Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะปัสสาวะ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ 

บทนำ

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม (Pentosan polysulfate sodium หรือเรียกสั้นๆว่า เพนโตซาน/Pentosan) เป็นสารประกอบกึ่งสังเคราะห์จำพวกเกลือไซแลน (Xyland) ที่มีหมู่ซัลเฟต (SO42-) ร่วมด้วย ทางการแพทย์นำมาใช้เป็นยารักษา โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ (Interstitial cystitis)ที่ผู้ป่วยมักมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งในตอนกลางวันหรือกลางคืน และอาจทำให้มีอาการปวดไม่รุนแรงไปจนถึงปวดแบบรุนแรงร่วมด้วยก็ได้

ก่อนที่ผู้ป่วยจะใช้ ยาเพนโตซาน ควรให้แพทย์ตรวจอาการโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจว่าใช้ยารักษาตรงตามอาการโรค

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเพนโตซาน จะเป็นแบบรับประทาน ที่โดยรวมแล้ว ร่างกายอาจต้องใช้เวลา 20–27 ชั่วโมงเพื่อกำจัดตัวยานี้ออกนอกร่างกาย ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต 58–84% จะถูกขับทิ้งไปกับอุจจาระ ส่วนตัวยานี้ที่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด จะโดนตับกำจัดหมู่ซัลเฟตออกไป ก่อนถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะประมาณ 6%

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม ยังมีคุณสมบัติเป็น Heparinoids(ฤทธิ์คล้ายยาHeparin) คือ มีฤทธิ์ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือด ทำให้บางประเทศนำมาใช้เป็นยารักษาเส้นเลือดขอดโดยมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาทาเฉพาะที่

ปัจจุบันในประเทศเรา อาจยังไม่พบเห็นการใช้ยานี้อย่างเป็นทางการ แต่ต่างประเทศยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีการจัดจำหน่ายภายใต้ยาชื่อการค้าว่า Elmiron

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เพนโตซานพอลิซัลเฟตโซเดียม

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม ที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จะถูกส่งผ่านไปที่กระเพาะปัสสาวะ และเกิดการยึดเกาะกับเยื่อเมือกของผนังกระเพาะปัสสาวะ ตัวยานี้ จะมีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับสารจำพวกบัฟเฟอร์ (Buffer, ตัวกันชน)ซึ่งช่วยป้องกันผนังกระเพาะปัสสาวะจากสารที่ก่ออาการระคายเคืองต่างๆที่ปนมากับน้ำปัสสาวะ

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่บรรจุ Pentosan polysulfate sodium 100 มิลลิกรัม/แคปซูล

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม มีขนาดรับประทาน สำหรับรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ เช่น

 • ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ระยะเวลาการรับประทานยาให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์
 • ผู้อายุต่ำกว่า 16 ปี: ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในขนาดยา และผลข้างเคียงจากยานี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเพนโตซาน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาเพนโตซาน สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยานี้ในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยานี้ที่ขนาดปกติเท่านั้น

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น

*อนึ่ง: หลังรับประทานยานี้แล้วพบอาการ หนาวสั่น มีไข้ หายใจไม่ออก มีผื่นคันตามร่างกาย เจ็บคอ หรือมีภาวะเลือดออกง่าย ให้หยุดการใช้ยานี้ทันที แล้วรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์โดยเร็ว หรือฉุกเฉิน ขึ้นกับความรุนแรงของอาการ

มีข้อควรระวังการใช้เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาชนิดนี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วย โรคไตวาย โรคตับวาย
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามหยุดรับประทานยานี้โดยไม่ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน
 • การรับประทานยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมร่วมกับยาใดๆควรปรึกษาแพทย์/เภสัชกรก่อนเสมอ
 • หลังรับประทานยานี้แล้วมีอาการ วิงเวียนศีรษะ ห้ามขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ รวมถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกชนิด เพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • หากพบอาการข้างเคียงที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ท้องเสียบ่อยครั้ง วิงเวียนศีรษะมาก ให้หยุดใช้ยานี้ แล้วรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาของแพทย์/เภสัชกร/พยาบาลอย่างเคร่งครัด และควรมาพบแพทย์ /มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุ
 • ไม่ทิ้งยาลงในแม่น้ำคูคลองตามธรรมชาติ

เพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเพนโตซาน พอลิซัลเฟต โซเดียม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น ชื่อการค้า

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Elmiron (เอลมิรอน) Janssen

บรรณานุกรม

 1. https://mims.com/thailand/drug/info/pentosan%20polysulfate%20sodium/?type=brief&mtype=generic [2019,April13]
 2. https://www.drugs.com/ppa/pentosan-polysulfate-sodium.html#moreResources [2019,April13]
 3. https://mims.com/malaysia/drug/info/sp54/ [2019,April13]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Pentosan_polysulfate [2019,April13]
 5. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020193s009lbl.pdf[2019,April13]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/pentosan-polysulfate-sodium-index.html?filter=2 [2019,April13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Nnaadd313
Frame Bottom