Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

รักษาเหา,หิด,โลน 

บทนำ

เพอร์เมทริน (Permethrin) เป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง รวมทั้ง เห็บ หมัด สารนี้มีความเป็นพิษทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังและลูกตา รวมถึงยังทำลายปอดหากมีการสูดดมเข้าไป วงการยานำมาใช้เป็นยาสำหรับฆ่าหิด (Scabies) โดยผลิตเป็นรูปแบบของ “ยาครีม” ที่มีความเข้มข้น 5% (โดยน้ำหนัก) จัดจำหน่ายเป็นครั้งแรกโดยบริษัทยา Johnson & Johnson และใช้ชื่อการค้าว่า “Lyclear”

องค์การอนามัยโลก จัดให้เพอร์เมทรินเป็นยาที่จำเป็นในระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของระดับชุมชน คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษา โรคหิด โรคเหาและโลน

การใช้เพอร์เมทรินเพื่อรักษาอาการโรค ควรอยู่ในคำแนะนำของแพทย์ หรือสามารถขอคำแนะนำการใช้ยาได้จากเภสัชกรที่ประจำร้านขายยา

อนึ่ง ในบทความนี้ ขอใช้คำว่า “เพอร์เมทริน” แทนคำว่า “เพอร์เมทรินครีม”

เพอร์เมทรินครีมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เพอร์เมทริน

เพอร์เมทรินครีมมีสรรพคุณ ดังนี้

 • ใช้บำบัดรักษาการติดเชื้อ หิด เหาและโลน ตามร่างกาย
 • ใช้ในกองทัพของทหารโดยทาเพื่อป้องกันการรบกวนของแมลง
 • ใช้เป็นยาป้องกันและฆ่าแมลงในเขตเกษตรกรรม

เพอร์เมทรินครีมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเพอร์เมทรินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อ หิด เหา โลน เห็บ หมัด และแมลง โดยเข้าไปก่อกวนการทำงานของเซลล์ประสาทของกลุ่มปรสิตข้างต้น จึง ทำให้ปรสิตเหล่านั้นเกิดภาวะอัมพาตจนไม่สามารถดำรงชีวิตต่อได้

เพอร์เมทรินครีมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

เพอร์เมทรินครีมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

 • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/เนื้อครีม 100 มิลลิกรัม
 • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/เนื้อครีม 100 มิลลิกรัม

นอกจากยาครีมแล้ว ยาเพอร์มาทรินยังมีการผลิตในรูปแบบอื่นอีก เช่น

 • โลชั่น ขนาดความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร
 • แชมพูขนาดความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร

เพอร์เมทรินครีมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

เพอร์เมทรินครีมมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยา ดังนี้

ก. สำหรับรักษาหิด (Scabies):

ผู้ใหญ่และเด็ก: ก่อนการทายาให้ทำการสระผม อาบน้ำชำระล้างร่างกาย เพื่อขจัดสิ่งสกปรก และคราบไขมันออกก่อน เช็ดตัว เป่าผมให้แห้ง แล้วทายาในขนาดที่พอเหมาะที่ผิวตั้งแต่หนังศีรษะจรดเท้า ในบางกรณีอาจต้องโกนผม หรือกำจัดบริเวณที่มีขนออกให้หมดก่อน ทิ้งไว้ประมาณ 8 -14 ชั่วโมง แล้วสระผม อาบน้ำ เพื่อล้างยาออกจากร่างกายให้หมด หลังการใช้ยาไปแล้ว 14 วัน หากพบว่ายังมีอาการของเชื้อหิดอยู่อีก อาจทายารักษาซ้ำอีก 1 ครั้ง ไม่ควรใช้ยาเกิน 2 ครั้ง เพราะทั่วไป โรคมักหายจากการใช้ยาเพียงครั้งเดียว

ถ้าใช้ยา 2 ครั้งแล้วอาการยังคงอยู่ หรือถ้าอาการเลวลงหลังการใช้ยาครั้งแรก ให้พบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

ในกรณีทายาแล้วมีการแพ้ยา เช่น ผื่นคันขึ้นตามร่างกาย ไม่แนะนำให้ทาหรือใช้ยาซ้ำ ด้วยอาจเกิดผลข้างเคียงหรือแพ้ตัวยา หรือแพ้ส่วนประกอบของตัวยา ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

ข.สำหรับรักษาเหา (Head pediculosis):

ผู้ใหญ่และเด็ก: ก่อนการทายาให้ทำการสระผมเพื่อชำระล้างคราบฝุ่น สิ่งสกปรกออกก่อน เช็ดผมให้แห้ง แล้วใช้เพอร์เมทรินโลชั่นหรือแชมพู ขนาดที่พอเหมาะกับผม ทาบนหนังศีรษะและผมให้ทั่ว ทิ้งไว้นานประมาณ 10 นาที จากนั้นสระผม ล้างน้ำให้ยาออกให้หมด แล้วหวีผมด้วยหวีสเนียด (หวีที่ใช้กำจัดตัวและไข่เหาออกจากผม) หากยังตรวจพบเหาอยู่อีก ให้ใช้เพอร์เมทรินโลชั่นซ้ำหลังการใช้ยาครั้งแรกไปแล้ว 7 – 10 วัน

ในกรณีทายาแล้วมีการแพ้ยา เช่น ผื่นคันขึ้นตามร่างกาย ไม่แนะนำให้ทาหรือใช้ยาซ้ำ ด้วยอาจเกิดผลข้างเคียงหรือแพ้ตัวยา หรือแพ้ส่วนประกอบของตัวยา ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

ค. สำหรับรักษาโลนบริเวณที่อวัยวะเพศ (Pediculosis pubis):

ผู้ใหญ่และเด็ก: เช็ดหรือล้างทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่อวัยวะเพศให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง (อาจจำเป็นต้องโกนขนที่อวัยวะเพศออกด้วย) ใช้เพอร์เมทรินโลชั่น หรือเพอร์เมทรินครีม ในขนาดที่พอเหมาะกับขน/ผิวส่วนนั้น ชโลม หรือทาผิวบริเวณที่ติดเชื้อโลน ทิ้งไว้นานประมาณ 10 นาที จากนั้นล้างน้ำออกให้หมด ทั้งนี้ โรคมักหายจากการใช้ยาเพียงครั้งเดียว

*****หมายเหตุ:

 • ระวังไม่ให้ยาเข้าตา หรือ สัมผัสเยื่อเมือก เช่น ในปาก หรือ เนื้อเยื่อด้านในอวัยวะเพศ ด้วยจะก่อให้เกิดการอักเสบ ระคายเคืองได้ หากยานี้เข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดโดยเร็ว หลังจากนั้นถ้ามีอาการทางตา เช่น ตาแดง ตาพร่า เจ็บตา ควรรีบไปโรงพยาบาล
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 เดือน
 • ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษา แพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเพอร์เมทริน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

เพอร์เมทรินครีมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเพอร์เมทริน อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น อาการแพ้ขึ้นผื่นคัน หรือมีอาการแสบเหมือนโดนความร้อนเล็กน้อยในบริเวณที่ทายา

มีข้อควรระวังการใช้เพอร์เมทรินครีมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเพอร์เมทรินครีม ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเพอร์เมทรินครีมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เพอร์เมทรินครีมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากเพอร์เมทริน ครีมเป็นยาทา จัดอยู่ในหมวดยาใช้ภายนอก จึงยังไม่พบข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างยาเพอร์เมทริน กับยาชนิดรับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาเพอร์เมทรินครีมอย่างไร?

ควรเก็บยาเพอร์เมทริน ภายใต้อุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้น แสง/ แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

เพอร์เมทรินครีมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเพอร์เมทริน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่น และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Elimite Cream (อิลิมิท ครีม)Allergan
Lyclear (ไลเคลียร์)Omega Pharma
Kwell Lotion (เควล โลชั่น)Aspen 
Kwell Shampoo (เควล แชมพู)Aspen
Permethrin Cream (เพอร์เมทริน ครีม)Actavis Mid Atlantic LLC
Scabimite (สกาบิไมท์)Galenium
AVESCAB (แอเวสแคบ)Jasco
ENDLIC (เอนดลิก)Santiago
EUPERM (ยูเพอร์ม)Alpic
FORLICE (ฟอร์ไลซ์)Will Impex
MEDILICE (เมดิไลซ์)Wings Pharma
MITYSCAB (ไมติสแคบ)Fem Care
OLMITE (ออลไมท์)Olcare
PAARMETH (พาอาร์เมท)Finecure

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นๆของยานี้ เช่น Nix lice cream, Rid topical, Rid gel, Nolice, Noscap, Nomite, Perlice, Scabper, Scather

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Permethrin[2017,April22]
 2. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/185#item-9012[2017,April22]
 3. http://www.drugs.com/drug-interactions/permethrin-topical.html[2017,April22]
 4. http://www.mims.com/USA/drug/info/permethrin/permethrin?type=full&mtype=generic#Dosage[2017,April22]
 5. http://www.mims.com/USA/drug/info/Permethrin%20Cream/?type=full[2017,April22]
 6. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=permethrin[2017,April22]
Updated 2017, April22


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun r9r99r999 Puengjaru
Frame Bottom