Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อ้วน 

บทนำ

ยาเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) ถูกนำมาใช้เป็นยาลดน้ำหนัก โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ที่สมอง ตัวยาจะทำให้ร่างกายหลั่งสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Serotonin ออกมาซึ่งจัดเป็นสารสื่อประ สาทที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความอยาอาหาร รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้ที่เคยผลิตจะเป็นยาชนิดรับประทาน

หลังจากยาเฟนฟลูรามีนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะอยู่ภายในร่างกายได้นานถึงประ มาณ 20 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งหรือ 50% ของปริมาณยาในกระแสเลือด

ยาเฟนฟลูรามีนเคยถูกวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) และ 24 ปีต่อมาได้ถูกเพิกถอนการใช้ทั้งนี้มาจากเหตุผลทางคลีนิกพบว่า เฟนฟลูรามีนทำให้เกิดความเป็นพิษต่อลิ้นหัวใจ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคลิ้นหัวใจ) กระตุ้นให้ความดันของหลอดเลือดแดงในปอดสูงขึ้น รวมถึงเกิดมีภาวะที่เรียกว่า Cardiac fibrosis (ภาวะเกิดพังผืดกับลิ้นหัวใจ) การใช้ยาเฟนฟลูรามีนจะถูกใช้เพื่อการลดน้ำหนักเพียงระยะเวลาสั้นๆ 1 - 2 สัปดาห์ โดยประมาณ ผู้ที่รับประทานยานี้จะรู้สึกเบื่ออาหารและรับประทานอาหารน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมออกมาเผาผลาญจนทำให้น้ำหนักตัวลดลงในที่สุด ประสิทธิภาพของเฟนฟลูรามีนจะเห็นผลเร็วภายในสัปดาห์แรกที่ใช้ยา แต่ด้วยผลข้างเคียงที่รุนแรง ประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้เพิกถอนทะเบียนของยาเฟนฟลูรามีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา อนึ่งยาชื่อการค้าในต่างประเทศของยาตัวนี้เช่น Ponderax, Adifax

เฟนฟลูรามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เฟนฟลูรามีน

ยาเฟนฟลูรามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้โดยใช้เป็นยาลดน้ำหนัก

เฟนฟลูรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเฟนฟลูรามีนเป็นตัวยาที่มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกับ Amphetamine แต่การใช้ยาเฟนฟลูรามีนในขนาดของการรักษาจะทำให้รู้สึกง่วงนอนมากกว่าที่จะกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวเหมือน Amphetamine ยาเฟนฟลูรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์ต่อสมองโดยกระตุ้นให้มีการหลั่งสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Serotonin ส่งผลให้รู้สึกเบื่ออาหาร รับประทานน้อยลง จนเป็นเหตุให้น้ำหนักลดลงในที่สุด

เฟนฟลูรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเฟนฟลูรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 20 มิลลิกรัม/เม็ด

เฟนฟลูรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

เฟนฟลูรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร หากจำเป็นแพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็นครั้งละ 40 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: โดยทั่วไปห้ามใช้ยานี้ในเด็ก แต่หากมีความจำเป็นแพทย์ผู้รักษาอาจพิจารณาการใช้ยานี้ในเด็กเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเฟนฟลูรามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเฟนฟลูรามีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เฟนฟลูรามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเฟนฟลูรามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการง่วงนอน ท้องเสีย ปากแห้ง วิงเวียน รู้สึกสับสน ปวดศีรษะ ซึมเศร้า วิตกกังวล หงุดหงิด นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ความต้องการทางเพศลดลง พูดจาไม่ชัด ตาพร่า มีเหงื่อออกมาก หนาวสั่น ปัสสาวะขัด ปวดปัสสาวะบ่อย ชีพจรเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำหรือไม่ก็สูง เป็นลม ระคายเคืองดวงตา ความดันของหลอดเลือดแดงในปอดสูง อาจพบลมพิษ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ เกิดผื่นคันและรู้ สึกแสบร้อนตาผิวหนัง เจ็บหน้าอก การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป

*สำหรับผู้ที่ได้รับเฟนฟลูรามีนเกินขนาด: จะมีอาการกระสับกระส่าย ง่วงนอน รู้สึกสับสน หน้าแดง เกิดอาการตัวสั่น มีไข้ เหงื่อออกมาก ปวดท้อง หายใจถี่และเร็ว รูม่านตาขยาย ตากระตุก หัวใจ เต้นเร็ว เกิดอาการชัก มีภาวะโคม่า หัวใจผิดจังหวะ หัวใจหยุดเต้น หากพบอาการดังกล่าวควรรีบนำ ตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้เฟนฟลูรามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเฟนฟลูรามีนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานเพิ่มหรือใช้ยานานเกินจากคำสั่งของแพทย์
 • ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่างๆ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ป่วยที่มีความดันของหลอดเลือดแดงในปอดสูงผิดปกติ
 • หากใช้ยาขนาดสูงสุดแล้วภาวะการลดน้ำหนักไม่ดีขึ้น ห้ามปรับขนาดรับประทานเพิ่มโดยเด็ดขาด ให้หยุดการใช้ยานี้แล้วกลับมาปรึกษาแพทย์เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงนอน ผู้ที่ได้รับยานี้จึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆ หรือเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักรต่างๆ
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเฟนฟลูรามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เฟนฟลูรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเฟนฟลูรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเฟนฟลูรามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเฟนฟลูรามีนภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาเฟนฟลูรามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเฟนฟลูรามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Pondimin (พอนดิมิน) Robins Pharm

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Fenfluramine [2015,Nov28]
 2. http://www.drugs.com/imprints/ahr-6447-2342.html [2015,Nov28]
 3. http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=56916 [2015,Nov28]
 4. http://www.rxlist.com/pondimin-drug/side-effects-interactions.html [2015,Nov28]
 5. http://www.rxlist.com/pondimin-drug/indications-dosage.html [2015,Nov28]
 6. http://www.rxlist.com/pondimin-drug/overdosage-contraindications.htm#CI [2015,Nov28]
 7. http://www.drugs.com/drug-interactions/fenfluramine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Nov28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie baszaza001
Frame Bottom