Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาเบนิดิปีน(Benidipine หรือ Benidipine hydrochloride หรือ Benidipine HCl)หรืออีกชื่อคือ Benidipinum เป็นยาในกลุ่ม Calcium channel blocker ทางคลินิกนำมาใช้รักษาภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยตัวยาเบนิดิปีนจะมีกลไกทำให้หลอดเลือดยายตัวและช่วยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณหัวใจ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเบนิดิปีนเป็นยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้จะเข้าสู่กระแสเลือด และตัวยาเบนิดิปีนจะเริ่มออกฤทธิ์ แต่ขณะเดียวกันก็จะถูกกำจัดทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดการใช้ยาเบนิดิปีน ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ อาทิ

ยาเบนิดิปีนมีสูตรตำรับทั้งที่เป็นลักษณะแบบยาเดี่ยว และแบบยาผสมร่วมกับยา Telmisartan เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาเบนิดิปีนจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์แต่เพียงผู้เดียว ตามสิทธิบัตรของการจัดจำหน่ายของยานี้ ก็มีเพียงในบางประเทศในแถบทวีปเอเชีย อย่างเช่นญี่ปุ่น และอินเดีย เท่านั้นเอง

เบนิดิปีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เบนิดิปีน

ยาเบนิดิปีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เบนิดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเบนิดิปีนเป็นยาประเภท แคลเซียม แชนแนล บล็อกเกอร์ ที่มีการออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมของประจุแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด และทำให้ปริมาณเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้มากขึ้น รวมถึงความดันโลหิตลดลง ด้วยกลไกนี้ จึงเกิดฤทธิ์ของการรักษาได้ตามสรรพคุณ

เบนิดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบนิดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เบนิดิปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเบนิดิปีนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับรักษาภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 2–4 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง หลังอาหารเช้า หากจำเป็น แพทย์อาจอาจปรับขนาดรับประทานเป็น 8 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ข.สำหรับบำบัดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 4 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น

อนึ่ง:

 • ขนาดและระยะเวลาในการรับประทานยานี้ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • ระหว่างใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องตรวจสอบความดันโลหิตของตนเองเป็นประจำตามคำแนะนำของ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
 • เด็ก: ห้ามใช้ยานี้ ด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่เพียงพอในด้านความปลอดภัยและในขนาดยา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเบนิดิปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเบนิดิปีน สามารถรับประทานยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี การลืมรับประทานยาเบนิดิปีนอาจส่งผลให้อาการโรคกำเริบตามมา

เบนิดิปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบนิดิปีนสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เบนิดิปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบนิดิปีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะโรคตับรุนแรง และผู้ที่มีโรคความดันโลหิตต่ำ
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเบนิดิปีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยา ใช้เองเสมอ

เบนิดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบนิดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเบนิดิปีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเบนิดิปีนภายใต้คำแนะนำของเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เบนิดิปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบนิดิปีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
BENIZEX-T (เบนิเซ็กซ์-ที)Zenacts
Caritec (แคริเท็ค)Ranbaxy
Coniel (โคเนียล)Kyowa Hakko Kogyo

บรรณานุกรม

 1. http://www.e-search.ne.jp/~jpr/PDF/KYOWA01.PDF[2017,Sept30]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Aldosterone[2017,Sept30]
 3. http://www.mims.com/india/drug/info/telmisartan/?type=full&mtype=generic#Indications[2017,Sept30]
 4. http://www.mims.com/india/drug/info/caritec/caritec%20tab[2017,Sept30]
 5. http://www.nevapress.com/cdr/full/17/1/1.pdf[2017,Sept30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie baszaza001
Frame Bottom