Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บวม  ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ (Bendroflumethiazide ที่เดิมใช้ชื่อว่า Bendrofluazide) เป็นยาขับปัสสาวะตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มไทอะไซด์ (Thiazide) ทางคลินิกนำมารักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไตโดยจะยับยั้งการดูดกลับของเกลือโซเดียมเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ยังนำไปใช้รักษาอาการป่วยจากภาวะหัวใจล้มเหลวอีกด้วย แต่ยานี้จะไม่เหมาะกับผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น สตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรด้วยตัวยาอาจถูกส่งผ่านไปถึงทารกได้ หรือการใช้ยานี้ร่วมกับการดื่มสุราจะทำให้ความดันโลหิตต่ำติดตามมา สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างก็ไม่เหมาะที่จะใช้ยานี้ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ยานี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากเช่น

นอกจากนี้มีข้อมูลบางประการที่ผู้ป่วยควรทราบในระหว่างที่ต้องใช้ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์เช่น

อนึ่งสำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ของยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์จะเป็นยาชนิดรับประทานและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากระบบทางเดินอาหารได้สูงถึง 100% เมื่อยเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์เข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 96% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยาจำนวน 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

การใช้ยาใดๆก็ตามควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์รวมถึงยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ด้วย หากผู้ป่วย/ผู้บริโภคมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยานี้สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรตามร้านขายยาโดยทั่วไป

เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ไตโดยเร่งการขับเกลือโซเดียมออกนอกร่างกายจึงส่งผลให้ลดความดันโลหิตสูงได้ตามสรรพคุณ

เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับโรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: รับประทาน 2.5 - 5 มิลลิกรัมวันละครั้ง

ข. ลดอาการบวมน้ำของร่างกาย:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: รับประทานเริ่มต้น 5 - 10 มิลลิกรัมวันละครั้งหรือวันเว้นวัน ขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 2.5 - 10 มิลลิกรัมสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง

*อนึ่ง:

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป
 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ให้ตรงเวลา

เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้าง เคียง) ได้ดังนี้เช่น เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ มีระดับเกลือโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดต่ำ แต่เกลือแคลเซียมจะเพิ่มขึ้น อาจพบภาวะเกาต์คุกคาม/กำเริบ มีน้ำตาลในเลือดสูง อ่อนเพลีย ไตทำงานหนัก

*สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด: จะพบอาการท้องเสีย มีภาวะสูญเสียน้ำ/ภาวะขาดน้ำ วิง เวียน อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ ปริมาตรของเลือดลดลงที่ส่งผลเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ มีภาวะกดการทำงานของสมอง (สมองทำงานลดลงเช่น ซึมอาจถึงขั้นโคม่าเกิดขึ้น) หากพบภาวะดังกล่าวควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว/ทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์เช่น

***** อนึ่ง:

อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์อย่างไร?

ควรเก็บยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบนโดรฟลูเมตไทอะไซด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aprinox (แอพริน็อกซ์) Sovereign
Corzide (คอร์ไซด์) King Pharmaceuticals, Inc.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bendroflumethiazide [2015,Dec5]
 2. http://www.drugs.com/cdi/bendroflumethiazide.html [2015,Dec5]
 3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Bendroflumethiazide [2015,Dec5]
 4. http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18037 [2015,Dec5]
 5. http://www.drugs.com/food-interactions/bendroflumethiazide.html [2015,Dec5]
 6. http://www.drugs.com/drug-interactions/bendroflumethiazide-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Dec5]
 7. 8. http://www.drugs.com/imprints/corzide-40-5-kpi-283-18118.html [2015,Dec5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน paifahnuttaya NBP
Frame Bottom