Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดข้อ 

บทนำ

ยาเบนซ์โบรมาโรน (Benzbromarone) เป็นหนึ่งในกลุ่มยายูริโคซูริก (Primary uricosuric) ทางคลินิกใช้เป็นยาบำบัดโรคเกาต์รวมถึงภาวะที่มีกรดยูริก/กรดยูริค (Uric acid) ในร่างกายสูงเกินไป ตัวยานี้จะออกฤทธิ์เพิ่มการขับเกลือของกรดยูริก (Urate) ออกทางไต/ทางปัสสาวะ ยานี้เป็นที่รู้จักกันในวงการแพทย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ถูกขึ้นทะเบียนและรับรองการใช้ทางคลินิกมากกว่า 20 ประเทศทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป ในปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) พบว่ายานี้เป็นพิษและสร้างผลเสียต่อตับ จึงทำให้บริษัทยาได้เพิกถอนและหยุดการจำหน่าย แต่ก็ยังมีบริษัทยาบางกลุ่มที่ผลิตและจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน

ยาเบนซ์โบรมาโรนเป็นยาชนิดรับประทานโดยอยู่ในหมวดของยาอันตราย หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด แต่ตัวยาเบนซ์โบรมาโรนที่ร่างกายเปลี่ยนไปเป็นสารเมทาบอไลท์ 6-ไฮดรอกซี่เบนซ์โบรมาโรน (Metabolite, 6-hydroxybenzbromarone) ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 30 ชั่วโมงขึ้นไปกว่าที่ร่างกายจะกำจัดออกไปได้

มาตรฐานการใช้ยาเบนซ์โบรมาโรนสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์อยู่ที่ 100 มิลลิกรัม/วัน โดยต้องรับประทานยานี้พร้อมหรือหลังอาหาร ซึ่งให้ผลการรักษาได้ดีกว่ายา Allopourinol ที่ต้องรับประทาน 300 มิลลิกรัม/วัน และยา Probenecid ที่ผู้ป่วยต้องได้รับ 1,000 มิลลิกรัม/วัน ในความเห็นของนักวิชาการบางกลุ่มมีความเห็นว่าผลข้างเคียงที่เกิดพิษกับตับจากยาเบนซ์โบรมาโรนเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมและป้องกันได้เมื่อเทียบกับประโยชน์ทางคลินิกที่ผู้ป่วยจะได้รับ

สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้บรรจุให้เบนซ์โบรมาโรนอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีเงื่อนไขห้ามใช้รักษาภาวะโรคเกาต์ที่เกิดแบบเฉียบพลัน

ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยาเบนซ์โบรมาโรนเพิ่มเติมได้จากแพทย์ผู้ทำการรักษา หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลและตามร้านขายยาโดยทั่วไป

เบนซ์โบรมาโรนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เบนซ์โบรมาโรน

ยาเบนซ์โบรมาโรนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดและรักษาอาการโรคเกาต์

เบนซ์โบรมาโรนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเบนซ์โบรมาโรนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไต โดยยับยั้งการดูดกรดยูริคกลับเข้าสู่กระแสเลือด นอกจากนี้ยังเพิ่มการกำจัดกรดยูริกจากอาหารที่บริเวณลำไส้เล็กอีกด้วย จากกลไกดังกล่าวจึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

เบนซ์โบรมาโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบนซ์โบรมาโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 100 มิลลิกรัม/เม็ด

เบนซ์โบรมาโรนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเบนซ์โบรมาโรนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 100 มิลลิกรัมวันละครั้งโดยรับประทานพร้อมหรือหลังอาหาร หรือรับประทานตามคำสั่งแพทย์
 • เด็ก: ขนาดการใช้ยานี้ในเด็กยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนและถือเป็นข้อห้ามใช้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเบนซ์โบรมาโรน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเบนซ์โบรมาโรนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเบนซ์โบรมาโรนตรงเวลา

เบนซ์โบรมาโรนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบนซ์โบรมาโรนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เบนซ์โบรมาโรนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบนซ์โบรมาโรนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเบนซ์โบรมาโรนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เบนซ์โบรมาโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบนซ์โบรมาโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเบนซ์โบรมาโรนอย่างไร?

ควรเก็บยาเบนซ์โบรมาโรนภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เบนซ์โบรมาโรนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบนซ์โบรมาโรนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Benarone (เบนาโรน) Sriprasit Pharma

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Uricosuric [2016,March19]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Benzbromarone [2016,March19]
 3. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Benarone/?type=brief [2016,March19]
 4. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Benzbromarone [2016,March19]
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18636784 [2016,March19]
 6. https://www.mims.com/India/drug/info/benzbromarone/?type=full&mtype=generic#Dosage [2016,March19]
 7. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/152#item-8909 [2016,March19]
 8. http://www.druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=1900&drugName=Benzbromarone&type=7 [2016,March19]
 9. http://www.healthinfo.org.nz/patientinfo/Benzbromarone.pdf [2016,March19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Kongkaw PRdelivery landa
Frame Bottom