรเฟนอาจมีพัฒนาการขึ้นทีละน้อยๆโดยที่ตัวผู้ป่วยเองก็อาจไม่ทราบเช่นกัน จนกระทั่งอาการดังกล่าวแสดงผลออกมา จึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่ผู้ป่วยจะต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดและไม่ไปหาซื้อยาเฟลอร์บิโพรเฟนมารับประทานเอง

ยังมีข้อมูลรายละเอียดอีกมากเกี่ยวกับการใช้ยาเฟลอร์บิโพรเฟนที่ไม่สามารถนำมาลงในบทความได้หมด หากผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูลการใช้ยานี้เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรได้โดยทั่วไป

เฟลอร์บิโพรเฟนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เฟลอร์บิโพรเฟน

ยาเฟลอร์บิโพรเฟนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

เฟลอร์บิโพรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเฟอร์บิโพรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการสังเคราะห์สารโพรสตาแกลนดิน(Prostaglandin) จากเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายส่งผลชะลอกระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ เป็นผลให้เกิดฤทธิ์ระงับปวดตามสรรพคุณ

เฟลอร์บิโพรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเฟลอร์บิโพรเฟนที่จำหน่ายในประเทศไทยมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม/เม็ด

เฟลอร์บิโพรเฟนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเฟลอร์บิโพรเฟนมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับอาการปวดกระดูก/ข้อกระดูก (Osteoarthritis) และอาการปวดจากโรคข้อรูมา ตอยด์:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 50 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง หรือรับประทาน ยาครั้งละ 100 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับการปวดประจำเดือน:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 50 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง
*อนึ่ง:
 • ในเด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มอายุนี้
 • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
 • การใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคตับโรคไตควรใช้ขนาดยาต่ำสุดเท่าที่ทำให้อาการปวดดีขึ้น

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเฟลอร์บิโพรเฟน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเฟลอร์บิโพรเฟนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเฟลอร์บิโพรเฟนตรงเวลา

เฟลอร์บิโพรเฟนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเฟลอร์ไบโพรเฟนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เฟลอร์บิโพรเฟนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเฟลอร์บิโพรเฟนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเฟลอร์บิโพรเฟนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกประเภท(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เฟลอร์บิโพรเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเฟลอร์บิโพรเฟนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเฟลอร์บิโพรเฟนอย่างไร?

ควรเก็บยาเฟลอร์บิโพรเฟนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เฟลอร์บิโพรเฟนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเฟลอร์บิโพรเฟนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ansaid (แอนเซด)pfizer

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/cdi/flurbiprofen.html [2016,June11]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Flurbiprofen [2016,June11]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/flurbiprofen?mtype=generic [2016,June11]
 4. http://www.medicinenet.com/flurbiprofen/article.html [2016,June11]
 5. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-10612/ansaid-oral/details# [2016,June11]
 6. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/018766s015lbl.pdf [2016,June11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom