Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนังอักเสบ 

บทนำ

ยาเพรดนิคาร์เบท (Prednicarbate) เป็นยารุ่นใหม่ของกลุ่มยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Cortico steroid) ขนาดความแรงของยาเพรดนิคาร์เบทนี้ใกล้เคียงกับยา Hydrocortisone และใช้ทาเฉพาะที่นอกร่างกายเหมือนกับยา Betamethasone แต่ยาเพรดนิคาร์เบทจะก่อให้เกิดอาการผิวบางผิดปกติที่เป็นผลข้างเคียงจากยากลุ่มสเตียรอยด์ได้ช้ากว่ายา Betamethasone

ทางคลินิกนำยาเพรดนิคาร์เบทมาใช้รักษาอาการผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่นคันที่เกิดจากการแพ้ รวมถึงโรคสะเก็ดเงิน การใช้ยานี้กับบริเวณที่เกิดการอักเสบของผิวหนังไม่ควรใช้ครั้งละมากๆหรือ ใช้มากกว่าคำแนะนำของแพทย์และห้ามใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสเตอร์ยาใดๆปิดทับในบริเวณผิวหนังที่มีการทายานี้ ด้วยอาจทำให้การดูดซึมของยาเพรดนิคาร์เบทซึมผ่านผิวหนังได้มากขึ้นจนทำให้ร่างกายได้รับอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ต่างๆมากมาย

ยาเพรดนิคาร์เบทไม่เหมาะที่จะใช้กับเด็ก นอกจากจะมีคำสั่งจากแพทย์โดยพิจารณาเป็นกรณีบุคคลไป ด้วยฤทธิ์ของยากลุ่มสเตียรอยด์คือ กดการเจริญเติบโตของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการใช้ยาเป็นเวลานานๆ นอกจากนี้การใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานานๆจะกดภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ในบริเวณผิวหนังที่ใช้ยาได้ง่าย ซึ่งเมื่อมีการใช้ยาสเตียรอยด์ไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ แต่อาการอักเสบทางผิวหนังกลับไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยควรต้องกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

มีเหตุผลอยู่หลายประการที่ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้นจึงจะก่อประโยชน์ ในการรักษาและปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยเองเช่น

ทั้งนี้เราสามารถพบเห็นการใช้ยาเพรดนิคาร์เบทถูกใช้ตาสถานพยาบาลและมีขายตามร้านขายยาทั่วไป ประเทศไทยเรามีจำหน่ายในรูปแบบของยาครีมในขนาดความเข้มข้น 0.25% ภายใต้ยาชื่อการค้าว่า Dermatop

เพรดนิคาร์เบทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เพรดนิคาร์เบท

ยาเพรดนิคาร์เบทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เพรดนิคาร์เบทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธ์ของยาเพรดนิคาร์เบทคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวยับยั้งการรวมตัวของเม็ดเลือดขาวในบริเวณที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อ จึงป้องกันการทำลายเนื้อเยื่อในบริเวณที่อักเสบดังกล่าว

เพรดนิคาร์เบทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเพรดนิคาร์เบทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาครีม ขนาดความแรง 0.1 และ 0.25%
 • ยาขี้ผึ้ง ขนาดความแรง 0.1%

เพรดนิคาร์เบทมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเพรดนิคาร์เบทมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

ก. ผู้ใหญ่: ทายาในบริเวณที่มีการอักเสบเพียงบางๆวันละ 1 - 2 ครั้งโดยการทายาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 • ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยาเสมอ
 • ห้ามทายาในบริเวณกว้างและรุกล้ำเข้าไปในบริเวณผิวหนังที่ไม่เกิดอาการอักเสบ
 • ห้ามใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสเตอร์ยาปิดทับในบริเวณที่มีการทายา
 • หลังใช้ยาเสร็จแล้วต้องปิดปากภาชนะบรรจุแล้วเก็บภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ควรเก็บยาอย่างไร)

ข. เด็ก: เนื่องจากยานี้อาจส่งผลกดการเจริญเติบโตของเด็กได้ การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเพรดนิคาร์เบท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาเพรดนิคาร์เบทสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เพรดนิคาร์เบทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเพรดนิคาร์เบทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น แสบคันและทำให้ผิวแห้งในบริเวณที่มีการใช้ยานี้ รู้สึกปวด/เจ็บผิวหนังหรือมีจุดจ้ำแดงขึ้นกับผิวหนังส่วนที่ทายานี้ ทำให้ผิวหนังที่สัมผัสกับยานี้บางลงจนเกิดการอักเสบได้ง่าย บางกรณีอาจทำให้เกิดสิว และทำให้เกิดผิวหนังส่วนที่ทายานี้มีสีซีดจางลง

มีข้อควรระวังการใช้เพรดนิคาร์เบทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเพรดนิคาร์เบทเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเพรดนิคาร์เบทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เพรดนิคาร์เบทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การใช้ยาเพรดนิคาร์เบทอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ มักจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาระ หว่างยานี้กับยารับประทานชนิดใดๆ อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยใช้ยาชนิดอื่นร่วมกับยาเพรดนิคาร์เบท แล้วเกิดอาการผิดปกติให้หยุดใช้ยาเพรดนิคาร์เบท แล้วรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

ควรเก็บรักษาเพรดนิคาร์เบทอย่างไร?

ควรเก็บยาเพรดนิคาร์เบทภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เพรดนิคาร์เบทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเพรดนิคาร์เบทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Dermatop (เดอร์มาท็อป) sanofi-aventis

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Corticosteroid [2015,Nov28]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Prednicarbate [2015,Nov28]
 3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Dermatop/?type=brief [2015,Nov28]
 4. http://www.drugs.com/pro/prednicarbate-ointment.html [2015,Nov28]
 5. http://www.drugs.com/pro/prednicarbate.html [2015,Nov28]
 6. http://www.drugs.com/drug-interactions/prednicarbate-topical-index.html?filter=1&generic_only= [2015,Nov28]
 7. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Prednicarbate [2015,Nov28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom