Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เม็ดเลือดขาวต่ำหลังยาเคมีบำบัด 

บทนำ

ยาเพกฟิลกราสทิม (Pegfilgrastim) คือรูปแบบของกรดอะมิโน (Amino acid) ที่นำมาใช้เป็นยากระตุ้นให้ร่างกายมนุษย์สร้างเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (Neutrophils, เม็ดเลือดขาวชนิดต่อสู้กับการติดเชื้อโรคของร่างกาย) เพกฟิลกราสทิมสามารถลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง ที่ไขกระดูกถูกกดคือไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดหรือสร้างได้น้อยเนื่องจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ตัวยาจะทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดในไขกระดูกให้เกิดการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลเพิ่มขึ้น พร้อมกับช่วยให้เม็ดเลือดขาวเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์ในการต่อต้านเชื้อโรคได้เหมือนปกติ ดังนั้นยานี้จึงห้ามใช้กับผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาเพกฟิลกราสทิมจะเป็นยาฉีด สามารถฉีดกระตุ้นทางใต้ผิวหนัง ตัวยาจะใช้เวลาประมาณ 16 - 20 ชั่วโมงในการดูดซึมและทำให้ความเข้มข้นของยานี้ในกระแสเลือด เพิ่มขึ้นสูงสุด ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 15 - 80 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ทิ้ง

มีข้อจำกัดการใช้ยาเพกฟิลกราสทิมบางประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบก่อนเข้ารับการรักษาด้วยยานี้เช่น

อนึ่ง หลังจากผู้ป่วยได้รับยาเพกฟิลกราสทิมแพทย์จะมีการตรวจติดตามผลการใช้ยานี้เป็นระยะๆเพื่อวัดประสิทธิภาพหรือการก่อให้เกิดผลข้างเคียงอะไรบ้างกับผู้ป่วย

ในประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้ยาเพกฟิลกราสทิมอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษที่สามารถใช้ได้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

เพกฟิลกราสทิมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เพกฟิลกราสทิม

ยาเพกฟิลกราสทิมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ รับการรักษาโดยยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี/รังสีรักษา

เพกฟิลกราสทิมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเพกฟิลกราสทิมคือ ตัวยาจะกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตและสร้างเม็ดเลือดขาวที่เป็นประโยชน์และใช้ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งหลังการรักษาด้วยการฉายรังสี/รังสีรักษาหรือยาเคมีบำบัด

เพกฟิลกราสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเพกฟิลกราสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 6 มิลลิกรัม/หลอด (6,000 ไมโครกรัม/หลอด)

เพกฟิลกราสทิมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเพกฟิลกราสทิมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

  • ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป: ฉีดยา 6 มิลลิกรัมเข้าใต้ผิวหนังต่อ 1 ครั้งของรอบการทำเคมีบำบัด
  • เด็กอายุ 1 - 12 ปี: ฉีดยา 100 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเข้าใต้ผิวหนังต่อ 1 ครั้งของการทำเคมีบำบัด ขนาดสูงสุดของการใช้ยาไม่เกิน 6 มิลลิกรัม
  • เด็กอายุ 13 - 18 ปี: และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป ฉีดยา 6 มิลลิกรัมเข้าใต้ผิว หนัง ต่อ 1 ครั้งของการทำเคมีบำบัด, ถ้าน้ำหนักตัวน้อยกว่า 45 กิโลกรัม ฉีดยา 0.1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเข้าใต้ผิวหนังต่อ 1 ครั้งของการทำเคมีบำบัด
  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึงขนาดการใช้ยานี้ ขนาดยานี้ในเด็กวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*อนึ่ง: ในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด: การฉีดยานี้ต้องฉีดหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดไปแล้ว 24 - 72 ชั่วโมง โดยห้ามฉีดยานี้ให้กับผู้ป่วยทันทีหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเพกฟิลกราสทิม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

เพกฟิลกราสทิมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเพกฟิลกราสทิมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เพกฟิลกราสทิมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเพกฟิลกราสทิมเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเพกฟิลกราสทิมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เพกฟิลกราสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเพกฟิลกราสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเพกฟิลกราสทิมอย่างไร?

ควรเก็บยาเพกฟิลกราสทิมในช่วงอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่อง แช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เพกฟิลกราสทิมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเพกฟิลกราสทิมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Neulastim (นิวลาสทิม)Roche
Peglasta (เพกลาสตา)Kyowa Hakko Kirin

บรรณานุกรม

  1. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00019 [2016,June11]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Pegfilgrastim [2016,June11]
  3. http://www.drugs.com/cdi/pegfilgrastim.html [2016,June11]
  4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/pegfilgrastim?mtype=generic [2016,June11]
  5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/peglasta/?type=brief [2016,June11]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/pegfilgrastim-index.html?filter=2&generic_only= [2016,June11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom