Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ช่องปาก  ผิวหนัง  หู  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาชาแก้ปวด 

บทนำ

ยาเบนโซเคน (Benzocaine) เป็นยาชาเฉพาะที่ที่ใช้ลดอาการเจ็บปวดอย่างเช่น ปวดจากแผลในปาก บรรเทาอาการปวดฟัน ปวดเหงือก อาการปวดของหูชั้นกลาง อาการคันจากแพ้พืช เป็นต้น

ยาเบนโซเคนถูกสังเคราะห์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดยนักเคมีชาวเยอรมัน หลัง จากนั้นเป็นเวลา 12 ปีต่อมาจึงนำมาผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า “Anasthesin” รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้เท่าที่พบเห็นจะเป็นยาทาภายนอก (ยาใช้ภายนอก) ประเภทครีม ยาขี้ผึ้ง ยาเจล โลชั่น ยาหยอดหู ยาลูกอม/ยาเม็ดอม ยาสเปรย์ ยาผง และยาเหน็บเช่น ยาเหน็บทวาร

ยาเบนโซเคนเป็นอีกหนึ่งรายการยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย สถานพยา บาลทั้งของรัฐและเอกชนมักมีสำรองไว้ใช้กับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับบริการและจำเป็นต้องใช้ยาชนิดนี้

การใช้ยาเบนโซเคนได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมควรต้องได้รับความเห็นจากแพทย์เท่านั้นด้วยตัวยาเบนโซเคนมีข้อห้ามใช้อยู่หลายประการเช่น ห้ามใช้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร หรือผู้ที่มีอาการแพ้ยาชนิดนี้ ผู้ที่ร่างกายตอบสนองต่ออาการข้างเคียงได้ค่อนข้างมากอย่างเช่น หลังทา ยาแล้วเกิดลมพิษ หรือมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า Methemoglobinemia ในทางคลินิก ห้ามทายานี้ในบริเวณที่มีแผลเปิด ตุ่มพอง แผลไฟไหม้ ด้วยจะเกิดการดูดซึมตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดและเป็นอันตรายกับร่างกายมากยิ่งขึ้น หรือต้องระวังยาเบนโซเคนเข้าตาด้วยจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างมาก

หากเกิดเหตุการณ์ยาเบนโซเคนเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 15 นาทีแล้วรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

กรณียาเบนโซเคนที่มีรูปแบบการใช้เป็นชนิดน้ำเพื่อทาไม่ควรใช้เกิน 4 ครั้ง/วัน หรือการใช้ยาเบนโซเคนทาในเด็กเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันปวดเหงือก ให้แตะยาที่ปลายนิ้วแล้วทาในบริเวณที่ปวดอย่างเบาบาง และห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีเพราะยังไม่มีข้อมูลถึงผลข้างเคียงที่ชัดเจนของยานี้ในผู้ป่วยวัยนี้

ยาเบนโซเคนมีข้อพึงระวังข้อห้ามที่ยังไม่ได้กล่าวอ้างในบทความนี้อีกมากมาย ผู้ป่วยจึงไม่ควรไปหาซื้อยามาใช้เอง ควรใช้ตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาโดยเคร่งครัด

เบนโซเคนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เบนโซเคน

ยาเบนโซเคนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

เบนโซเคนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเบนโซเคนจะออกฤทธิ์ปิดกั้นการส่งกระแสประสาทในบริเวณที่ได้รับยา ทำให้ความรู้สึกต่างๆถูกจำกัดโดยมีอาการชาเกิดขึ้น จึงเกิดฤทธิ์ตามสรรพคุณ

เบนโซเคนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบนโซเคนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ก. ยาลูกอมที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น

ข. ยาหยอดหูที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น

ค. ยาเหน็บทวารระงับอาการปวดของริดสีดวงโดยผสมร่วมกับยาอื่นเช่น

ง. อื่นๆ: ได้แก่ ยาครีม, ยาขี้ผึ้ง, ยาสเปรย์, ยาผงใช้โรยรอยโรค และโลชั่น

เบนโซเคนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ด้วยยาเบนโซเคนมีรูปแบบยาแผนปัจจุบันหลากหลายเช่น ชนิดครีม ขี้ผึ้ง โลชั่น ยาสเปรย์ ยาหยอดหู ยาเหน็บทวาร หรือแม้แต่ยาชนิดผง การใช้ยาที่เหมาะสมที่รวมถึงขนาดยาจึงต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

กรณีที่สถานพยาบาลจัดยาเบนโซเคนให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ที่บ้าน ผู้ป่วยจะต้องมีวินัยและเคร่งครัดต่อการใช้ยานี้ ห้ามปรับเพิ่มขนาดการใช้ยาด้วยตนเองเป็นอันขาด หากใช้ยานี้แล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแพ้ยาควรต้องรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันทีเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเบนโซเคน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาเบนโซเคนสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เบนโซเคนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบนโซเคนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เบนโซเคนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบนโซเคนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเบนโซเคนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เบนโซเคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบนโซเคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเบนโซเคนอย่างไร?

ควรเก็บยาเบนโซเคนภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เบนโซเคนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบนโซเคนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Auralgan (อูราลแกน) Wyeth
Doproct (ดูพร็อก) Continental-Pharm
Iwazin (ไอวาซิน) Masa Lab
Tonsilon (ทอนซิลอน) Charoon Bhesaj
Trocacin (โทคาซิน) Nakornpatana
Troneo (โทรนิโอ) Thai Nakorn Patana

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Benzocaine [2015,Aug15]
  2. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/benzocaine-topical-application-route/description/drg-20072913 [2015,Aug15]
  3. http://www.drugs.com/sfx/benzocaine-topical-side-effects.html [2015,Aug15]
  4. http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/essential_book_56.pdf [2015,Aug15]
  5. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=benzocaine [2015,Aug15]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/benzocaine-topical-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Aug15]
  7. http://www.drugs.com/drug-interactions/benzocaine-topical.html [2015,Aug15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom